Zapomenuté dekrety

Jiří Loewy v Lidových novinách 26.04.2002

jiri_loewy.jpg (13801 bytes)

Na základě ˝Dekretu o míru˝ vydaného bolševiky 9. listopadu 1917 zastavila ruská armáda jednostranně bojové operace v první světové válce. Téhož dne Lenin podepsal také ˝Dekret o půdě˝, kterým byla všechna půda zestátněna a bezplatně rozdělena malým a středním rolníkům. Ti všichni se pak za pár roků ocitli buď v kolchozech a v sovchozech - anebo za dráty na Sibiři. Podle podobného receptu postupovali komunisté také v poválečném Československu. Benešův dekret č. 12 z 21. června 1945 zabavil všem ˝Němcům, Maďarům, zrádcům a kolaborantům˝ 1,62 milionu hektarů zemědělské a 1,3 milionu hektarů lesní půdy. Z rozdělování tohoto nesmírného bohatství bezzemkům a malorolníkům vyprodukovala zručná KSČ svůj největší předvolební tahák. Přidělovací takzvané Ďurišovy dekrety byly nazvány podle komunistického ministra zemědělství v letech 1945 až 1951, Júlia Ďuriše, jenž byl pod nimi podepsán.

Když ptáčka lapají...

Dekrety vyvedené v národních barvách a vkusně zarámované visely na zdech příbytků hrdých nových majitelů půdy po celém pohraničí. A vydatně pomohly KSČ k vítězství v květnových volbách 1946, po nichž už pro skomírající zbytky demokracie nebylo záchrany: v únoru 1948 spadla klec nadobro. Krásně malované Ďurišovy dekrety nebyly novým ˝vlastníkům˝ pranic platné, když je režim začal nahánět do JZD a do státních statků. Kdo si v roce 1946 nahrabal nejvíc, mohl se ocitnout dokonce v neblahé roli kulaka a jako takový skončit třeba i v Jáchymově. A tak by ani Ďurišovy dekrety neměly u nás zcela upadnout v zapomenutí. Představují cennou historickou zkušenost s předvolebním rozdáváním z cizího.

 

Poznámka JK:

Tento malý článek mě opravdu fascinoval tím, že jsem si uvědomil, jak jsem stále naivní. Dokonalá politická manipulace: Sebereme pár bohatým, koupíme si za to hlasy většiny a tu pak porobíme a vyvlastníme. Apropos nejsou to v dnešních dnech právě komunisté, kteří navrhují 20 % daň z luxusu? Byli bychom velcí hlupáci, kdybychom jim na stejnou písničku skočili potřetí.

 

...aby Češi věděli, jací jsou ti komunisti kurvy!