Události a názory

Vážení a milí,

tuto stránku jsem nazval z vděku a na počest stejnojmenného programu Svobodné Evropy, který mě v dětství formoval.

Moje webové stránky tvoří přes 3000 mých článků a nahrávek, takže bez vyhledávání se v nich těžko zorientujete.
Obecné doporučení pro nově příchozího čtenáře: Nastavte si jeden ze klíčů, který Vás zajímá, a k němu řazení podle priority, popřípadě příznak nadčasové, například Priorita & Rozchody.

Zde je vysvětlen význam jednotlivých klíčů

Váš Jeroným Klimeš


Aktuální kontakty               Objednejte si aktuality


Partneři a rozchody

Výchova dětí,
adopce, pěstouni,
Romové v NRP


Teologie


Lymfom a rakovina


Přednášky, televize,
rozhlas (mp3, videa)


Muzika, klavír

Můj notový archiv
Moje knihy
Nejzajímavější články
Psychologie
Komentáře
Matematika
Programy
Obrázky
Ostatní
Ftipy


English


Deutsch


Francaise


Russian


Slovak

Klíče: Příznaky: Rok: Autor:

U nohou Sokratových...

Paradoxní intence

Viktor Frankl měl pacienta a ten koktal. Jednou za ním přišel úplně vykulenej a vyprávěl mu, jak jel načerno vlakem. Když přišel revizor, napadlo ho to zahrát na sentiment a ukázat mu, jak strašlivě koktá. Ke své hrůze ale začal mluvit úplně plynule. (Dle Radkina Honzáka)
Předchozí nestárnoucí moudra

 

Místo pro vaši reklamu


Buy for your English speaking friends this book on breakups.

Úryvek z Nového zákona na dnešní denVosto5

Jedno z našich nejlepších soudobých divadel. Nepřehlédněte, pokud budete někdy v Praze. Například doporučuji jejich představení Dechovka, které stále hrají.


Náš kocourek zlámal nohu,
nepřišel nám týden domů.
Byl hezký strakatý,
měl ocácek makatý.


Hold Robertu Schumannovi

Noty

Taky máte pocit, že se v době Coronaviru zapomíná na Roberta Schumanna? Já jsem o tom zcela přesvědčen, proto jsem na jeho počest nahrál jeho skladu O cizích zemích a lidech, která vystihuje tehdejší náladu, kdy se vraceli cestovatelé, etnografové a misionáři ze záoceánských cest a unešenému publiku vyprávěli kuriozity ze světa divochů. Jak vidno, tedy jak slyšno, byly to vize, tedy slyšny notně zidealizované. Pokud chcete mít opravdu reálnou představu o cizích zemích a lidech, jak se žilo v pleistocénu, přečtěte si knihu Ettore Biocca: Sama mezi Indiány. 2021-01-18, id(1771), Muzika, Audio, ja(1), priorita(0),

PF2021

PF2021 2021-01-01, id(1592), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020 2020-12-31, id(1604), PF, ja(1), priorita(0),

Petula Clark: Downtown čili Pátá

Pěkná postarší písnička. Zde jsou Noty. Nevěřili byste, ale tuto mou úpravu hrály v Indii fakýrky na české ambasádě. Dokonce mám někde i fotky an hrávku. :-) 2020-12-30, id(1454), Muzika, ja(1), priorita(0),

Půjdem spolu do Betléma

Noty

Blíží se vánoce a děti by měly začít cvičit koledy. Zde si poslechněte jednu v lehké úpravě. 2020-12-29, id(1208), Muzika, Vánoce, ja(1), priorita(0),

Jak vypadala Betlémská hvězda?


Přikláním se s názoru, že Betlémská hvězda byla reálný pozorovatelný úkaz. Ne smyšlené vyprávění. Osobně se kloním k této interpretaci Keplerovy konjunkce.
Udělalo mi radost, že se tento článek líbil i Jiřímu Grygarovi. Přeci jenom ho si ho velmi vážím z dob, kdy jsem jako dítě hltal Okna vesmíru dokořán. Dodnes mám tu knihu v knihovně. Ba sem ji i celou přečetl... 2020-12-22, id(1280), Teologie, Četba, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Kdo chce kam, pomožme mu tam, aneb malý vánoční kviz

Jak upadá právnické řemeslo a praxe soudů je stále absurdnější, trpí tím běžný život. Například neustále musíme klikat na souhlas s Cookies - to vymysleli praštění právníci. Máme oficiálně cenzorovaný internet - opět dárek právníků, o GPRD ani nemluvě. Dobrá, toto je zbytečná průda, ale jsou oblasti, kde vyslověně škodí. A to je dopad na vztah lékař pacient. Tím, že se soudy neumějí zastat lékařů v žabomyších sporech, odskáčeme my. Jak? Tak si to přečtěte... 2020-12-20, id(1763), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Nepovedené děti

Dotaz: Vliv nefunkční a destruované rodiny na dítě/člověka. Jaká je pravděpodobnost, že bude napodobovat vzorce chování rodiny, kterých byl svědkem a jaká je šance, že se z neblahé determinace vymaní? 2020-12-20, id(1765), Psychologie, Teologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Psychologie onkologických pacientů a fenomén alternativní léčby

Prožívání onkologických pacientů je vcelku universální pro všechny choroby, které nastupují poměrně rychle (~rok) a představují ohrožení životam, proto můžeme vymezit nějakolik universálních jevů, které se u onkologických pacientů neustále opakují. Moje kapitola z knihy "Onkologie v kostce". 2020-12-20, id(1766), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Pár všetečných otázek na psychologa

Občas novináři posílají takový seznam otázek, na které stručně odpovím. 2020-12-20, id(1767), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Puberta – konec výchovy v narušených rodinách

Vývojových přechodů od narození do dospělosti je celá řada a většina lidí o nich nemá ani ponětí. Větší problém ale je, že obecná populace nemá ponětí ani o změnách, které se dějí v těch třech nejdůležitějších vývojových meznících, které mají zásadní dopad na zařazení dítěte do společnosti, a to o školkové zralosti, školní zralosti a pubertě. O prvních dvou jsem po různu psal jinde (např. http://skolka.klimes.us), v tomto článku se podíváme hlavně na poslední, pubertu. 2020-12-20, id(1768), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jednoho dne puberta

Noty

Dramatická skladba o tomto náročném životním období... 2020-12-20, id(1769), Muzika, ja(1), priorita(0),

Jak se bránit hygienám: když nesouhlasíte s testem a karanténou

Stránka Stav bez nouze je zajimavý web... 2020-12-18, id(1762), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Zemřel doc. Skoblík (13. 12. 2020) - můj velký učitel

Přehled jeho kázání za posledních 10 let

Dr. Skoblík byla moje neoficiální teologická fakulta. Pět let strávených v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí (1985-1990). Bez něho by Klimeš, nebyl Klimešem, viz např. diplomka. 2020-12-16, id(1761), Teologie, ja(1), priorita(0),

Senioři nejsou ignoranti. Dělají se opatření v jejich prospěch, o která nestojí

Dopad Coronavirového branného cvičení na staré lidi a další otázky... 2020-12-14, id(1760), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(1),

Zkracování výchovy u narušených rodin

Čím mívá dítě složitější dětství, tím dříve končí výchova. Tedy v pěstounských rodinách, v ústavní výchově a v rozvedených rodinách musíme brát za normu, že výchova končí pubertou. 2020-12-12, id(1751), Psychologie, Rozchody, Rodina, Nadčasové, Sex a Nevěra, Biologie a Etologie, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Jak vyrobit stereogram z videa z dronu

Kamery na stereogramy jsou složité, drahé, ale hezký stereogram si můžeme udělat třeba z obyčejného z dronu. Je třeba jen mít kamaráda, který má dron. 2020-12-12, id(1758), Psychologie, Obrázky, Programy a Počítače, Video, ja(1), priorita(0),

Otázky na digitální závislost pro d-Test

Digitální zařízení se chovají jako mírná droga, tzn. v rukou nepovolaných dokaží napáchat dost citelné škody. Člověk by až řekl, že mobil není hračka pro děti. :-) 2020-12-07, id(1736), Psychologie, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Spočítejte si vzdutí Rožmberského rybníka

Pokud věříte, že je Země kulatá, spočítejte si vzdutí hladiny na Rožmberkském rybníku a typněte si, co si o kulatosti Zeměkoule mysleli ve vrcholném středověku. 2020-12-06, id(1757), Matematika, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Nahlížení do vzdáleného počítače přes ssh - linux

Když člověk potřebuje jen nahlédnout do vzdáleného počítače, není třeba vždy rovnou instalovat vzdálenou plochu. Stačí si stáhnout jen otisk obrazovky. 2020-11-29, id(1756), Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Muž s dysthymií (převážně negativním hodnocením všeho prožitého) indukoval depresi u senzitivní blízké osoby

Časopis

Lidí s chronicky špatnou náladou je poměrně dost, každý sedmý. Tento stav jim ale nebrání fungovat v realitě, jen svou blbou náladu neustále rozlevají na lidi kolem sebe. Tomuto jevu se říká indukce a občas vidíme, že citlivé lidi kolem sebe dostanou do horší nálady, než v jaké jsou sami. Z odborného hlediska se jejich porucha nazývá dysthymie - něco mezi normalitou a klinickou depresí, ale trvá to často celé roky, minimálně dva... 2020-11-22, id(1755), Psychologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Psychohygiena, Závislosti a drogy, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

Jeroným Klimeš, Zdeněk Adam: Modifikace klasického schématu reakcí na větu: „máte maligní onemocnění“

Okrajová kapitola v knize věnující se vzácným krevním nemocím, o kterých nevím nic než, že spouští fáze Elisabeth Kübler-Ross. Tedy z psychologického hlediska je pacientovi vcelku jedno, co má, hlavní je vědomí: "Na to se umírá..." 2020-11-02, id(1754), Psychologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Víte, co to znamená být svatý?

Video

Mezi lidmi slovo svatý nemá dobrou konotaci. Většinou se to bere jako hloupé svatouškovství, což je trochu následek hloupého svatopisectví (hagiografie). Škoda, protože původní význam toho slova je jiný. Nejlépe si to ukázat na historickém příkladu, protože historia magistra vitae, víte? 2020-11-01, id(1753), Teologie, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(1),

Fanatismus a ideologie v dnešním světě

Rozšířený názor je vychovávat děti bez ideologie - ať se samy v dospělosti rozhodnou. Má to řadu "ale". Jedno z nich je fakt, že pro ideologie se děti rozhodují v adolescenci a mají proto sklon si vybírat ideologie primitivní a radikální. Druhé "ale" je, že ideologie je návod na použití světa, ergo je třeba dětem nějaké ty návody dát, dříve než do toho světa vletí hlavou napřed... 2020-10-31, id(1749), Psychologie, Teologie, Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

Lymfom ve stínu Covidu

Naše vláda jako hyena využila Covidu, aby vytáhla z našich kapes 700 miliard Kč, které samozřejmě chybí a budou chybět jinde. Už druhý půlrok nefunguje školství a půjde to tak dál, protože Covid se vrací co tři měsíce... 2020-10-31, id(1750), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Tajemství několika českých rčení

Za správnost neručím, každopádně je to zajímavé čtení. 2020-10-31, id(1752), Ostatní, Četba, Pro děti, ja(0), priorita(0),

Vypínání suspend u víka monitoru (linux)

Zejména, když stahuji velké soubory, tak se mi stává, že si zaklapnu víko počítače. Ten se uspí a mohu začít stahovat znovu. Aby se mi toto nedělo, napsal jsem si tento skript, kterým přepnu u vypínače víka suspend nebo žádná akce (ignore). 2020-10-30, id(1748), Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Ilja Hurník: Žabka

Noty

Píseň Ilji Hurníka s mým doprovodem (pozor, ne Hurníkovo doprovod, ten nemám). Z jeho sbírky písní pro dětský sbor: Kapr, blecha a tak dále. 2020-10-26, id(1747), Muzika, Pro děti, ja(1), priorita(0),

Soňa Pecková: Covid do Vánoc opravdu zmizí, výrazně zeslábl, je tu šílenství. Potvrzuje se, že není z přírody

Peková je sqělá! :-) 2020-10-16, id(1746), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Reiner Fuellmich - Zločiny proti lidskosti

https://www.otevrisvoumysl.cz/

Ano, ja to taky vnímám, že nejen české vládě se hodně hodí takto účelově šířit paniku mezi lidi, aby se jim mohlo lépe vladnout a lépe rozkrádat. 2020-10-12, id(1744), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Hvězda na vrbě - klavírní noty

Noty

Tato píseň se na piano moc snadno nehraje. Dlouho jsem přemýšlel, jak ji uchopit, až jsem došel k tomuto. Tak jsem si řekl: Je neděle, den jako stvořený udělat radost těm autorům této písně, co už nežijí, tzn. oběma autorům i zpěvákům. 2020-10-12, id(1745), Muzika, Pro děti, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Rozvod jsou jatka (rozhovor s Jiřím Vávrou)

Hezký rozhovor o rozchodech a partnerských vztazích. 2020-10-07, id(1743), Psychologie, Teologie, Rozchody, Video, ja(1), priorita(0),

Podpořte petici lékařů proti Covidovému brannému cvičení

Petice, stejně jako Milión chvilek bude Babiš ignorovat, ale alespoň můžeme mít pocit, že v této šaškarně nejsme jediní, kdo si připadá jak v Jiříkově vidění... 2020-10-04, id(1742), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Oskar Peterson: Jazz exercise 12 (piano: JK)

Noty

Velmi jednoduchá jazzová etuda, kde záleží jen na důrazech. 2020-09-25, id(1740), Muzika, Pro děti, Audio, ja(1), priorita(0),

Jiří Žácek, Jan Vičan: Máte doma velrybu

Noty

Žofka přinesla tuto píseň ze sboru, že prý ji mají doma nahrát, tak jsme to sfoukli až na 22. pokus - než se dalo jakž takž poslouchat. :-) 2020-09-24, id(1739), Muzika, Pro děti, Audio, ja(1), priorita(0),

Kolik stojí lidský život?

Čas od času přijde řeč na téma, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu. Neubráním se v těch chvílích úsměvu. Víte proč? Protože když se nám podaří ho vyčíslit - a není to nic moc těžké - tak zjistíme, že má často hodnotu spiš mizivou, až i zápornou. K tomuto datu nás život jednoho pacienta s covidem stál okolo jedné miliardy korun. 2020-09-21, id(275), Psychologie, Teologie, Politické komentáře, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Bílá paní - Zdeňka Podskalského

Vždy jsem tento film bral jako alegorii, ale uvědomil jsem si, že je to spíš hraný dokument, po té, co vidím v metru prakticky všechny lidi s rouškou. Většina lidí si myslí, že roušky je kravina, ale stejně nakonec si všichni vezmou roušky, mávatka a prochází se po novém mostě a drží hubu. Jan Hus to tady bude mít s tím svým provoláním "Pravda vítězí" opravdu těžké... 2020-09-21, id(1738), Ftipy, Video, ja(1), priorita(0),

Pár známých čísel o Covidu

Tato čísla nejsou žádná novinka, ale když jsou hezky po hromadě, vycházejí z nich zajímavé souvislosti. 2020-09-18, id(1737), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

K nebesům dnes zaleť písní (804)

Noty

Jednoduchá úprava pro klavír pro děti. Na varhanech nezní moc dobře - trochu jako flašinet. Na druhou stranu ty varhaní úpravy zase nezní dobře na klavíru. 2020-09-12, id(1735), Teologie, Muzika, Audio, ja(1), priorita(0),

Covid aneb Kéž by nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!

Plašit bychom neměli z Covidu, ale z úrovně LDN, domovů důchodců a hospiců. Protože při mortalitě 0,004% neumřeme svižně a elegantně na Covid, ale trapně a pomalu na LDN. Jak si totiž má generace ustele, tak si i za 30 let lehne. 2020-09-10, id(1734), Psychologie, Teologie, Politické komentáře, Stáří, ja(1), priorita(0),

Sluneční hodiny, aneb chvála vektorů

Sluneční hodiny je názorná ukázka, k čemu je dobré znát vektory a umět s nimi počítat. Není to úplně jednoduché, ale když se člověk naučí, jakou mají logiku, tak je pak už líný počítat bez vektorů. Sluneční hodiny dále pomáhají pochopit, jak funguje naše sluneční soustava. Takže je to pro středoškoláky jako dělané a to nemluvím o ukázce, jak se dá s vektory počítat v Calcu (Excelu). 2020-09-07, id(1733), Pro děti, Nadčasové, Urob si sám, Matematika, Geologie a přírodověda, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(1),

Jak mohl Bůh dopustit 2. světovou válku?

Některé lidi otázka zla ve světě hodně zajímá. Ti pak přicházejí s otázkou, jak se na to může Bůh dívat? Častý bývá argument 2. světové války - jak to mohl Bůh dopustit? Odpověď myslím je možná, ale je dobré si připomenout, jaké filosofie ovládaly svět za První republiky, a co by se stalo, kdyby 2. světová válka nebyla. 2020-08-25, id(1731), Teologie, Politické komentáře, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Nevěra - přednáška

Presentace

Nevěra je běžná partnerská patologie, která rozpad vztahu někdy jen provází, někdy přímo způsobuje. Podrobně si nastudujte tento článek, lidé totiž opakují stále stejně jednoduché chyby. Nevěře se dále týká má kniha Křesťanství vztahy a sex 2020-08-24, id(1660), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, Sex a Nevěra, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Čemu se Klimeš přiučil u etologů, popř. u prasat

Presentace 1. část

presentace 2. část
Jako psycholog jsem nejvíce ovlivněný evolučními a biologickými teoriemi. To je, kromě náboženství, hlavní důvod, proč jsou mé psychologické teorie tak zdánlivě samorostlé. Ony vyrůstají z jiných základů, než je Jung či Rogers, prostě jsou ukotveny do přírodovědy, ne do humanitních věd. 2020-08-23, id(1688), Psychologie, Rozchody, Biologie a Etologie, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Oskar Peterson: Jazz exercise 8 (piano: JK)

Noty s prstoklady, důrazy a opravami

Mám nějaký divný přepis Jazzových etud od Oscara Petersona. Je to bez prstokladů, frázování čili důrazů a je tam poměrně dost překlepů. Tak co se dalo, to jsem opravil. Tady je to ještě v několika tempech (140, 160, 180, 200 BPM) 2020-08-09, id(1730), Muzika, Nadčasové, Audio, ja(1), priorita(0),

Nerozlučitelnost manželství z pohledu psychologie i teologie

Presentace v PDF

Psycholog a teolog používají termín nerozlučitelnost vztahu v trochu odlišných významech. Každopádně i z empirického, nenáboženského pohledu můžeme mluvit o nerozlučitelnosti manželství či vztahu, pokud dotyční nejsou schopni zapomenout na bývalého partnera. Existují dokonce i diagnosy, které mají nerozlučitelnost vztahu jaxi v definici... 2020-08-07, id(1729), Psychologie, Teologie, Rozchody, Nadčasové, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Rotace přímky po 90° a zrcadlení podle os X a Y v programu R

Triviální rotace po 90° a zrcadlení přímky v rovině. Ukázka v programu R, ale upotřebitelné je to kdekoli v rámci středoškolské analytické geometrie. 2020-07-23, id(1728), Matematika, Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Hmaty na trumpetu

Hmaty na B-trumpetu zároveň se znějícími notami v C ladění. Například na B-trupetu hrajete H, ale tomu na klavíru odpovídá nota A. Hmaty jsou jasné dole, ale ve třetí oktávě už to začíná být nejasné... 2020-07-17, id(1727), Muzika, ja(0), priorita(0),

Vystřihovánka slunečních hodin podle Davida Sterna

Elegantní sluneční hodiny se dají udělat ze čtvrtky A4. Vhodné pro děti jako seznámení se základy astronomie a časomíry. 2020-07-12, id(1632), Četba, Pro děti, Testy a Hry, Nadčasové, Urob si sám, Matematika, Programy a Počítače, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(1),

Bod zlomu a pocit ukončenosti partnerského vztahu

Pane doktore, jak na něj/ni mám zapomenout? To bývá častá otázka. Odpověď je na ni složitá, ale je. Prostě můžeme ukázat, jak je možné, že někdo je schopen za sebou vztah uzavřít a udělat tlustou čáru, ale druhý ne. Odbornější článek, který vyšel v Psychologii Dnes, určený zejména pro ty, kteří chtějí vztahům rozumět. 2020-07-10, id(1726), Psychologie, Teologie, Rozchody, Nadčasové, Seznamování, ja(1), priorita(1),

Psychika v zavirovaném světě - Epidemie očima psychologa 1/3 (Video)

Audio

První díl příjemného povídání s Radomírem Jonczy.

S Adventisty je radost spolupracovat. Jsou velmi flexibilní, mají dobrou muziku, nebojí se moderních technologií a zdá se, že berou křesťanství vážně. Inu, po ovoci je poznáte. :-) 2020-06-04, id(1723), Psychologie, Teologie, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(0),

Psychika v zavirovaném světě - Zavirovaná víra 3/3 (Video)

Audio

Třetí díl příjemného povídání s Radomírem Jonczy.

S Adventisty je radost spolupracovat. Jsou velmi flexibilní, mají dobrou muziku, nebojí se moderních technologií a zdá se, že berou křesťanství vážně. Inu, po ovoci je poznáte. :-) 2020-06-04, id(1724), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Audio, Video, Stáří, ja(1), priorita(0),

Psychika v zavirovaném světě - Posilni svou duševní imunitu 2/3 (Video)

Audio

Druhý díl příjemného povídání s Radomírem Jonczy.

S Adventisty je radost spolupracovat. Jsou velmi flexibilní, mají dobrou muziku, nebojí se moderních technologií a zdá se, že berou křesťanství vážně. Inu, po ovoci je poznáte. :-) 2020-06-04, id(1725), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Audio, Video, Stáří, ja(1), priorita(0),

Klimeš Jeroným, Adam Zdeněk: Spektrum psychických reakcí na větu: „Máte maligní nemocnění,“ je pestřejší, než popsala Elisabeth Kübler-Rossová

stránky prof. Zdeňka Adama

Elisabeth Kübler Rossová popsala jako první pět fází psychické reakce na sdělení nepříznivé informace. Toto schéma je stále citováno v četných učebnicích, i když pojmenovává jen ty nejvíce viditelné typy reakcí. Nicméně je třeba znát hlubší psychologickou podstatu těchto fází. 2020-06-03, id(1719), Psychologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Stáří, ja(1), priorita(1),

Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Boleloucký Zdeněk: Psychické reakce nemocných na negativní informaci typu: „Máte maligní nemocnění“

Vnitřní lékařství

Před mnoha lety popsala Elizabeth Kübler­‐Rossová schematicky, jak ve vyvíjí psychika nemocného a jeho reakce na sdělení negativní informace typu: „Máte rakovinu“. Uvědomovali jsme si, že tuto informaci jsme v naší profesi hematologie a onkologie byli nuceni říkat poměrně často, ale že reakce nemocných se vždy neshodovaly s tím, co poprvé popsala Elizabeth Kübler­‐Rossová. A proto se nyní k tomuto tématu vracíme společně s psychologem a psychiatrem, abychom popsali tyto reakce v celé šíři, jak je reálný život přináší. 2020-06-03, id(1720), Psychologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Stáří, ja(1), priorita(0),

Klimeš Jeroným, Adam Zdeněk, Boleloucký Zdeněk, Pour Luděk: Přehled psychických problémů, které mohou vzniknout při anebo po diagnóze a léčbě maligní choroby

Vnitřní lékařství

Prodlužování celkového přežití onkologických pacientů a zvyšování jejich prevalence v populaci zvyšuje zájem o případné psychické problémy, přítomné ať již v průběhu léčby, nebo po ukončení léčby. Mezi nejčastější psychické problémy onkologických nemocných patří strach a úzkost, deprese, patologická únava a posttraumatická stresová porucha. Několik klinických studií prokázalo, že neléčená deprese je spojena s četnějšími somatickými komplikacemi a s horší prognózou základní nemoci než u nemocných se stejnou nemocí, ale bez deprese. K rozvoji deprese napomáhá nenaplnění „nově vzniklých potřeb nemocných“. Psychické poruchy se mohou objevit i po ukončené léčbě. Starší psychiatři měli pro tuto situaci termín deprese z odbřemenění, dnes se tato situace nazývá posttraumatická stresová porucha. Z uvedených poznatků vyplývá doporučení pro hematology a onkology – včas tyto psychické komplikace odhalit a včas odeslat tyto nemocné do odpovídající psychologické či psychiatrické léčby. 2020-06-03, id(1721), Psychologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Stáří, ja(1), priorita(0),

Adam Zdeněk, Král Zdeněk, Klimeš Jeroným, Boleloucký Zdeněk, Pour Luděk: Chronický stres, psychická nepohoda a deprese zvyšují četnost infekčních, autoimunitních, ale i maligních nemocí

Vnitřní lékařství

Chronický stres, případně i deprese ovlivňuje zdraví člověka ve všech jeho aspektech fungování. Chronický stres anebo deprese snižuje funkčnost imunitní obrany. Mnoho klinických studií prokázalo, že chronický psychický stres zvyšuje počet nádorových onemocnění (morbiditu) i počet úmrtí na ně (mortalitu). Pokud již nádorová choroba vznikla, tak jeden z prognostických ukazatelů je rodinný status. Osoby ovdovělé či rozvedené mají kratší celkové i tumor specifické přežití než osoby žijící v partnerském vztahu. Proto se doporučují časné léčebné intervence, protože odstranění či zmírnění stresu či deprese v průběhu somatického onemocnění snižuje počet somatických komplikací, a tedy snižuje i náklady na jejich léčbu. V textu citované publikace lze shrnout do závěru: „Trápení přivolává nemoci, spokojenost je odhání“. 2020-06-03, id(1722), Psychologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Stáří, ja(1), priorita(0),

Tablet Remarkable - skicář pro psychology, umělce i programátory

Kreslící tablet Remarkable používám při práci s klienty. Je to užitečný nástroj, že si mohu vybavit informace, které jinak zapomínám do pár dnů. Ale jeho původní užití bylo zamýšleno jako umělecký nástroj. Nicméně má i mocnou programátorskou podporu, i své mouchy. Každopádně stojí za zvážení. 2020-06-01, id(1718), Psychologie, Obrázky, Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Využítí psychometrie u jednotných státních maturitních zkoušek

Jednotná celorepubliková laťka ve vzdělání je velmi užitečná a neměli bychom se bát vyslovit názor, že by mělo být apriori stanoveno a sledováno procento dětí, které tuto zkoušku neudělají ani na podruhé. Já osobně hlasuji pro 5 % neúspěšných v druhém kole. 2020-05-31, id(1717), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jiří Suchý, Šlitr, jen Štědrý byl Karel: Melancholické blues (noty)

Noty

Veverky ve větvích a na obloze ptáci loučí se s dubem, který zálesáci kácí. Mě však si nevšimnou, já nejsem dub, jenž padá. Já nejsem ani smrk a to je moje vada...
Oblíbená píseň mého dětství. Byla to deska vylisovaná na pohlednici. Jestli někdo uměl napsat text písně, který nebyl úplně triviální, tak to byl Jiří Suchý. Toto je jedna z jeho písniček, která prozrazuje jeho sklony k rozladám a sebelítosti, druhá je třeba Život je pro mě obnošená vesta. 2020-05-10, id(1715), Muzika, Pro děti, Nadčasové, Audio, ja(1), priorita(0),

Funky etuda (noty)

Noty

Jednoduchá funky etuda pro Erlana. 2020-05-10, id(1716), Muzika, Pro děti, Audio, ja(1), priorita(0),

Helena Cejpová: Soumrak mužů

Budoucnost patří aluminiu matriarchátu. Tento vývoj lidského druhu je ale pomalý. Rychleji se prosazuje matriarchát, coby způsob (ne)fungování blahobytné společnosti, ve které muži ztrácejí své kdysi nezastupitelné místo. 2020-05-05, id(1693), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Malá poznámka k druhu a neměnnosti lidské přirozenosti

Metafyzické uvažování jde trochu mimoběžně s moderní přírodovědou, proto je užitečné hledat body, kde se spíše shoduje než liší. Zde je to poznámka k tvrzení o neměnitelnosti lidské přirozenosti. 2020-05-04, id(1714), Teologie, Nadčasové, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Komu Ministersto zdravotnictví posílá peníze?

Roušky za 1000 Kč. Zakázky za miliardu. Koronavirus je prostě krycí jméno pro Babiše... To je strašný...
200 miliard, co se uvolnilo z rozpočtu, znamená 20.000 Kc na člověka, a tak 100.000 Kc na vydělávajicího člověka. Chtěli jste něco takového, když stejně všichni ten virus dostaneme dřív nebo později? 2020-05-02, id(1713), Politické komentáře, Psychopatie, ja(0), priorita(0),

Video: Israelský president se angažuje proti kyberšikaně

Sympatická aktivita jejich presidenta. Prostě je vidět, že má rád děti. 2020-04-22, id(1712), Pro děti, Nadčasové, Video, Hebrejština, ja(1), priorita(0),

senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Skvělý popis koronavirového branného cvičení

Ano, je na čase trochu vystřízlivět z tohoto koronavirového branného cvičení. 2020-04-21, id(1711), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Marie Ebner Eschenbach: Cholera (Má dětská léta)

Když už jsme u branného cvičení zvaného Korona, rád bych připomněl našinci, jak skutečně vypadá pandemie. Skvělá rakouská spisovatelka, která ale vyrostla na Moravě (Zdislavice) a mluvila česky, pandemii cholery nejen na Moravě zažila, ale i popsala. Na tu je třeba si vzpomenout, když přijde řeč na chlorovaní vody. 2020-04-20, id(1710), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Audio, Biologie a Etologie, ja(0), priorita(0),

Adam Drda: Diktatura národního zdraví a stát jako základna Agrofertu

Ano, tak to asi je. Branné cvičení s krycím názvem "Korona, korona, nehejbejte se" prostě štronzo se míjí zdravým rozumem. 2020-04-19, id(1709), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Pierre-Paul Daneels: Valčík op. 1 (čtyřručka)

Noty pro klavír čtyřručně

Velmi nadaný, leč již starý, belgický skladatel hezkých skladeb hratelné obtížnosti pro nejrůznější nástroje. Za jeho výhodu považuji, že skládá technicky snadné, ale velmi dobře znějící skladby. Ty vždycky těžko sháním pro děti. Je mnoho krásných věcích napsaných pro děti nehratelně těžkou technikou (a k nim více či méně zdařilé zjednodušení). Pak je ještě větší množství skladeb pro děti, které jsou neposlouchatelné. Najít skladatele, který píše hezké věci pro děti je terno. 2020-04-15, id(1708), Muzika, Pro děti, ja(0), priorita(0),

Liturgie: Slavení neděle bez kněze pro laiky

Verze pro Write (Word)

Zjednodušený scénář katolické nedělní domácí bohoslužby pro laiky. 2020-04-12, id(1707), Teologie, ja(1), priorita(0),

Jak myslí sadistický vrah?

Dobrý psychologický vhled do posedlosti sadismem. Málokdo si to dokáže představit, prostě uvažují jako Marťani. Tekverk, vrah a sadista, píše, že necítil výčitky, ale z jeho slov je zjevné, že je cítil. 2020-04-10, id(1705), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Čekám, že koronavirus prolomí spoustu tabu v lidských svobodách, soudí psycholog

Audio nahravka

Konrand Lorenz někde napsal, že veřejné mínění se dobře kritizuje, protože má sklon lítat od extrému k extrému, prakticky vždy je mimo zdravý rozum. To se dá pozorovat i na vztahu k parazitům. Branné cvičení v souvislosti s koronavirem je zcela mimo zdravý rozum. Ale když tady byly vši, tak se naopak nedělalo nic. Rozumný postoj je někde uprostřed. Těžko se hledá. 2020-04-10, id(1706), Politické komentáře, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jak si pořídit byt bez hypotéky

Verze v PDF

Hypotéka není levná záležitost. Nemovitost jde pořídit i bez ní a ušetřit jistě něco přes milión korun. Ale i když znáte tento návod, tak to není cesta pro každého. 2020-04-08, id(1704), Psychologie, Rodina, Nadčasové, Finance, ja(1), priorita(1),

Hava Nagila - Židovský popík z roku 1918

Noty pro klavír

Zde jsou noty pro klavír, které jste jistě už dávno hledali. 2020-04-03, id(1699), Muzika, Pro děti, ja(1), priorita(0),

Ina Koldová: Resume koronavirového branného cvičení

Vtipné resumé probíhajícího tragikomického koronavirového branného cvičení za pár set miliard. Přesněji řečeno 20000 Kč na každého. Prostě nejdražší dovolená v mém životě. 2020-04-03, id(1700), Politické komentáře, Ftipy, ja(0), priorita(0),

Montey na McGreggorovi demontruje, co je to fagocytosis

Nášup na téma antibody

Jediné, co nám může pomoci v tomto koronavirovém branném cvičení. 2020-04-03, id(1701), Ftipy, Pro děti, Video, Biologie a Etologie, ja(0), priorita(0),

Bohoslužby za cara Koronaviroviče

Liturgie: Slavení neděle bez kněze

I když nemůžeme do kostelů (což si myslím, že je blbost), tak můžeme a řekl bych, že i máme, slavit bohoslužby doma v rodinách. K tomuto účelu existuje oficiální dokument Posvátné kongregace pro bohoslužbu z Vatikánu, jak to má vypadat. Přikládám ho dvojmo. PDF na čtení, DOC k případným úpravám. Kdysi mi tento dokument poslali biskupové a dnes se hodí. 2020-04-02, id(1697), Teologie, ja(1), priorita(0),

Simulace nejrůznějších fyzikálních, chemických i jiných jevů pro školáky

Opravdu nadšený jsem byl z této stránky plných demonstrací, které určitě oceníte, pokud se snažíte dítěti něco vysvětlit. Například dá se na fotoelektrickém jevu se dá demonstrovat, proč mikrovlnné trouby nemohou být škodlivé zdraví. Protože jednoduše jejich záření je ještě méně ionizující než to infračervené, které vydává Vaše obyčejná trouba. 2020-04-02, id(1698), Pro děti, Geologie a přírodověda, ja(0), priorita(0),

Stanislav Samuel Raška: Archiv not pro harmoniku

Velká sbírka not pro harmoniku. Samozřejmě se dá lehce upravit pro klavír. 2020-03-27, id(1696), Muzika, Pro děti, ja(0), priorita(0),

Koronavirus: Úmrtnost versus Smrtnost

Branné cvičení vyhlášené při příležitosti uvedení čínského koronaviru na trh se mijí zdravým rozumem už proto, že nás stojí 20 000 Kč na každého. Je dobré si připomenout pojmy a dojmy... 2020-03-17, id(1702), Politické komentáře, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Před karanténou

Větší problém než virus a pár mrtvých je ekonomické zhroucení části společnosti. Přeci jenom více než polovina lidí nedokáže vyjít s měsíčním platem, tedy karanténa pro ně znamená ekonomický krach. 2020-03-15, id(1703), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

J. Flegr: Bude hůř (přednáška parazitech včetně korona viru)

Když se tolik blbne s koronavirem, tak je dobré si poslechnout pořádnou přednášku na toto téma. Velmi zajímavé postřehy. 2020-03-10, id(1695), Biologie a Etologie, ja(0), priorita(0),

Nakolik máme věřit horoskopům?

Jaj, to by bylo krásné, kdyby horoskopy fungovaly. Nemusely by ani fungovat na sto procent. Stačilo by, kdyby zvyšovaly pravděpodobnost správného odhadu. Například při pojištění. Ti, co se narodili pod šťastnou hvězdou, by se mohli dožadovat zvýhodnění. Nebo naopak při cestě do zahraniční byste si museli připlatit, protože holt hvězdy by třeba nebyly vaší cestě nakloněni. Víte, kolik miliónů stojí výcvik vojenského pilota? Kdyby nám dokázaly horoskopy ušetřit alespoň 10 %, tak bychom skákali radostí. Nikdo ale radostí neskáče, ani pojišťovny, kterým by se to sec sakra vyplatilo. 2020-03-08, id(1694), Psychologie, Teologie, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Pečování a rodinné vztahy: Jak udržovat harmonii v rodinných vztazích při pečování (video přednáška)

Přednáška, kterou organizovala organizace Lepší senior. Určená pro ty, kteří pečují o své nemocné blízké. 2020-03-07, id(1692), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Nadčasové, Audio, Video, Stáří, ja(1), priorita(1),

Dvě otázky Lucie Ernestové-Klimešové

Co partnerské vztahy ničí, co jim bere sílu a ohrožuje je?
A co dává vztahům sílu? 2020-03-06, id(1684), Rozchody, ja(1), priorita(0),

История Рождества: почему для беременной Марии не нашлось места ни в одном из домов?

Когда-то я работал в семейном кризисном центре. Каждый день я встречался с бездетными семейными парами, которые страстно желали иметь детей, и детьми, оставшимися без попечения родителей. Когда в очередной раз я перечитывал Евангелие от Матфея, я был поражен, насколько риторика Христа совпадает с риторикой такого ребёнка. 2020-03-03, id(1691), Teologie, Rodina, Russian, ja(1), priorita(0),

Proč jsou nesmrtelní Robert Mearns Yerkes‚ a John Dillingham Dodson, které možná vůbec neznáte?

Yerkes-Dodsonův zákon je jeden ze základních principů v psychologii, je s podivem, jak málo lidí ho zná. 2020-02-28, id(1672), Psychologie, Nadčasové, Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Číselný čtverec z časopisu ABC

Před čtyřiceti lety byl v časopisu ABC číselný čtverec. Test pozornosti, kde si děti mohou hledat čísla. Bavilo mě to, a tak jsem měl obrázek schovaný v šuplíku. S dětmi jsme pak vyrobili klikací mapu a přidal jsem pár řádku javascriptu, aby se to dalo používat na počítači. Je to však jen hračka pro děti. V psychologickém testování se používají jiné verze. 2020-02-25, id(1690), Psychologie, Pro děti, Nadčasové, Programy a Počítače, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Jaroslav Havlíček: Bůh mého dětství. Příklad konverze

V knize Vzdoropohádky popisuje Jaroslav Havlíček svou konverzi od víry svého dětství a je zjevné z toho, že to hodně ve svých pracech řeší, že to nebyla uzavřená kapitola jeho života, zřejmě do jeho smrti. Chtěl by se vrátit k Bohu svého dětství, ale nemůže. Hlava říká ne. 2020-02-23, id(1689), Psychologie, Teologie, Četba, Beletrie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Hebrejská abeceda a kurzíva

Verze do mobilu

Naučit se a osvojit si hebrejskou abecedu není nic lehkého už proto, že psané tvary se jen minimálně podobají tiskacím. Je třeba vědět, kde se píseno začíná psát a do jaké skupiny písmen svým stylem psaní zapadá. Písmena abecedy je třeba se naučit po trojicích, protože pak se podle nich i počítá. 2020-02-21, id(1686), Teologie, Hebrejština, ja(1), priorita(0),

Tři sestry: Život je takový aneb Sahula není uplně hotovej, aby nevěděl, kudy dál jít

Noty pro piano

Romantická punková píseň s existenciálním přesahem, jaxi ji pamatuji z dob svého dětství... 2020-02-21, id(1687), Muzika, Pro děti, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Chat na téma záškoláctví a sociální dávky

Postupně se ruší povinná školní docházka. Rodiče neposílají děti do školy a nikdo to neřeší. Druhý problém jsou děti po pubertě, které prostě přestávají chodit do školy. 2020-02-11, id(1685), Psychologie, Politické komentáře, Rodina, ja(1), priorita(0),

Rozhovor o gender otázkách a Istambulské smlouvě

O tom, jak se vymýšlí gender nesmysly, které potom odskáčkou zejména ženy a děti... 2020-02-04, id(1683), Psychologie, Teologie, Politické komentáře, Homosexualita, Video, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Muž se hodně potí, ale nesnáší deodoranty, tedy vše, co je nějak parfémované...

Jsou nějaké alternativy deodorantů pro muže? Ano, Cutasept F, který by neměl chybět v žádné rodině, protože má mnoho jiných různých využití. 2020-02-03, id(1023), Psychologie, Nadčasové, Urob si sám, Psychohygiena, ja(1), priorita(1),

Trijodamin čili jododusík

Nic pro blbce z Evropské Uhnie. Samozřejmě na vlastní nebezpečí... 2020-01-27, id(1682), Pro děti, Urob si sám, Geologie a přírodověda, ja(0), priorita(0),

Interlineární Nový Zákon - česky, hebrejsky, řecky, aramejsky

Pokud potřebujete číst Nový Zákon paralelně v hebrejštině, řečtině, popř. aramejštině, možná uvítáte tento export po jednotlivých verších. Na internetu jsou k hebrejskému překladu navíc i audio nahravky. 2020-01-24, id(1655), Teologie, Nadčasové, Hebrejština, ja(1), priorita(1),

Hra na posledního stickeeze

Pro milovníky Linuxu, textových her a pro ty, kteří si o sobě myslí, že jsou chytří. Zahrajte si tuto textovou hru proti IQ151! (Ubuntu a Bash) 2020-01-20, id(1680), Pro děti, Testy a Hry, Matematika, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Zoufalí programatoři dělají zoufalé věci!

Ministerstvo informatiky varuje: Programování může ohrozit Vaše zdraví!
Zejména pokud si zahráváte se regular expressions... 2020-01-20, id(1681), Ftipy, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Jak naučit děti spořit?

Naučit děti zacházet s penězi je věru nadlidský výkon, zejména když uvážíme, že více než polovina populace neumí vyjít se svým měsíčním příjmem. Můžete tedy využít tento návod, jak děti naučit spořit. Používali jsme to dokonce i na OSPODu u lidí, kteří byli omezeni na způsobilosti zacházet s penězi. 2020-01-09, id(1678), Psychologie, Obrázky, Rodina, Pro děti, Nadčasové, Finance, Vánoce, ja(1), priorita(0),

Bash: Nakreslete si rámeček či hrad

Pokud pracujete v Bash, možná využijete tento program na kreslení rámečků a hradů. 2020-01-06, id(1677), Muzika, Obrázky, Pro děti, Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019 2019-12-31, id(1603), PF, ja(1), priorita(0),

Jak si vyrobit stereogram na koleně?

Naučte se koukat na svět jako opilci a nejen, že uvidíte neuvěřitelné věci, ale pochopíte i, jak fungují stereogramy. 2019-12-31, id(1673), Psychologie, Obrázky, Nadčasové, Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Jaxi představujete Ježíška?

Článek o tom, jak neuvěřitelně omezená je lidská fantazie, a naopak, jak doslova nepředstavitelně kreativní dokáže být realita. O tom, jak se pozná skutečně velká osobnost, a o tom, proč vánoce jsou svátky rodiny, ba řekl bych přímo až svátky otcotvstí. 2019-12-25, id(1222), Teologie, Rodina, Nadčasové, Vánoce, ja(1), priorita(1),

Manželské soužití – co ho ohrožuje a jak ho utužovat

Manželské soužití bylo vždy obtížné, což dokládají příklady z antické historie. Již tehdy ale řešili lidé přibližně stejné problémy jako dnes – od nevěr až po rozvody. Přibyly však nové technologie, moderní životní styl a s nimi přišly i nové problémy, které dřívější generace řešit nemusely. 2019-12-25, id(1668), Psychologie, Politické komentáře, Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(1),

Šalamounův soud a střídavá výchova

Šalamoun byl považován za moudrého, protože uměl rozsoudit spory, které dnešní soudy rozsoudit neumí. Používal psychologický vhled v době, kdy psychologie ještě neexistovala. 2019-12-25, id(1669), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Těžko se ztotožňuji s myšlenkou pořízení 3 – 4 dětí

Ano, chápu, sám jsem k ní postupně přicházel... 2019-12-25, id(1670), Psychologie, Rozchody, Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Osoby s trvale špatnou náladou (dystymií) mají negativní vliv na zdraví svých blízkých

Existují lidé téměř trvale bez radosti, bez úsměvu, skoro trvale s náladou pod hladinou. Protože pracovně jakž takž fungují, v tomto mírně přidušeném stavu přežívají ze dne na den celý život. Psychologie tomu říká dysthymie, pokud tento stav trvá alespoň dva roky, ale většinou jsou to celoživotní bručouni. Born crabby. 2019-12-25, id(1671), Psychologie, Nadčasové, Psychohygiena, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

PF2020

PF2020 2019-12-24, id(1591), PF, ja(1), priorita(0),

Migréna v praxi poradenského psychologa

Můj hlavní přehledový a vysvětlovací článek na téma migréna. Měl by znát každý, protože buď migrénou trpí sám, nebo někdo z jeho blízkých. 2019-12-17, id(1667), Psychologie, Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Petr Kubáč: Alternativní zdroje energie

Zajímavý blog technicky a přírodovědně vzdělaného muže. 2019-12-16, id(1666), Politické komentáře, Koníčky, Geologie a přírodověda, ja(0), priorita(0),

Koledy a vánoční písně z adventního koncertu sboru Sovičky

Kdo jste byli na koncertě 2018-12-18, popř. 2019-12-12 v Kolodějích a chcete si písně zahrát sami, tak zde jsou podklady - místy neúplé, nedopsané. Když budete mít dotazy, tak zavolejte. 2019-12-12, id(1631), Teologie, Muzika, Pro děti, Audio, Vánoce, ja(0), priorita(0),

Transgenerační zpětná vazba a nedostatek dětí

Životní iluze jsou myšlenkové klamy, kdy naše hlava neuvažuje správně, kdy selhává "zdravý selský rozum". Jedna taková iluze postihuje reperodukci a tak vede k faktické neplodnosti - lidé mají méně dětí, než by si přáli. Tato bolest patří mezi tichá, neviditelná postižení. Lidé sice trpí, ale nikdo v okolí to v moc nevidí, protože polštaře jsou mlčenliví svědci... 2019-12-07, id(1665), Psychologie, Teologie, Stáří, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Tři léčbné techniky na migrénu - přednáška

Presentace

Migréna a panické ataky patří mezi časté poruchy z přebuzení organismu. Lidé zanedbávají psychohygienu a zklidňování, a pak se diví... Druhý díl 2019-10-28, id(1664), Psychologie, Ftipy, Psychohygiena, ja(1), priorita(2),

Začal hon na blbce, aneb spočítejte si kolik ušetříte když místo odvaňovače do kávovarů použijete kyselinu citronovou.

Politici i obchodníci potřebují lidi, kteří říkají: Mě nebaví matematika, chemie ani fyzika. Ti lidé mají cenu zlata. Konkrétně jen na odvapňovači vydělají na jednom takovém blbci 330 Kč. 2019-09-19, id(1659), Pro děti, Reklama, Matematika, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Generační střety - přednáška

Presentace

Za první republiky se s velkým hurá zbořil kult stáří a nahradil se kultem věčného mládí. Bohužel se zapomnělo, že tento kult byl hlavní pilíř důchové reformy. Tak má naše generace zaručeno, že se o ni za dvacet let nikdo nepostará. To je největší generační střet dnešní doby. Pak je řada menších... 2019-09-05, id(1661), Psychologie, Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Audio, Stáří, ja(1), priorita(0),

Jak změřit spád terénu u baráku?

Posvištěte si mozkové závity. Od baráku upadá terén. Potřebujete vědět, o kolik se propad ve třech metrech. Jak byste to prakticky změřili? Dobré cvičení pro konec základní školy. 2019-08-19, id(1658), Pro děti, Matematika, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Ohnivý svět kováře Petra Nekováře

Petr Nekovář je můj švagr. Je to kovář třetí generace kovářů se jménem Nekovář. 2019-08-17, id(1657), Koníčky, Obrázky, Testy a Hry, Urob si sám, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Jan Werich: Nerýmovaná

Klavírní doprovod

Chytlavá písnička na tři akordy je zde na přípomínku, že je červenec a jde o věnec... :-) 2019-07-15, id(1656), Muzika, Ftipy, Pro děti, Audio, ja(1), priorita(1),

Karel Mísař: Pasťák

Popis prostředí Pasťáku od Karla Mísaře (výchovného ústavu U dobrého pastýře) patří mezi základní literaturu, kterou by měl znát každý, kdo chce pochopit problematiku narušených dětí. 2019-07-13, id(1651), Psychologie, Rodina, Četba, Beletrie, Nadčasové, Psychopatie, ja(0), priorita(1),

Jan Otcovský: Péče o varhany v suchém létě

Kostelníci v suchém letě rádi větrají,
varhany však v dobré víře krutě týrají.
Přepošlete jim prosím tento článek! 2019-07-13, id(1652), Teologie, Muzika, ja(1), priorita(0),

Smutný osud lidí bez vtipu

2019-07-13, id(1653), Obrázky, Ftipy, ja(1), priorita(0),

Eutanazie v praxi legalizuje úkladné vraždy

Jedna věc je snění, že díky euthanasii budeme mít i ve stáří svůj život pod kontrolou, ale v praxi to bude jen nástroj, jak se zbavit starých nepotřebných lidí: "Nevotravuj, dědku, od čeho je euthanasie." Konec konců, už teď možno tuto praxi vidět ve Švýcarsku. 2019-07-13, id(1654), Psychologie, Teologie, Politické komentáře, Stáří, ja(1), priorita(0),

Proč má týden sedm dní? Jak začíná nový lunární měsíc? Jak pozorovat slunovrat?

Různé varianty lunárního kalendář jsou nejpřirozenějším způsob, jak se orientovat v čase v divoké přirodě. Samozřejmě dnešní gregoriánský kalendář, hlídaný atomovými hodinami, je zatím nejpřesnější kalendář, co lidstvo vynalezlo. Nicméně přeci jednom každý nenosí v kapse atomové hodiny, ani ty sluneční není úplně snadné v přírodě sestrojit. 2019-07-09, id(1649), Teologie, Urob si sám, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Jak obracet stránky na obrazovce počítače pomocí nohou

Pokud potřebujete pomocí nohou obracet stránky nebo jinak ovládat počítač, inspirujte se tímto primitivním řešním. 2019-07-07, id(1646), Muzika, Urob si sám, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Znáte písně z Hosany?

Studiová nahrávka

Pokud hrajete na klavír, tak si zde stahnete noty: hosana.klimes.us 2019-05-10, id(1645), Teologie, Muzika, Pro děti, Audio, ja(1), priorita(1),

Přednáška: Formotvorné postavy Ježíše a Betlémská hvězda

Doprovodná presentace

Identita Ježíše a Jana Křtitele byla stabilní a kongruetní v dětství i v dospělosti. Není to však identita běžných lidí, proto je těžko pochopitelná. Každopáně líčení Ježíšovo dětství se nejeví jako pouhý výmysl a zdá se, že je založeno na reálných událostech. 2019-05-09, id(1644), Psychologie, Teologie, Rodina, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Audio: Jak si udržet vztah (Excelentní žena, Plzeň, 2019-03-30)

Doprovodná presentace

Hodinová přednáška o tom, že excelentního partnera těžko najdeme a ještě hůř si udržíme. 2019-03-30, id(1642), Psychologie, Rozchody, Audio, ja(1), priorita(0),

Teror Evropské Uhnie se obrátil proti Internetu

EU chce zničit Internet. Já chci zničit EU.
Pokud můžete, napište prosím evropským poslancům a do českých médií.

Cēterum autem cēnseō, Unionem Europaeam esse dēlendam. („Ostatně soudím, že Evropská uhnie musí být zničena“ Cato starší). 2019-03-24, id(1641), Politické komentáře, ja(0), priorita(0),

Kácení stromů v Újezdě nad Lesy

Starosta Samce v Újezdě nad Lesy si usmyslel, že vykácí alej topolů, aniž za ně dá jakoukoli náhradu. Na půl roku zablokoval zastávku a terorizoval tak místní obyvatele, aby mu ustoupili. Teď ten pablb chce vykácet kus klánovického lesa, místo kterého nám tam chce udělat šílené parkoviště, jako kdybychom tu neměli už tak aut na hlavu... To je tedy dáreček... 2019-03-06, id(1741), Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Vybavíme člověka lidskými právy a pak ho klidně necháme umřít

Lidská práva zdegenerovala. Dřív měla chránit, dnes jsou hlavním nástrojem lidského egoismu a bezohlednosti. 2019-02-08, id(1640), Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Rozhovor v XTV o rozchodech a poradenské psychologii

Vztahy po rozchodu se dramaticky zhorší, protože pár přechází do válečného modu. I relativně normální lidé se dočasně chovají tak, jak je jinak typické pro psychopaty. 2019-01-18, id(1636), Rozchody, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(1),

Debata o identitě u ing. Barbory Tachecí

Nestačí jen být prožitkově spokojený. Je třeba si vybudovat identitu, která nám pomáhá překonat ty okamžiky, kdy je nám ouvej. Například stárnutí a nemoce... 2019-01-18, id(1637), Psychologie, Stáří, ja(0), priorita(0),

Rozhovor s paní Hůlkovou o Betlémské hvězdě

S astrofyzikem a hlavním zvoníkem v katedrále sv. Víta Tomáš Stařecký jsme si povídali o mém článku o Betlémské hvězdě. 2019-01-18, id(1639), Teologie, Audio, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Objednejte si velmi zajímavý časopis Akademie věd

V každém čísle je pár zajímavých článků o světě. Podobne jako www.osel.cz, www.bioctvrtky.cz, www.aldebaran.cz/, www.vesmir.cz/cz/, meteor.rozhlas.cz a pro děti www.abicko.cz/ 2019-01-16, id(1635), Četba, Pro děti, Biologie a Etologie, Geologie a přírodověda, ja(0), priorita(0),

PF2019

PF2019 2019-01-01, id(1590), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018 2018-12-31, id(1602), PF, ja(1), priorita(0),

Jak nastavit krátkou oktávu na elektronických klávesách

Kdo občas musí hrát na varhanách s krátkou oktávou, by ocenil, kdyby mohl mít krátkou oktávu na svých elektronických klávesách, aby na ni mohl cvičit v teple domova. Není nic snazšího. Zde je jednoduchý návod a můžete mít krátkou oktávu třeba u sebe ve špajzu. 2018-12-31, id(1633), Teologie, Muzika, Urob si sám, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Simulátor elektrických obvodů

Zdrojový kód

Jednoduchý, ale funkční simulátor elektronických obvodů. Člověk se na něm hodně naučí. Doporučuji si k němu přečíst vynikající knihu Dioda, tranzistor, tyristor názorně. 2018-12-31, id(1634), Testy a Hry, Nadčasové, Urob si sám, Programy a Počítače, ja(0), priorita(1),

Zobecnění fází Elisabeth Kübler-Rossové

Chceme-li rozumět uvažování člověka v těžké krizi, nestačí se jen naučit fáze Kübler-Rossové. Je třeba jim rozumět. Proč běží takto a proč u každého člověka vypadají poněkud jinak. 2018-11-06, id(1764), Psychologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Istanbulská úmluva je příliš obecná a extremistická

Problém Istanbulské úmluvy je v její přílišné obecnosti, tím kriminalizuje širokou plejádu životních situací. Jedná se především o kriminalizování rodičů při tělesných trestech a zákaz smírčího jednání u partnerských konfliktů. Povede i banální partnerské konflikty do rozvodu. Nazorná ukázka právnické fušařiny. 2018-10-20, id(1630), Psychologie, Politické komentáře, Rodina, ja(1), priorita(0),

Demýtizace sedmi pohádek pro Lidovky

Analýza pohádek pro Lidovky - práce, která mě opravdu bavila. Vyšlo 2008-12-23. 2018-10-19, id(646), Psychologie, Teologie, Pro děti, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

C. V. Pospíšil: Zemřela Panna Maria před svým nanebevzetím?

Nejlepší článek od prof. C. V. Pospíšila, který jsem kdy četl. Ale pouze pro zájemce o ryzí teologii a dogmatiku. 2018-09-24, id(1627), Teologie, Četba, ja(0), priorita(0),

Dispozofobie a jiní chudáci, na kterých se podepsala lidská práva

Dispozofobii určitě znáte - hromadění zbytečných krámů, které nemá člověk sílu vyhodit. Ano, i tato porucha patří mezi ty, které člověk nemá sílu ovládnout vlastní vůlí. To chápe vcelku každý, samozřejmě až na právníky, soudce. Ti jsou přesvědčeni, že tito nemocní nemohou být omezeni na způsobilosti, tak z nich dělají bezdomovce jako na běžícím páse. Bohužel to nejsou jediní chudáci, které zmasakruje současná teorie lidských práv. 2018-09-24, id(1628), Psychologie, Četba, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Vše, co jsem měl o sváření vědět před 10 lety, a byl bych dál

Sváření elektrodou není dovednost, kterou se člověk naučí za odpoledne. Navíc je třeba znát trochu málo teorie. Zde je to, co mi chybělo celá léta a kvůli čemu jsem svářečsky zcela zakrněl až retardoval. 2018-09-24, id(1629), Četba, Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Mají homosexuální páry osvojovat děti?


Osobně si nemyslím, že uzákonit homosexuální manželství a adopce párem homosexuálů by bylo jakkoli k prospěchu dětí. Protože stabilita homosexuálních svazků je opravdu prachbídná, tak by adoptované děti čekala jen střídavá homosexuální výchova, hysterické války na parkovišti a jiné traumata a trapasy. Je lepší, když dítě má jen jeden z homosexuálního páru (jak je to dnes), pak je také jasné, kdo bude mít i po rozvodu. Lidská práva zatím dětem víc ubližují, než by jim pomáhala. 2018-09-19, id(1626), Psychologie, Teologie, Homosexualita, Nadčasové, Neplodnost, ja(1), priorita(0),


Jeroným Klimeš: Partners and Breakups

This book is an English translation of my very successful book on breakups. You can bought it at this address, see link. 2018-09-18, id(1625), Psychologie, Rozchody, Četba, English, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Kartářky a horoskopy

Astrologové tvrdí, že je něco mezi nebem a zemí, co věda neumí uchopit, a že ONI to umějí využít. První část tvrzení je pravdivá - jistě existuje mnoho nepoznaného za hranicemi vědy, ale druhá část tvrzení je nepravdivá. Nic pořádného se jim nepodařilo prokázat. Existují nadace Randiho, kteří dají lidem 1.000.000 $, když něco spolehlivě předvedou. Celé roky nic. Takže ještě si budeme muset nějaký čas počkat. 2018-09-04, id(1624), Teologie, Četba, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Sexuální skandály duchovních v církvi

Se sexuálními skandály (pedofilními, homosexuálními i heterosexuálními) si církve neví rady - na jedné straně hlásají odpuštění kajícímu hříšníkovi, tak stále mají sklon dávat tzv. šanci někomu, kdo ji uvítá jen na zneužití dalších obětí. Místo šancí by se měly dávat lhůty, jak k tomu navádí i Ježíš ve svých podobenstvích. 2018-08-26, id(1623), Psychologie, Teologie, Rozchody, Četba, Homosexualita, Celibát, Nadčasové, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(4),

Vymíráme, protože nejsme ochotní bojovat s draky

Myslíte, že dnešní ateistické české společnosti chybí tradiční hodnoty, které po staletí symbolizovalo právě náboženství? a jiné všetečné otázky. 2018-07-09, id(1622), Psychologie, Teologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Kdo má právo mít nohy na stole?

Kdo má večer právo mít nohy na stole - on, který nosí domu peníze, nebo ona, která běhala celý den s dětmi? 2018-05-24, id(1619), Psychologie, Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

V druhé půli života jsou muži na ženách citově závislí, říká psycholog

Krize rodiny je podle psychologa Jeronýma Klimeše zákonitá a - jak dokládá historie - přichází ruku v ruce s blahobytem. „Lidstvo dojíždí na to, že nemá dostatečně prozíravý rozum,“ myslí si psycholog a dodává, že ať je to, jak chce, život stojí za to. 2018-05-24, id(1620), Psychologie, Teologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

MUDr. Jarmila Klímová, Mgr. Lenka Krutilová a jejich organizace Aktip

Byl jsem požádán, abych se k tomuto vyjádřil. Samozřejmě nikomu nedoporučuji si s těmito dámami a jejich zařízením cokoli začínat. Psycholog Vás může jen nasměrovat, ale Vy se musíte řídit zdravým rozumem, trochu se zajímat o psychologii a přírodovědu, abyste si výroky jakéhokoli psychologa dokázali přebrat. Podívejte se na tuto stránku Co byste měli vědět před psychoterapií. 2018-05-24, id(1621), Psychologie, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Mluv, mluv, zajímáš mě (rozhovor pro MFDnes)

Partnerský dluh je morální povinnost myslet na ty potřeby partnera, které s ním nesdílím, ale které on nemůže uspokojit s nikým jiným než se mnou. Ženy pak u mne sedí samy, protože on je tou dobou, tedy „tři měsíce před rozchodem“, názoru: „Ty máš problém, ty si ho vyřeš. Já problém nemám.“ Ze stejného důvodu (ale už po rozchodu) sedí u mě on, taky sám, a brečí, jak je nešťastný opuštěnec, že udělá vše, aby se vrátila, i bycha bude honit... To jsou konce egocentrické životní filosofie. 2018-05-16, id(1679), Psychologie, Rozchody, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Midi router neboli způsob, jak si o řád zvýšit kvalitu hudebních kláves

Pokud Vaše klávesy nemají funkci split, můžete si ji vytvořit lehce pomocí midirouteru. Stejně tak routerem propojíte dvoje klávesy a můžete dohnat vlastnosti, které vám výrobce Vašich kláves odepřel. Zde je návod, jak ji takový router udělat na obyčejném či dokonce polorozpadlém notebooku. 2018-04-24, id(1618), Muzika, Programy a Počítače, ja(1), priorita(1),

Claude Tresmontant: Hebrejský Kristus - jazyk a stáří evangelií

Není mnoho stimulů, které by dokázaly motivovat Klimeše k tomu, aby se naučil hebrejská písmenka. Dlužno dodat, že do nedávna jsem v existenci takového stimulu nevěřil o nic víc, než v existenci bájných jednorožců. Nicméně narazil jsem na knihu francouzského teologa Tresmontanta, která mě vyvedla z omylu a namotivovala mě naučit se hebrejský alefbet. O toto získané nadšení bych se rád s čtenářem podělil. 2018-04-15, id(1617), Teologie, Četba, Nadčasové, Hebrejština, ja(1), priorita(3),

PF2018

PF2018 2018-01-01, id(1587), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017 2017-12-31, id(1584), PF, ja(1), priorita(0),

Silvestrovské hovory s Evou Hůlkovou

Příjemné, klidné silvestrovské povídání o životě, vesmíru a vůbec... 2017-12-31, id(1615), Psychologie, Teologie, Rozchody, Nadčasové, Audio, ja(1), priorita(0),

Vztahy na zkoušku a sex před svatbou u věřících

Článek nejen pro věřící o tom, jak správně nadimenzovat vztahy před svatbou, abychom si ušetřili zbytečné bolestivé rozchody. 2017-12-28, id(1544), Teologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Trial relationships and sex before marriage among believers

This article is not only for religious people - How to set up our partnerships so we could avoid painful breakups later on. 2017-12-28, id(1616), Psychologie, Teologie, Rozchody, Četba, English, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Křesťanům chybí teologická koncepce církevního rozvodu

Hlavní důvod masivního odlivu věřících z církve je fakt, že si nevíme rady s moderními jevy, jako je předmanželský sex a rozvody. Právě o rozvodech pojednává tento stěžejní článek, který ukazuje, jak by měla být nastavena praxe u církevních rozvodů. 2017-12-27, id(1500), Teologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

The Christians are missing a theological concept of a Church divorce

The number of divorces is unhealthy big even with religious people, so we urgently need a logical theological concept how to deal with those divorced people. 2017-12-27, id(1501), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(3),

Mladší dospělost - válečnické období - vývojové úkoly této životní etapy

Po stáří nejkrizovější období blahobytného světa - zkrátka přechod z dětství do dospělosti. 2017-12-27, id(1502), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Klient schizofrenik

Psychologové i sociální pracovnice musejí umět komunikovat se schizofreniky stejně jako Sigmund Freud, tzn. bez možnosti použít prášky na zklidnění a přesto jim musejí rozumět. 2017-12-27, id(1503), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Vyprávění z normalizačního vězení

Reálie a osudy lidí ve Valdicích a Mírově za Husáka. 2017-12-27, id(1504), Psychologie, Rodina, Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

Karel Poláček: Bylo nás pět

Dost důkladný psychologicko-morální rozhor tohoto krátkého a vtipného úryvku z Poláčkovy knihy. Otázky, které řeší kluci na cestě k rybníku, jsou problémy, které vidíme i u dospělých často v mnohem brutálnější podobě. Opovážlivé spoléhání na Boží milost, Zaviněná neznalost, Refrakterní fázi viny, Manipulace se sociálním odmítnutím. Cize znějící, ne zrovna populární termíny, ale tím spíše byste měli rozumět tomu, před čím varují. 2017-12-27, id(1505), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(1),

Dlouhodobá nechtěná neplodnost a lymfom

Neplodnost bývá vedlejší důsledek chemoterapie. Lidé na ni nebývají připraveni a vůbec netuší, jak to chodí v náhradní rodinné péči. 2017-12-27, id(1506), Lymfom a rakovina, Neplodnost, ja(1), priorita(1),

Sv. Jeroným: Legendy o poustevnících.

Díky Jiřímu Šubrtovi se nám dostává do rukou poutavé povídání o mém patronovi. Zajímavá sonda jako vypadal svět okolo 3. století. 2017-12-27, id(1507), Teologie, Autobiografie, ja(1), priorita(1),

Jak se lidé seznamují a vyrovnávají se smrtí

Kromě teoretického rozboru i pár osobních svědeství z mého života, jak já sám jsem se postupně seznamoval se smrtí v nejrůznějších podobách. Na smrti je zajímavé především to, že prožitkové není nijak zvlášť nepříjemná, ba se při ní člověk může cítit i v mírné euforii. Smrt je depresivní racionálně, protože víme, že něco velkého končí a teď chvíle napětí: Co příjde pak? 2017-12-27, id(1508), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(1),

Jan Werich: Fimfárum a O rybářově ženě

Bohužel na tyto dvě pohádky Fimfárum a O rybářově ženě až příliš často odkazuji své klienty, tak jsem si je dal i sem. 2017-12-27, id(1524), Pro děti, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Egoismus nejen na pláži

Teorie holubic a jestřábů dobře popisuje, co se bude dít v budoucnu. 2017-12-26, id(1509), Psychologie, Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Kterému z velkých problému dneška se podle vás věnuje nejmenší pozornost a proč?

Co myslíte, že jsem odpověděl? :-) 2017-12-26, id(1511), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Problémem nejsou tělesné tresty, ale regulérní týrání a zneužívání dětí pod praporem lidských práv

Rozum mi zůstává stát, co vše je schopna policie odložit... 2017-12-26, id(1512), Psychologie, Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Vztah mezi traumatem a následky u sexuálních zneužití

Když je znásilněna žena, policie to řeší v řádu dnů až týdnů. Když je znásilněné dítě, mají na to státní orgány měsíce až roky. 2017-12-26, id(1513), Rodina, Sex a Nevěra, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Fontána Zeměkoule u nádraží v České Třebové

Nejvěrnější model zeměkoule, který jsem viděl 2017-12-26, id(1514), Pro děti, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Dudák/Pfeifer

Karetní hra, která mě bavila více než Prší 2017-12-26, id(1515), Pro děti, Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Udělejte s dětmi pistoli na gumičky

Další návod z cyklu Urob si sám 2017-12-26, id(1517), Pro děti, Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Příklady z fyziky

Jo fyzika to je věda! Jak jdu životem, narážím na různé příklady a zajimavocsti z fyziky, chemie, matematiky. Tak si to píšu sem. 2017-12-26, id(1518), Pro děti, Matematika, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Vyjádření k soudu k jedné zajímavé rodině - alkohol a alimenty

Jak vypadá, když máte v manželské poradně alkoholika 2017-12-26, id(1520), Rozchody, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Pozitivní zkušenost s asistovaným stykem

Stejně jako u rakoviny plic ani při mediaci rozvodových válek není nouze o neúspěchy. Tím spíš je třeba ukazovat, které metody se jeví jako efektivnější než jiné. Zde je popis jedné úspěšné akce. 2017-12-26, id(1521), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Nikdo vám nepomůže

Je třeba neustále opakovat rozvádějícím - o právech dítěte se neustále kecá, ale v podstatě nikoho nezajímají. Tento stát na ochranu dětí fakticky rezignoval. Buď si poradíte sami, nebo máte smůlu - přišli jste o děti. Tady je alespoň dobře vidět, k čemu jsou lidská práva... 2017-12-26, id(1522), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Efektivní zvládání konfliktů

To neznamená, že se dá vyhnout každému konfliktu. Ale existují návody, jak konflikty minimalizovat. 2017-12-26, id(1523), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Graham Greene: Kus života

Ukázka ze zajímavé autobiografie slavného romanopisce. Zde o tom, jak chodil na psychoanalýzu a byl měřen stopkami. Asi bych si je měl taky pořídit. 2017-12-26, id(1525), Psychologie, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Rozbor dvou filmů Bohuslava Hrabala a Jiřího Menzla

Sebelítost, bájivá lhavost a distribuce viny - že jste si toho u Hrabala ještě nevšimli? 2017-12-26, id(1526), Psychologie, Rozchody, Četba, Beletrie, Video, ja(1), priorita(0),

Jak si hrajeme a degenerujeme

Pár slov o mé poradenské živnosti. 2017-12-26, id(1527), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Nebuďte rodiči napůl!

Předmluva ke knize Steve Biddulph - Výchova dětí Měly by děti mladší tří let navštěvovat jesle? Problém je, že postoje k rodičovství se mění s věkem jinak, než jak můžeme být rodiči. Svačinu si připravujeme ve chvíli, kdy ještě nemáme hlad, pro chvíle, kdy hlad mít budeme. S dětmi je to podobné. Děti si často můžeme pořídit ve chvíli, kdy o ně moc nestojíme. Bohužel příjdou chvíle, kdy je chtít budeme, ale mít nebudeme... 2017-12-26, id(1528), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Komunikace s dítětem

Klasika - ti, kteří by toto potřebovali nejvíce znát, si to jistě nepřečtou... 2017-12-26, id(1529), Rodina, ja(1), priorita(1),

Misfonie aneb alergie na zvuky

Párkrát jsem to už viděl. 2017-12-26, id(1530), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Nemotivovaný klient a negativní motivace

Když jsem studoval psychologii okolo roku 1990, vštěpovali nám do hlavy, že pracovat s nemotivovanými klienty nemá cenu. Uběhlo čtvrt století, píše se rok 2017 a najednou se neustále přetřásá otázka: "Jak pracovat s nemotivovanými klienty?" Důvod tohoto obratu je prostý. Dramatické zhrubnutí společnosti, všeobecná degradace morálky, programový nárůst cílevědomého egoismu se projevuje zejména při rozvodech. Jde chránit děti navzdory neochotě válčících rodičů? 2017-12-26, id(1532), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

Kráva, co nepoužívá mozek

Mediální lynč psycholožky všem mým kolegům názorně ukázal, že na zneužívané děti je lepší se vykašlat. Pedofilové mají víc práv než děti. 2017-12-26, id(1533), Psychologie, Rodina, Nadčasové, Sex a Nevěra, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Přechození, debaty o svatbě, rozchod

Ano, partnerské vztahy stárnou a stejně jako ovoce, pokud ho včas nezavaříte, tak shnije. Jak se konzervují vztahy? Jedině dětmi. Jiný způsob neznáme. 2017-12-26, id(1534), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Dlouhodobé následky nevěry

Ať je podvádějícím partnerem žena, nebo muž, vždy má pocit, že nevěra končí posledním pohlavním stykem a následné žárlivecké reakce partnera považuje za jeho přecitlivělost. To by ale byla ta lepší varianta. Realita je horší. 2017-12-26, id(1535), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Separační reakce po odchodu do porodnice

Optimální rozestup mezi dětmi jsou 4 roky. Naopak nejcitlivější na sourozeneckou rivalitu jsou děti okolo 2 let, protože těm nic nevysvětlíte. Naopak je třeba nastavit podmínky tak, aby nového sourozence nevnímali jako konkurenci. 2017-12-26, id(1536), Rodina, ja(1), priorita(0),

Rozchod s invalidním přítelem

Vztahy na staří nejsou o nic kvalitnější než v mládí. Dostanete mrtvici a hned v zápětí košem. 2017-12-26, id(1537), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Rozhovory, které nejsou slyšet…

Samomluva a fantazijní postavy - jedno z moderních tabu, o kterém se mluví ještě méně než o sexu. Z psychologického pohledu příznak štěpení ega. 2017-12-26, id(1538), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Rodičovské chyby v kostce

Když už se člověk pouští do tak náročného projektu, jako jsou děti, měl by si dát hodně záležet na tom, aby se mu povedl. Bude podle toho za pár let odvozovat svůj životní úspěch či prohru. 2017-12-26, id(1539), Rodina, ja(1), priorita(0),

Stará láska nerezaví! Tak proč není více obnovených vztahů?

To je pravda, ale bohužel platí to i drogách. 2017-12-26, id(1540), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Máme chtít vědět o partnerově nevěře?

Častá praktická a ne úplně jednoduchá otázka: Zatloukat? Nezjišťovat? Dělat jako by nic? 2017-12-26, id(1541), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Co dělat, když se ze vztahu vytratí vášeň?

Především pozor na unáhlené akce - naše hlava totiž není dobrým měřákem toho, jaký skutečně máme vztah k partnerovi. 2017-12-26, id(1542), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Vynucování styku rodičů s dětmi od 12 let

Rozvádějící zapomínají, že rozvod zkracuje výchovu na evoluční minimum, tzn. přibližně na 13-14 let. Takže mnozí po šílené bitvě o děti uslyší větu: Já o tebe milý rodiči fakt nestojím. Samozřejmě bude řečená mnohem vulgárněji - často tak nejhnusněji, jak to dítě v daném věku dokáže. 2017-12-26, id(1543), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Zbrojní pas a psychologická diagnostika

Předesílám, že teprve v pořadu Máte slovo mi došlo, že to celé je reakce na bláznivou EU. Při natáčení mě překvapilo, že navrhovatelé novely a dodatku do ústavy, neustále opakovali: "My nechceme nic měnit. My se bojíme Evropské unie, která nás chce odzbrojit." V tomto je naprosto podporuji: Evropská unie je banda šílenců. Když mohou vymyslet nějakou hovadinu, tak ji jistě vymyslí. 2017-12-26, id(1545), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Bezdětní představitelé evropy symbolizují umírající kontinent

Vládnou nám prostě sebedestruktivní magoři... 2017-12-26, id(1546), Psychologie, Politické komentáře, Rodina, ja(1), priorita(0),

Šest úvah na téma: Krize středního věku.

Krize středního věku se nehezky potkává s řadou jiných životních a partnerských krizí, takže není od věci říci, že krize středního věku je největší zákonitá krize lidského života. 2017-12-26, id(1547), Stáří, ja(1), priorita(0),

Ani smrt nás nerozdělí!

"Klimeš se rouhá!" Tato věta zaznívá, když říkám, že "rozchod je horší než rakovina". Chápu, že to vypadá neuvěřitelně, ale až si přečtete tento článek, tak mi dáte zapravdu. 2017-12-26, id(1549), Lymfom a rakovina, Rozchody, ja(1), priorita(1),

Léčitelé a lékaři

Málo kompatibilní příbuzné profese. 2017-12-26, id(1550), Lymfom a rakovina, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Opravdu nemám rád větu: "Pane doktore, musím říci, že jste měl pravdu."

aneb jak říkal Jan Werich: Jsou doby různé a jsou doby i hrůzné. 2017-12-26, id(1552), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Bez knih nebudou ani doktoři

Rozhovor o dvou nesourodých neutěšných tématech - o čtení a o katolické církvi 2017-12-26, id(1553), Teologie, ja(1), priorita(0),

Pro tvrdost vašeho srdce dal vám Mojžíš rozlukový lístek

aneb Rozpad rodiny z pohledu křesťanského psychologa 2017-12-26, id(1554), Teologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

S nikým se na cestě nepozdravujte

Teologická úvaha nad touto Ježíšovou instrukcí: S níkým se nepozdravujte, která nám ukazuje, jak se za 2000 let změnilo trávení volného času. 2017-12-26, id(1556), Teologie, ja(1), priorita(0),

Co vidí pětatřicátníci - hoši jako qět - pohledem skrze tlusté dno své sklenice?

Vývojové úkoly třicátníků, aby zdárně vstoupili mezi dospělé. 2017-12-26, id(1557), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Domy, ploty a cikáni

Cikáni či Romové jsou evolučně velmi úspěšným etnikem. Jejich přístup k majetku je ale velmi odlišný o majoritní společnosti, což je činní jednak odolnými proti asimilaci a stejně tak i je zdrojem nekončícího počtu konfliktů. 2017-12-26, id(1558), Psychologie, Nadčasové, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Jak správně vést soukromou válku s blízkými lidmi?

Bohužel někdy musíme vést válku nejen z cizími lidmi, ale i s těmi nejbližšími. Je dobré proto znát zásady, jak se takové války mají vést, aby se nenapáchalo více zla, než je nutné. 2017-12-26, id(1559), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Paní Pauchová varuje: Zu viel von Tschudliken!

Čím více má uživatel možností, jak něco nastavit, tím je větší pravděpodobnost, že mu to nebude fungovat. I zde platí, že méně je více. Jenže otázka je, co teď s moderním světem, kde se přenastavilo snad vše, co se dalo! 2017-12-26, id(1560), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Zázrak či placebo? Nebo obojí?

Zazračná uzdravení jistě existují (prý asi 3%). Otázkou ale je zda si je můžeme nějak navodit - nějakou technikou. 2017-12-26, id(1561), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Zatímco se z Popelky stala královna, potentát se postupně mění v impotenta

aneb jak zase měl Klimeš pravdu, i když o to vůbec nestál... 2017-12-25, id(1510), Politické komentáře, Rozchody, Stáří, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Jak to u nás v médiích fičí...

Přál bych si, aby toto byl jenom ftip... 2017-12-25, id(1562), Politické komentáře, Ftipy, ja(1), priorita(0),

Legalizace marihuany?

Marihuana je o něco horší než alkohol, proto vůbec nechápu, proč bychom měli podporovat drogu takového kalibru. K pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. 2017-12-08, id(1499), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(1),

Karel Mísař: Pasťák

Přečtěte si autentickou výpověď, jak výchovné ústavy, zvané podle dobrého pastýře pasťák, připravují děti na život. 2017-12-08, id(1565), Psychologie, Rodina, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Flannery o'Connor: Dobrého člověka těžko najdeš

Opravdu drsnější povídka. :-) 2017-12-03, id(1564), Psychologie, Beletrie, ja(0), priorita(0),

Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, aneb strach z nemoci a umírání

Přednáška o tom, jak i nám mužům časem dochází, že nejsme nesmrtelní... 2017-11-19, id(1497), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Audio, Stáří, ja(1), priorita(0),

Za Barborou Tachecí dojel jsem z Nového Strašecí

Audio - MP3 soubor

Například o zdegenerovaném pojetí feminismu, kdy emancipované feministky vycvičili celou generaci mužů v tom, že mají být hulváti a kašlat na ně a hlavně včas sepsat smlouvu o zúžení SJM (společného jmění manželů)... 2017-11-19, id(1498), Psychologie, Audio, ja(1), priorita(0),

Tak jsem se stavil na kus řeči u Barbory Tachecí

Audio - MP3 soubor

Bylo to takové uvolněné odpoledne... 2017-11-12, id(1496), Psychologie, ja(1), priorita(1),

Jak poslanci ožebračují venkov

Všichni si stěžují, že venkov chudne a vylidňuje se, ale nikdo neřekne, že je to záměr politiků. Přečtěte si, jako ovládá a ožebračuje venkov. 2017-10-26, id(1495), Politické komentáře, Četba, ja(1), priorita(0),

O dívce, která šlápla na chléb

Krásná pohádka, která je málo známá. Pokud máte děti, rozhodně doporučuji. 2017-09-25, id(1493), Pro děti, Odkazy, Video, ja(1), priorita(1),

Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázaly

Přehled mých třech politických myšlenek... :-)


Společnost se podobá řece - teče teče, ale koryto vcelku nemění. Čeká se na povodeň - ta jednou za sto, za tisíc let vyleje řeku z břehů a ta najde novou cestou. I společnost ze zakonzervovaná v režimu, který nelze měnit, dokud nepřijde revoluce či jiná dramatická "povodeň". 2017-09-14, id(1492), Politické komentáře, Volby, ja(1), priorita(4),

M234 Slunce Kristovy lásky

Noty pro klavír a trumpetu

Klasický křesťanský popík z Hosany, včetně notového aranžmá pro kostelní kapelu. Tady jsem to nahral jen na elektrické piano, protože nemám k dispozici nahrávací studio. 2017-09-03, id(1490), Teologie, Muzika, ja(1), priorita(0),

Transkripce anglické výslovnosti

Při učení angličtiny mi hodně pomohl zápis výslovnosti přímo pod písmena anglického slova, protože jsem tak ušetřil jednak místo v knížce, a dále jsem si uvědomil, jak se čtou jednotlivá písmena anglického slova čtou. Člověk se tak mnohem rychleji naučí v angličtině myslet. (Mírně předělaná starší verze.) 2017-09-01, id(28), Ostatní, Pro děti, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Amalgám psychologie a přírodních věd

Velmi mnoho úspěšných psychologů byla dvouoborových - napřed vystudovali jednu vědu, a pak teprve se pustili do psychologie. Jejich úspěch byl založen na tom, že přenesli dovednosti z jednoho oboru do psychologie. Zmiňme například Freud - lékař, Moreno - divadelník, Piaget - biolog, Plzák - psychiatr atd.
V tomto příspěvku na konferenci rozebírám na příkladech tuto myšlenku. 2017-08-29, id(1489), Psychologie, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

O lux, beata Trinitas!

Noty

Jak říkal Suchý: Takový chorál je v podstatě šlágr. Stará neumatická notace neuměla zaznamenat taneční rytmus, ale mnoho písni ve středověku bylo v tanečním rytmu, který můžeme jen tušit. Rytmus zaznamenala až mensurální notace. 2017-08-18, id(1488), Teologie, Muzika, ja(1), priorita(0),

Poznámka k neplodnosti z pohledu náhradní rodinné péče

Dlouhodobá nechtěnná neplodnost je zaludné a neviditelné, ale o to krutější postižení, které devastuje nejen partnerské páry přechozením, ale ničí i psychiku lidí. 2017-08-11, id(1482), Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Zdeněk Matějček: Co řekneme osvojenému dítěti?

Jara Cimrman: Jak se to dělat nemá!

Zdeněk Matějček - zřejmě nejlepší český psycholog minulého století - přináší návod, jak říci adoptovanému dítěti, že není naše. 2017-08-11, id(1483), Rodina, ja(0), priorita(1),

Příklad hostitelství jednoho rómského kluka

Hostitelství vypadá jednoduše - vezmu si z dětského domova dítě na víkend a vrátím ho v pondělí. Ano takto si půjčujeme děti sousedů, ale pozor - děti z dětských domovů myslí trochu jinak, chovají se trochu jinak. Prostě hostitelství je dost těžká forma náhradní rodinné péče. 2017-08-11, id(1484), Rodina, ja(1), priorita(0),

Kdyby Vás teďka někdy náhodou napadla taková myšlenka založit si rodinu...

Pokud chcete zjistit, jestli jste na vznešené rodičovské poslání dobře připraveni, řiďte se následujícími pokyny 2017-08-11, id(1485), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Příběh Tomáše a jeho náhradních rodičů

Náhradní rodinná péče je pořadné dobrodružství, ale stejně jako dobrodružné příběhy občas končí happy endem. To je rozdíl od "bezpečných" zaměstnání - tam se jenom chodí a nemá to ani začátek, ani konec - ani dobrý ani zlý. 2017-08-11, id(1486), Rodina, ja(1), priorita(0),

Adopce na dálku

Hooo hoho Afrika, to je domov můj. Hooo hohoho, lodí jsem přilul. Inu příběh mého adoptivního kluka z Ugandy. 2017-08-11, id(1487), Rodina, ja(1), priorita(0),

S Hospodinem je občas složitější domluva...

2017-08-10, id(1481), Teologie, Ftipy, ja(1), priorita(0),

D. L. Dutton: Technika čtení osudu (Barnumův či Forerův efekt)

Každý, kdo se zajímá o esoteriku, astrologii či i jen projektivní psychologické testy, tak by měl dokonale znát tento Barnumův jev. Navíc se používá v reklamě pro oblbování zázaníků.
2017-08-08, id(1477), Psychologie, Teologie, Testy a Hry, Esoterika, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Organizace varhaníků

Pokud se v kostele střídá vícero varhaníků, vznikají zmatky. Proto v Klánovicích máme tento systém, kam se varhaníci přihlašují. Pokud by se Vám líbil, tak si ho také nainstalujte (PHP a MySQL). Máte tam přiložené zdrojové soubory. S mírnou modifikací to můžete využít i pro jiné situace, kde se má vyjádřit vícero uživatelů a schválit jeden administrátor. 2017-08-06, id(1461), Teologie, Muzika, ja(1), priorita(0),

Basic description of my PhD. thesis

Jeroným Klimeš: Partners and breakups

This is a short introduction into my Ph.D. thesis. I cannot imagine, whether it is understandable for an English speaker, but definitely better is to read my book Partners and breakups. 2017-08-06, id(1462), Psychologie, English, ja(1), priorita(0),

Projev o manželství v Poslanecké sněmovně

Jaké procento poslanců se zajímá o manželství? Inu ne mnoho. Tipněte si. 2017-07-12, id(1459), Psychologie, Politické komentáře, Rozchody, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(0),

S nikým se na cestě nepozdravujte!

S nikým se na cestě nepozdravujte, aneb jak lišilo trávení volného času dříve a dnes... 2017-07-09, id(1458), Teologie, ja(1), priorita(0),

Barnsley fern - Kapradina Barnsleyova

Další z klasických fraktálů, kde si můžete nastavit prakticky všechny parametry a vyzkoušet si, co to vlastně dělá, pochopit, jak to funguje. Proto jsem si to ostatně naprogramoval. 2017-06-19, id(1453), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Karin Michaelisová: Bibi

Výtah ze série románů o poloosiřelé dánské holčičce jménem Bibi. Patrný je oidipovský komplex mezi otcem a rodiči zesnulé matky, odcizení prarodičů, hledání identity osiřelého dítěte, funkce fantazijní matky atd. Povaha Bibi - svéhlavost až rozmazlenost, velké ego ap. - je zřejmě odrazem vlastní povahy autorky. Kde vzala motiv mrtvé matky, však nevím. 2017-06-17, id(1452), Rodina, Pro děti, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Sierpinského trojúhelník

Sierpinského trojúhelník je klasický fraktál, který však je vytvářen pozoruhodným algoritmem, kterému stále rozumím jen napůl. 2017-06-01, id(1448), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Koberec u Sierpinských

Sierpinský vymyslel pohledný fraktál, který je zde navíc počítán pomocí modulární aritmetiky a zbytkových tříd. I když Vás matematika nebaví, mačkněte si F5 a kochejte se barvičkami. 2017-05-31, id(1446), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Sierpinsky carpet fractal

Sierpinsky carpet is a well known fractal. It is solved here in quite untypical way via modular arithmetics and displayed in blunty colors. 2017-05-31, id(1447), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Anton Markoš: Povstávání živého tvaru

Úžasná kniha našeho předního biologa, který nám umožní pochopit, jak fungují živé organismy. Každému doporučuji. :-) 2017-05-28, id(1445), Nadčasové, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(1),

Helena Šmahelová: Velké trápení

Vynikající román o dítěti, které prochází rozvodem rodičů a poruchami přizpůsobení v ústavu. Autorka zde zpracovává rozchod vlastních rodičů a zřejmě svůj vlastní pobyt v nějakém bratislavském ústavu, kam byla dána svým otcem. 2017-05-24, id(1444), Rozchody, Rodina, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Lineární ornamenty

Vždy jsem obdivoval proplétající se secesní ornamenty, až se mi podařilo mimochodem vytvořit stroj, který je sám kreslí. 2017-05-17, id(1443), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Preferenční křivky - vysvětlení a animace

Bez preferenčních křivek a termínu ambivalence se nedá pochopit polovina partnerského chování. Zde je máte jednoduše vysvětlené a ilustrované na třech zábavných animacích/hrách. 2017-04-23, id(1440), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Nezahálí váš vztah k Leharovi?

Noty

Tážeme-li se, proč se lidé nemaj rádi a proč jsou v lásce nestálí, jest nám dlužno konstatovati, že u nejedné veselé vdovy zahalí vztah k Lehárovi. Od něho bychom se kupříkladu dozvěděli:
"Ja, das Studium der Weiber ist schwer - ano, studium žen je těžké. Řekl bych, že přímo až nelehké. 2017-04-19, id(1439), Muzika, Audio, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Partners and Breakups (ebook)

An English translation of my first book on breakups, partnership divorces in PDF. 2017-04-16, id(1437), Psychologie, Rozchody, English, ja(1), priorita(5),

Partner und Trennungen (ebook)

Die Deutsche Übersetzung meines ersten Buchs auf Trennungen, Scheidungen und Partnerschaft in PDF. 2017-04-16, id(1438), Psychologie, Rozchody, Deutsch, ja(1), priorita(1),

Práce s nemotivovanými klienty a trápení se soudy

Jistě oceníte presentaci

Rozhádání rodiče jsou velmi často tzv. nemotivovaní klienti. Odmítají se léčit, odmítají na sobě pracovat. Práce s nimi je nezáviděníhodná. Srovnatelné trápení ale máme s opatrovnickými soudy... :-( 2017-03-29, id(1436), Psychologie, Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(1),

Zlatý řez

Zlatý řez je iracionální číslo, které určuje ideální poměr dělení ploch obrazu či kompozice fotografie. Zde je jen způsob jeho vyčíslení. 2017-03-27, id(1435), Matematika, ja(1), priorita(0),

Radikály vytváří okolí, umírnit se musí chtít sami, říká bývalý islamista

Bývalý islámista popisuje myšlení extrémistů. Zajímavý je popis i jeho náboženských konverzí. 2017-03-26, id(1434), Policie, ja(2), priorita(1),

Záludnost nerovných vztahů

Když jsem roku 2008 předpovídal rozpad nového vztahu Paroubka, tak na mě jeho tehdy mladá paní Paroubková posílala právníky. Dnes posílá právníky ona na něho. Nojo, zase jsem měl pravdu. A nebylo to zase až tak těžké předpovědět dopředu, že? :-(( 2017-02-25, id(642), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Ne svatba, to rozchod je jen papír

Článek pro časopis Tema o rozchodech a tak. 2017-02-16, id(1433), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Bagr nad přeponou se rovná součtu bagrů nad oběma odvěsnami

Důkaz Pythagorovy věty a zajímavé důsledky, které mě prve nenapadly. 2017-02-12, id(1432), Matematika, ja(1), priorita(0),

Hippokratovy měsíčky, aneb I muži mají své dny

I před 2500 tisíci lety žili byli chytří lidi, od kterých se můžeme přiučit mnohým prakticky nevyužitelným věcem. Holt, ne vše má to štěstí být tak všestranně užitečnou věcí jako mašlovačka z husích brk. 2017-02-06, id(1429), Matematika, ja(1), priorita(0),

Tangram - hlavolam pro děti, ženy i pány

Užitečný nástroj na procvičování prostorové fantazie, mentální rotace a kombinatoriky. Prostě všeho, čemu se říká fluidní IQ. 2017-02-06, id(1430), Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Tibet - hoax Čínské propagandy

Musím varovat před články, které vypadají dost věrohodně, ale podle všeho jsou zmanipulované a vylhané. Viz NEŽ BUDETE S IDIOTY VĚŠET TIBETSKÉ VLAJKY 2017-02-04, id(1253), Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

Zbraně a dodatek ústavy

Naši politici se vyznačují mimořádným talentem nepochopit, kde je jádro problému a zabývat se okrajovými zbytečnostmi. Chovancův dodatek snad ani nepotřebuje komentaře... 2017-01-26, id(1428), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Je mezi držiteli zbraní větší procento psychopatů?

Poruchy osobnosti jsou přitahovány určitými prostředími. Agresivní psychopaty náramně láká držet zbraň. Mezi legálními držiteli zbraně bude větší procento poruch osobnosti než v normální populaci, naprosto zákonitě, řekl Jeroným Klimeš. A těch keců okolo pak... :-) 2017-01-18, id(1427), Psychologie, Politické komentáře, Nadčasové, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Marie Hodaňová: Slyší hlasy před spaním, ráno, přes den. Neustále. Jaké to je s nimi žít?

Zajímavé povídání o disociaci ega - slyší hlasy, které jí říkají její vlastní odložené názory, zejména sebenenávistné. O překonání sebenenávisti tam též hodně povídá. Související vysvětlení těchto mechanismů schizofrenie.klimes.us a disertace.klimes.us, zejména strana 183nn. 2017-01-15, id(1425), Psychologie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Jak učit děti odčítat přes desítku

Jedna z metod, jak ulehčit dětem odčítání přes desítku, např. 45-17=??? 2017-01-15, id(1426), Matematika, ja(1), priorita(0),

Recenze: Claude Tresmontant: Hebrejský Kristus - jazyk a stáří evangelií

Aktualizovaná recenze úžasné knihy! Tresmontant přesvědčivě obhajuje, že evangelia byla napsaná původně hebrejsky. 2017-01-10, id(1127), Teologie, Nadčasové, ja(2), priorita(1),

Přímá, nepřímá úměra a trojčlenka

Jak se chaoticky mění osnovy, tak se vytrácí rozumění dříve všeobecně známým pojmům, jako je na příklad trojčlenka. Já jsem se to musel naučit extra, protože ve škole jsme se ji už neučili. 2017-01-02, id(1424), Matematika, ja(1), priorita(0),

PF2017

PF2017 2017-01-01, id(1585), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016 2016-12-31, id(1581), PF, ja(1), priorita(0),

Formotvorné postavy Ježíše a jeho osudová žena

Ježíšovo dětství je pro psychologa klíčem k pochopení jeho dospělé psychiky. Naštěstí se zdá, že líčení Ježíšova dětství je vcelku autentickým záznamem reálných událostí. 2016-12-26, id(1417), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Uprchlíci berou práci jako “zotročení”

Migranti rozhodně nepřijeli do Evropy, aby zde pracovali. To si snad nikdo nemyslí, ne? 2016-12-25, id(1339), Teologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Nenechte si ujít zbožíznalství

Ne vše, na co hledí lidé s despektem, je hodno opovržení. Zbožíznalství nepatří mezi nejoblíbenější předměty, ale věřte, že je to velice zajímavé čtení o věcech kolem nás. Například víte, jak se vyrábí dekofeinovaná káva? Tak si to přečtěte. 2016-12-25, id(1396), Četba, Nadčasové, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Letní lásky mají někdy krátký děj, ale dlouhý ocas

Letní lásky aneb je řada způsobů, jak si zkomplikovat život. 2016-12-25, id(1397), Seznamování, ja(1), priorita(0),

Závislost na digitálních zařízeních u dětí školou povinných i nepovinných

Digitální závislosti teprve bude průšvih. Tak se snažte, ať v tom nelítá zrovna vaše dítě. 2016-12-25, id(1398), Rodina, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Adolescentní syn se nechce svěřovat

Je dobré si uvědomit, kdy končí výchova. 2016-12-25, id(1399), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Rozchod, aneb Co tě nezabije, to tě zmrzačí

Rozhovor pro časopis Téma: Rozchody od nepaměti představovaly iluzi. Z dálky lákavou, ale při pohledu zpět děsivou. 2016-12-25, id(1400), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Lidé dělají všechno pro to, aby se jim manželství rozpadlo

Lidé sice označují rodinu za to nejcennější, co mají, ale většinou nejsou ochotni pro ni moc obětovat. 2016-12-25, id(1401), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Bezestrachu o strachu

Od teroristických atentátů se začíná množit téma strah. 2016-12-25, id(1402), Teologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jak to udělat, abychom byli vždy bohatí?

Ano, věřte nebo ne, mezi vašimi přáteli jsou tací, kteří mají vždy peněz nadbytek. 2016-12-25, id(1403), Psychologie, Finance, ja(1), priorita(0),

Seznamování na seznamovacích seznamkách

Seznamování přes inzerát není jednoduché a většina lidí to neumí. 2016-12-25, id(1404), Seznamování, ja(1), priorita(0),

Aby vruty byly správně zašroubovány...

Při řemesle, ani na silnici si nemůžeme dělat, co chceme, proč čekáme, že si můžeme dělat, co nás napadne, v partnerských vztazích? Proč se pak divíme při následných vztahohaváriích? 2016-12-25, id(1405), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Optimálný počet detí je 3 až 4 na rodinu

Při řemesle ani nasilnici si nemůžeme dělat, co chceme, proč čekáme, že si můžeme dělat, co nás napadne, v partnerských vztazích? (slovenská verze) 2016-12-25, id(1406), Rozchody, Rodina, Slovak, ja(1), priorita(0),

Ať žije strach a my s ním!

Strach není příjemná emoce, ale když nás honí medvěd, tak nám zachrání život. 2016-12-25, id(1407), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Je střídavá péče v nejlepším zájmu dítěte?

Zbytečná otázka, zbytečné týrání dětí a diletantské soudnictví. 2016-12-25, id(1408), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Je správné, aby na umělé oplodnění mohly chodit i single ženy bez souhlasu partnera?

Jsou věci, do kterých by stát kecat neměl. 2016-12-25, id(1409), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Hranice trestní odpovědnosti a legálního sexu

Hranice trestní odpovědnosti je dána převážně geneticky - nemůžeme si s ní šíbovat, jak nás napadne. 2016-12-25, id(1410), Psychologie, Politické komentáře, Nadčasové, Policie, ja(1), priorita(0),

Únosce dětí na Litoměřicku - citová versus mentální retardace

Lidé jakž takž znají mentální retardaci (Otík ve Vesničce mé střediskové), ale mnohem hůře si dokáží představit retardaci citovou třebas při zachovalé vysoké inteligenci. 2016-12-25, id(1412), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Z toho, co nevíme o Michaele S....

Vraždu na Smíchově osobně přikládám na vrub nepřiměřené hormonální medikaci při předělávání Michaely na muže. 2016-12-25, id(1413), Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Křesťanství, vztahy a sex - kniha o tom, jak to dělat, aby vztah neskončil na krchově

Recenze na mou knihu. 2016-12-25, id(1414), Psychologie, Teologie, Nadčasové, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Nedostatek římskokatolických kněží

Nedostatek kněží jede podle pravidla: “Sami jste nevstoupili a těm, kteří chtěli jste v tom zabránili.” Biskupové nové kněze neseženou, ale těm ženatým, kteří by se ještě rádi stali kněžími, v tom brání. 2016-12-25, id(1416), Celibát, ja(1), priorita(0),

Závislost na pornu u věřících

Sexuální závislost je porucha jako každá jiná - devastuje život věřícím i nevěřícím. Věřící si vůči ní dokáží snad více udržet zdravý odstup. 2016-12-25, id(1418), Teologie, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Nesmrtelnost duše a Polyův proces závislý na cestě,
aneb nezměnitelné a nezničitelné struktury ve "zcela" proměnném světě

Staré filosofické teorie nesmrtelnosti duše vzaly za své s novými přirodovědnými objevy. Je proto třeba hledat nové teorie, které by dokázaly vysvětlit stejný jev, novými teoriemi. 2016-12-25, id(1419), Teologie, Matematika, ja(1), priorita(0),

Qui dormit, non peccat! Kdo spí, nehřeší!

Spánková deprivace deptá dobře čtvrtinu populace. Lidé ji podceňují, a pak se diví, že je život nebaví. 2016-12-25, id(1420), Psychologie, Nadčasové, Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Jak se vyhnout vztahům na pracovišti?

Co je v domě, není pro mě, říká staré pořekadlo, ale abychom měli sílu ho dodržet, musíme ve vlastních rodinách udržovat vztahovou kázeň. 2016-12-25, id(1421), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

První den ve školce a patologická žárlivost

Na patologickou žárlivost si stěžuje kde kdo, ale málokdo ji dává do souvislosti s dětskou separační reakcí, kterou žárlivci mívali, když je matky strkali násilím příliš malé do školky. 2016-12-25, id(1422), Psychologie, Rodina, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Was heißt das záklopka? Záklopka ist so eine Klappe!

Proč se někteří lidé přecpávají a jiní mají záklopku? Vlastně, co je to záklopka? Pár návodů na poruchy jídla. 2016-12-25, id(1423), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex

V knize Partneři a rozchody jsem se zaměřil čistě na fáze rozchodu a související mechanismy. V této knize se pokouším naopak o globální pohled na problematiku vztahů v tomto složitém světě - něco jako prevence. Partnerské a rodinné vztahy jsou složité, ale přesto mají uchopitelnou logiku. Když ji známe, méně trpíme, lépe se nám žije a s větší jistotou můžeme vychovávat naše děti. 2016-12-13, id(1263), Psychologie, Teologie, Rozchody, Rodina, Nadčasové, Seznamování, ja(1), priorita(2),

Pavel Šafr: Českou republiku prodal Číně Petr Kellner

Článek, během jehož četby jsem neustále kýval hlavou. Už jsem si připadal trochu jako Buddha... (pupek bych na to měl) :-) 2016-12-10, id(1279), Politické komentáře, Četba, Odkazy, ja(2), priorita(0),

Učte se cizojazyčné fráze!

Book2 stejně jako Duolingo je geniální stránka na učení jazyků. Já se učím slovíčka tak, že se ke každému slovíčku naučím alespoň jednu typickou frázi. Fráze se učím tak, že je učím plynule vyslovit z paměti a když jsem u stolu, tak si ji ještě napíšu na papír. Když se takto naučíte 2000 frází, které nabízí Book2, tak máte docela solidní základ pro jakýkoli jazyk. 2016-12-08, id(1278), Pro děti, ja(2), priorita(0),

Muslimská školka - vánoční besídka

Tak to je za 100 bodov! Reportáž izraelské televize o palestinských školkách. Ovšem nejlepší je závěrečná zdravice, kdy ten pán nám vzkazuje, že miluje celý svět. Člověku se stále nechce věřit, že Jihad není jen hra na vojáky, ale regulérně vyhlášená válka. :-( 2016-12-02, id(1277), Ftipy, Psychopatie, ja(2), priorita(1),

Lidské právo na vši aneb Zastáváme se slabších, i když nejsou v právu

Jak naše děti získali nezadatelné, leč přenositelné lidské právo mít celý život plný parazitů. 2016-11-29, id(1276), Psychologie, Politické komentáře, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Vřelé doporučení na divadelní představení skupiny Vosto5

"Včera" jsme byli se ženou na představení Dechovka oddivadla Vosto5. Musím říci, že už dlouho jsem nebyl z divadla tak nadšen jako včera. Sousloví dokumentární divadlo jsem slyšel poprvé. Zcela na rovinu, asi bych jen na základě upoutávek na webu na to nešel, ale to bych prohloupil. Proto Vám to doporučuji, abyste nepřišli o opravdu kvalitní kus.
Pro přespolní tento záznam, ale co naplat na živo je to silnější kafe. :-) 2016-11-28, id(1274), Ostatní, ja(2), priorita(0),

Českému misionáři hrozí trest smrti!

Chudák kluk. Přemýšlím, jak jinak mu pomoci. 2016-11-28, id(1275), Teologie, Archiv, ja(2), priorita(0),

Několik povídek

Trochu jsem oprašil povídky. Nová ale jen tak nepřibude... :-) 2016-10-01, id(24), Beletrie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Nelíbí se vám konfliktní prezident? Počítejte s tím, že příští nebude lepší

Volební systém určuje, jakou povahu bude mít budoucí prezident, proto mě překvapuje, jak málo pozornosti se věnuje tomu, jak funguje volební systém, a zároveň jak moc lidé projevují nespokojenost se stávajícím stavem. 2016-09-20, id(1269), Volby, ja(1), priorita(0),

Doporučuji Vám Martina Kupku za hejtmana Středočeského kraje

Slušného politika by člověk hledal s lucernou. Málokdy jsem ale o politikovi tak přesvědčen jako o Martinovi Kupkovi, kterého znám z Líbeznic a kde také odvedl velký kus práce. Pojedete-li okolo - zastavte se, zeptejte se kohokoli a podívejte se na vlastní oči, co dokázal udělat pro toto malé městečko... Kdyby něco takového udělal pro Středočeský kraj, tak bychom byli dále. 2016-09-13, id(1268), Volby, Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

Psychologický výklad pohádek

V archivu medii přibyla jedna přednáška, která není jen a jen o rozvodech, ale která pojednává o psychologickém výkladu pohádek. Zde k ní máte presentaci, videa si holt musíte domyslet, nebo mi o ně napsat. :-) 2016-09-10, id(1267), Nadčasové, Audio, ja(1), priorita(0),

Miloš Zeman to řekl zcela přesně

Přesně vyjádřené názory na islámskou migraci... 2016-09-03, id(1266), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Marie Ebner-Eschenbach


Siege, aber triumphiere nicht.Vítěz, ale netriumfuj.
Kdybyste šli náhodou kolem uvedených míst, seznamte se s touto vyjímečnou, leč v Čechách značně přehlíženou ženou, popřípadě se podívejte na její stránku na Wikipedii. 2016-09-02, id(1265), Archiv, Opravit, ja(2), priorita(0),

Ringo Čech vyjadřuje moje postoje vůči uprchlíkům

Ano, taky mám obavy z uprchlíků a vidím, že naši politici (eurohujerové a dobroseři) se nás jistě nezastanou... 2016-05-20, id(1264), Opravit, ja(1), priorita(0),

How to split Yamaha keyboard with linux script

Yamaha digital pianos (Arius and Clavinova) mostly do not have a function split, so you may use this script to play simultaneously two instruments at upper and lower range of you keyboard. You can easily modify this script for other instruments. 2016-05-12, id(1262), Muzika, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Vosto5: Veselovský rozhovor v kupé v lese s černými pasažery, o rasismu nemluvě

Alternativní divadlo, alternativní povídání o vztazích, životě a vůbec... 2016-05-11, id(1261), Audio, ja(1), priorita(1),

Trpíte migrénami? Vyzkoušejete techniku prostého pozorování těla

Jak říkám, i kdyby to pomohlo 20 % lidí s migrénou, tak to stojí za důkladné vyzkoušení. 2016-05-04, id(1260), Psychologie, Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Šílení politici nám chtějí zabránit ve vstupu do lesa!

V lese se vždy pohybovalo mnoho lidí a rozmnožování zvěře to nebránilo. Dnes vystříleli myslivci vsechny zajíce a jinou zvěř a teď navíc chtějí zabránit lidem ve vstupu do lesa. Ten, komu by se měl dát zákaz vstupu do lesa jsou především myslivci. Ti maji na rozmnožování zvěře ten nejhorší dopad. To nemyslím jako vtip. To je fakt. Kdyby měli do lesa zákaz vstupu myslivci, již dávno by byli zajíci, bažanti ap. na původních stavech.
Schválně přečtete si, co mi k tomu napsalo Ministerstvo zemědělství a co strana Zelených 2016-04-20, id(1258), Politické komentáře, Archiv, ja(2), priorita(0),

Inspiro 4 - Bézierovy hodiny

Béziérova křivka jako rafie hodin. Koho by to napadlo?! No, už jsem o nich snil několik měsíců. A takové snění, to byste nevěřili, je k nesnesení. Prostě pudí k programování... :-) 2016-04-04, id(1257), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Celibát je už řadu let v České katolické církvi fakticky zrušen

Celibát má mnoho výhod. Faktem ale je, že biskupové prostě celibátní kněze nemají a v dohledné době ani mít nebudou. Při tom ale musejí pokrýt území ČR faráři, čili někde musejí sehnat přes 3000 celibátních kněží... 2016-04-02, id(1255), Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Časové relé k větráku v koupelně

Návod jak si opravit vadný větrák v koupelně. 2016-03-13, id(1250), Urob si sám, ja(1), priorita(0),

1. Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale bali jste se zeptat

Presentace k přednášce

Populární a zpěvné uvedení do problému, které moc populární není, ale občas se o něm zpívá. Například Hana Zagorová kdysi zpívala: Smrt šla docela blízko, snad okolo nás.... 2016-03-13, id(1251), Lymfom a rakovina, Nadčasové, Audio, Stáří, ja(1), priorita(1),

2. Krize předvídatelné a nepředvídatelné

Presentace k přednášce

Je mnoho návodů na úspěšný život, ale málo se hovoří o strategiích do období krizí, kdy už je vcelku všechno ztraceno, ale přesto ještě musíme dlouho žít a fungovat. Jakési volné pokračování přednášky - vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. 2016-03-13, id(1252), Psychologie, ja(1), priorita(1),

Změřte si reakční čas!

Zkuste mačkat mezerník několikrát rukou a pak několikrát nohou a spočítejte si rozdíl v reakčních časech. (Pozor data mají lognormální rozdělení, proto průměr počítejte z logaritmů naměřených hodnot a pak převeďte zpět.) 2016-03-05, id(728), Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Dostál et al.: Šesté masové vymírání

Pochopení událostí před 10000 lety nám umožňuje pochopit rohlík s mlékem, co jsme měli ke snídani. Odkaz s ukázkou na dokonalou práci Mgr. Dalibora Dostála et al. o koních a turech. 2016-02-22, id(1249), Nadčasové, Biologie a Etologie, ja(2), priorita(0),

Hranice trestní odpovědnosti a legálního sexu

Hranice trestní odpovědnosti se řídí nástupem puberty. Ten je pohyblivý, proto je tam jistá rezerva. Pokud ale někdo předčasně dospěje, je to individuální případ a tak by soud měl posuzovat i jeho případné trestné činy. Dívat se na něj, jako kdyby byl dospělý. Nevím, proč se tak dnes neděje... 2016-02-19, id(1248), Psychologie, Politické komentáře, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Lidé protestují proti odvolání faráře z vlachovobřezské farnosti

Zde je vidět, jak celibát umožňuje vojenské zacházení s kněžími. Prostě byl převelen. Také si všimněte, že farnost pro kněze rozhodně není rodina (často tradovaný blábol) - protože s rodinou se takto zacházet nedá, přesněji řečeno nemá. 2016-01-26, id(1472), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Problémy s dospívajícími dětmi (audio)

Co dělat, když se nám dítě před očima mění ve zkrachovance... Prostě je těžké si připustit, že i v plně funkčních rodinách se nevyvede jedno ze deseti dětí, natož v rozvádějících se či náhradních. Vždy se pak tážeme: Proč zrovna já mám černého Petra...
Zbývající dvě části přednášky najdete zde. 2016-01-22, id(1246), Rodina, Audio, Finance, ja(1), priorita(0),

Tuhle značku nikdy! Proč přibývá anti-loajálních zákazníků?

Pro firmu je stále složitější získat oddané zákazníky, bohužel je stále snadnější získat zákazníky, které ji z duše nesnášejí. presentace 2016-01-22, id(1247), Reklama, Audio, ja(1), priorita(0),

Běžná realita uprchlíků

Přečtete si, jak to v realitě funguje v Africe

Obvykle jsou takové obrázky posílané jako vtip či stylizovaná fotografie. Toto je dokumentarní foto - realita, kterou oni považují za správnou a kterou zde chtějí zavést, místo té naší defektní... 2016-01-18, id(1245), Politické komentáře, Obrázky, Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Dates before our epoch (before Christ) in Calc

There is a big problem how to enter epoch dates before Christ (BC/BCE) into Calc Libreoffice. You can use this formula when working with BC date at least up to 100 BC. 2016-01-09, id(1243), Teologie, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

PF2016

PF2016
O tom, jak skutečné zázraky může dělat skutečně každý. 2016-01-01, id(1582), PF, ja(1), priorita(0),

Aranžmá několika písní z Hosany

Písně ve sbornících křesťanských písní Hosana jsou v nejrůznějších stylech a žánrech, například hip hop. Občas je třeba je aranžovat pro klavír či vytvořit čtyřtaktovou předehru pro kapelu. Snad Vám těchto pár ukázek bude k užitku... 2015-12-31, id(1242), Teologie, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 2015-12-31, id(1579), PF, ja(1), priorita(0),

Lymfomhelp - výroční zpráva 2015

Deset let Lymfomhelpu je důvodem k malému ohlédnutí a poděkování všem, kteří ho založili i udržují v chodu. 2015-12-26, id(1551), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Jíra z Maršova nežere chrousty!

Geniální vtip od Jiránka 2015-12-25, id(1211), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Nesmrtelnost duše,
aneb jak sedmispáč Špaček nemilosrdně sejmul svíčkovou bábu

Debaty o nesmrtelnosti duše jsou stále vzácnější, lidi to stále méně zajímá bez ohledu, jestli jsou nebo nejsou věřící. Následně vzniká problém, že se do tohoto tématu pouští amatérští polovzdělanci, kteří si nenastudovali ani elementární literaturu, která se bere na gymnasiu. 2015-12-25, id(1212), Teologie, Nadčasové, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(1),

Leopold Infeld: Jak jsem se rozešel s náboženstvím

Výklad k odpadům od víry

Leopold Infeld byl teoretický fyzik a zde barvitě popisuje svou náboženskou konverzi (odpad od víry) a s ním jdoucí coming out (nehomosexuální). 2015-12-25, id(1213), Teologie, ja(2), priorita(0),

Biblická kniha Jonáš se skrovnými poznámkami

Jonáš je jedna z nejkratších a i nejzajímavějších a čtivých knih Starého zákona. 2015-12-25, id(1214), Teologie, ja(1), priorita(0),

Kartářky a věštkyně

Jaké limity mají tyto esoterické profese? 2015-12-25, id(1215), Esoterika, ja(1), priorita(0),

Jak na placebo efekt?

Placebo efekt je vedecky dokázaný jev, který nemá nic společného s esoterikou. Problém je v tom, že jej věda neumí efektivně využívat. Je však pravděpocobné, že v každém z nás dřímou schopnosti, které jsou až udivující, leč je otázkou, jak se k nim dostat. 2015-12-25, id(1216), Esoterika, ja(1), priorita(3),

Tři fáze Džihádu (islamizace)

Podobně jako komunisté měli propracovanou metodologii, jak získat politickou moc a ovládnout stát, tak i islám kolonizuje nová území propracovanou metodologií, kterou je dobré pochopit včas, dříve než nám usekne hlavu. 2015-12-25, id(1218), Teologie, Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Připomeňme si o vánocích, co je důležité v životě

Vánoce, aniž si to lidé uvědomují, jsou především oslavou zralého otcovství - ať toho biologického, tak toho adoptivního. 2015-12-25, id(1219), Teologie, ja(1), priorita(0),

Chvála nudného života beze změn a bez alkoholu

Jsou životní zatáčky, kterým je lépe se zdaleka vyhnout. Navíc u každé zatáčky jsou hrobečky. Proč by tam měl být zrovna ten Váš? 2015-12-25, id(1220), Psychologie, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Muži a ženy nejsou stejní...

proto pozor na hloupé feministické rady. 2015-12-25, id(1221), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Placebo efekt a Benny Hinn

Sugesce a placebo jsou dvě podstatně odlišné věci. Působení sugesce je dočasné, zatímco placebo efekt má trvalý efekt - vyléčení. Bohužel s tím jen okrajově souvisí otázka zneužívání náboženství pro vlastní chrabivost. 2015-12-25, id(1223), Teologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Otázka indikace a kontraindikace Cochemské praxe

Cochemská praxe je určená na zvládání po rozvodových válek o děti. Obstojně funguje v Německu, v českém právním kocourkově zatím nemá šanci. Každopádně tím spíš je třeba si ujasnit, za jakých podmínek CP funguje a kdy selhává. 2015-12-25, id(1224), Psychologie, Rozchody, Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Karel Šíp a Jeroným Klimeš ve Všechnopárty

Jsem rád, že jsem měl možnost vysvětlit pár klíčových bodů své psychoterapeutického přístupu. 2015-12-25, id(1226), Teologie, Rozchody, Ftipy, Video, ja(1), priorita(1),

Zjišťování názoru dítěte a prevence další traumatizace

Ono je vcelku jedno, co si dítě myslí a jaké má názory. Pokud se soudu názory dítěte nelíbí, tak se tak dlouho opakovaně “zjišťují”, až dítě pochopí, co si má myslet. Otřesná praxe, že? Právě kvůli tomu je třeba znát způsoby, jak se dobrat skutečnému názoru dítěte při rozvodovém boji. 2015-12-25, id(1227), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Původní definice IQ a mentální retardace

Politicky korektní mluva přinesla své plody. Dnes se nedomluví ani odborníci a laici jsou zcela zmateni. Proto je třeba si připomenout k čemu sloužily termíny, které se dnes bohužel staly nádávkami - debil, imbecil, idiot. 2015-12-25, id(1229), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Sourozenci v náhradní rodinné péči

Jeden termín by měl znát každý - sourozenecké tabu. To vzniká nejen mezi nepříbuznými sourozenci, ale i mezi manžely, kteří spolu delší čas sexuálně nežijí. 2015-12-25, id(1230), Rodina, ja(1), priorita(0),

Je možno pracovat se svým ex na jednom pracovišti?

Cílem rozchodu je zlhostejnění, pokud se Vám to povede, tak teoreticky budete moci se svým ex pracovat, pokud ne, tak je lepší si najít jinou práci. 2015-12-25, id(1231), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Školské reformy a vývojová psychologie

Školské reformy je periodický a tudíž i efemérní proces přicházející s každým novým ministrem školství - asi jako s každým podzimem opadává listí ze stromů. Každopádně jsou reformy, které jdou proti vývojové psychologii, takže jejich osud je zpečetěn ještě dříve, než opadá daný ministr z křesla. 2015-12-25, id(1232), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Neschopnost rozloučit se s nebožtíkem

Když lidem po rozvodu připomínám zásady vdovského času, tak tyto zásady vycházejí z případů skutečného ovdovění. Je dobré si názorně tyto situace připomenout. 2015-12-25, id(1233), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Rozvod, manipulace rodičů versus zájem dítěte

Koncept “lidských práv” byl funkční při boji s otrokářstvím či nevolnictvím, ale je bohužel naprosto debaklový v opatrovnickém soudnictví. Proto právnici nejsou dnes schopni definovat zájem dítěte a soudci jej vykládají naprosto svévolně a chaoticky. Jejich rozhodnutí jsou pak zcela nepředvídatelná. 2015-12-25, id(1234), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Babiš t. č. slabě průsvitný až skórem neprůhledný

Pár slov o tom, co všechno nevíme o Andreji Babišovi 2015-12-25, id(1235), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Třetí vlna vykrádání, aneb hon na blbce

Existují návody na sociální práci. Problém je v poslancích, že se o ně nezajímají. Nicméně na Váš majetek si stále brousí zuby řada vykuků, kterým jste vydáni na pospas. Stát vás chránit opravdu nebude. 2015-12-25, id(1236), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Zkušenosti s ubytováním uprchlíků

Na rozdíl o většiny humanistů, mám zkušenosti s ubytováváním uprchlíků z dalekých zemí včetně islamských rodin. Je to většinou opravdu otřesná zkušenost. 2015-12-25, id(1237), Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Nezvládáme romskou menšinu, nemůžeme zvládnout ani tzv. "uprchlíky"

Sobotka a Evropská unie opravdu nehájí naše zájmy. Je třeba si uvědomit, že Evropa je zranitelnější, než si většina lidí uvědomuje a politici sem pouští miliony lidí bez jakéhokoli dalšího rozmyslu. 2015-12-25, id(1238), Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Jak Evropa vyhlásila válku zdravému rozumu...

Islám vyhlásil Evropě svatou válku a Evropa vyhlásila svatou válku zdravému rozumu. Chápejte - válku s islámem vyhrát můžeme, ale nikdy nevyhrajeme válku se zdravým rozumem. 2015-12-25, id(1239), Teologie, Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(1),

Jaká je Zemanova diagnosa?

Je třeba méně psychologizovat a více říkat na rovinu, jak se věci mají. 2015-12-25, id(1240), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Pár otázek ohledně podnikání na burze

Finanční gramotnost obecné populace je tristní. Více než 50 % populace není schopno vyjít se svými příjmy. 2015-12-24, id(1225), Finance, ja(1), priorita(0),

Matky a dcery

Vztahy mezi matkami a dcerami bývají užší než mezi otci a syny, proto též více lidi traumatizují, jsou-li patologické. 2015-12-24, id(1228), Rodina, ja(1), priorita(0),

Klavírní aranžmá několika písní z Hosany

Noty a nahrávky v lehké klavírní úpravě několika písní z Hosany, které vycházejí výroku Jiřího Suchého: Taková kostelní písnička to v podstatě šlágr... :-) 2015-12-12, id(1244), Muzika, ja(1), priorita(0),

Postavte si solární sprchu z trampolíny

Mobilní solární sprcha, která nevypaluje trávník... lepší neseženete, ale tuto si můžete vyrobit v rámci seriálu Urob si sám! 2015-12-03, id(1241), Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Děti a digitální zařízení

Přednáška na konferenci Celé Česko čte dětem 2015. Snad Vám to pomůže při rodinných debatách, jaký nastavit dětem režim ve vztahu k digitálním zařízením. K tomu si můžete dále stáhnout:
a) Presentace
b) Audio nahrávka
c) Michaela Klimešová: Počítačová závislost u dětí
2015-11-23, id(1210), Programy a Počítače, Video, ja(1), priorita(1),

Tak jsme prohráli další bitvu...


Sláva vítězům a čest poraženým?
[Reakce na veleúspěšný muslimský atentát...] 2015-11-16, id(1209), Teologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Nemoc a naše psychika (celá příručka v pdf)

Jak vidíte na příkladu Karla Gotta, který má stejný lymfom, jako jsem měl i já - když člověk zjistí, že je nemocný, tak už často nemá sílu na to, si o své chorobě něco přečíst. Proto je lépe si přečíst něco o uvažování nemocných lidí včas, dokud jsme zdraví, dřív než se nás nemoc zeptá, co zdraví.
Z Emailu čtenářky: První jsem si přečetla knížku Nemoc a naše psychika, kterou mi doporučila moje maminka. Poté, co jsem v květnu zjistila, že jeden z mých třech bratrů má Non-Hodgkinův lymfom, jsem si chtěla něco o této nemoci přečíst. Tato knížka mi pomohla, mimo jiné, neobviňovat bratra z toho, že si to za to může sám, že je nemocný. Nevím, jak mě to tenkrát napadlo. Teď se za to hodně stydím. Díky Bohu jsem mu to neřekla. To by mu asi fakt nepomohlo. Tahle knížka mě nadchla. 2015-11-06, id(1086), Lymfom a rakovina, Moje knihy, ja(1), priorita(5),

Já nic, já introvert

Zajímavá sonda do psychiky introvertů. Též důvod, proč extroverti považují introverty za zákeřné. 2015-11-01, id(1207), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Krize středního věku

Největší krizí manželství bývá syndrom uprázdněného hnízda. Největší životní krizí je krize identity středního věku, lidově nazývaná druhá míza. Bohužel na tu nikdo mladou generaci nepřipravuje, takže když ta příjde, tak s ní neví rady. 2015-10-30, id(1206), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Křesťanské manželství po rozvodu (mp3 přednáška)

Záznam přednášky a presentace z konference Na cestě k dialogu 2015. Pastorace lidí na hraně a za hranou svých možností. Předmanželský sex, kritéria církevního rozchodu. 2015-10-25, id(1204), Rozchody, Audio, ja(1), priorita(1),

Psychologické pozadí ustanovení eucharistie

Eucharistie je prapodivný zvyk křesťanů, kterému je těžké porozumět. Tento článek psychologicky vysvětluje, jak Ježíš uvažoval, dříve než ustanovil eucharistii jako centrální svátost křesťanství. 2015-10-25, id(1205), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Klimešová Michaela: Analýza využívání počítačů a chytrých telefonů u dospívajících

Závislost dětí na počítačích a mobilech je narůstající problém, se kterým si rodiče nevědí rady. Pokud tedy vidíte, že Vaše robátka tráví na počítači více než dvě hodiny denně, měli byste tušit problém, protože do bude mít i dopad na jejich zhoršený prospěch ve škole.
Jsem proto rád, že Vás mohu odkázat na diplomku své chytré ženy, kam i já chodím pro rozumy... :-) 2015-10-24, id(1203), Psychologie, Závislosti a drogy, ja(2), priorita(1),

Emil Holan: Letadlo OK-BAA

Krásný a reálný příběh o tom, jak vznikalo naše letadlo. Děti ocení! 2015-10-19, id(1007), Četba, Pro děti, ja(2), priorita(0),

Emil Holan: Jiskra, která dobyla světa

Emil Holan prvorepublikový popularizátor vědy - asi jako dnes Jiří Grygar. Zemřel v koncentračním táboře, ale do té doby stihl napsat minimálně dvě dobré knihy: OK-BAA aneb příběh, jak vzniká letadlo. (Mám kompletní na svých stránkách.) A zde tuto knihu Jiskra, která dobyla světa o elektřině. Je to tak jednoduše napsané, že není třeba žádných dalších znalostí. Zde přináším pouze střední kapitolu o Rentgenových paprscích. Jsou v ní věci, které nejsou ani na české Wikipedii. 2015-10-19, id(1202), Četba, Pro děti, Urob si sám, ja(2), priorita(0),

Úspěšné strategie v druhé polovině života (přednáška mp3)

Život člověka se skládá ze dvou polovin, které se dost liší a v každé se vyplácejí jiné strategie na přežití. Tato přednáška byla kupodivu docela zábavná, i když téma samo je spíš vážné.
Presentace k nahrávce 2015-10-02, id(1201), Audio, ja(1), priorita(1),

Zkušenosti s ubytováním uprchlíků

Potřebujete udělat z vlastního bytu kůlničku na dříví? Ubytujte uprchlíky. Stát se vás opravdu nezastane... 2015-09-26, id(1200), Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Lars a jeho vážná známost

Psychologický rozbor filmu. Možná trochu moc podrobný, ale což... :-) 2015-09-02, id(1199), Psychologie, Rozchody, Video, Seznamování, ja(1), priorita(0),

První den ve školce a dva milióny let evoluce, které mu předcházely

Blíží se první den školky a tedy i zbytečná traumata dětí s předáváním dětí do školky. S trochou informací je možno se jim lehce vyhnout. 2015-08-29, id(1197), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Marian Kechlibar: Africké množení

Zajímavá analýza demografie Afriky. Ano, Evropská Unie nás táhne do pekel... :-( 2015-08-25, id(1198), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Sv. Patrick hymnus na brnění

Irští rytíři prý měli na brnění na prsou napsanou modlitbu, kterou si předříkavali, když šli do bitvy. Svato Schutzner přeložil jednu takovou modlitbu od sv. Patrika do češtiny. Více viz Sancti Patricii Lorica, The Breastplate of St Patrick. 2015-08-14, id(1196), Teologie, ja(2), priorita(0),

Civilizace a my - Nechovejme se sebedestruktivně

Azylanti versus invaze nepřátelské ideologie? Kolonizuje nás Islám? Máme být vstřícní či nepřátelští? Ať tak či onak, především bychom neměli být sebedestruktivní a neměli bychom mít jako pštros zaraženou hlavu do písku. Rozhovor, který vyjadřuje můj postoj k momentálnímu dění. 2015-08-02, id(1195), Politické komentáře, ja(1), priorita(1),

Script how to split keyboard of digital piano Yamaha YDP-142 or YDP-162

Digital piano Yamaha Arius YDP-142 or YDP-162 does not have a function split keyboard, so you cannot play two instruments at upper and lower range of your keyboard. But if you connect your piano via USB cable, you can run this linux script, which splits the keyboard.
I recorded (in very amateur way) two examples how this splitted Arius plays:
Lullaby of birdland (mp3)
Czech folk song "Já jsem z Hory Kutny" - I am from Kutna Hora (mp3) 2015-07-25, id(1194), Muzika, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Ivan Renč: Legenda o sv. Vítovi

Těžko odlišit, co je historická zkušenost, co jsou staré legendy a co je Renčův autorský vklad. Každopádně sv. Vít utkvěl Karlovi toho jména čtvrtému v hlavě, a tak je sv. Vít nedomyslitelně spjat s Čechami i s Prahou. Fakt je i ten, že v Římě se děti běžně odkládaly k popelnicím a že s touto praxi se křesťanská Evropa rozloučila. Jestli to byl přímo sv. Vít, nebo zástupy jiných anonymních světců, je už dnes jedno. Na počest jeho svátku (15.6.) přináším tuto ukázku z Renčovy knihy. 2015-06-15, id(1192), Teologie, Četba, ja(2), priorita(0),

Přednáška o varhanech, frčácích a zázracích

Přednáška z noci kostelů 2015 o tom, jak se z frčáku dají udělat varhany a ze zkrachovanců psychologové. 2015-06-01, id(1191), Muzika, ja(1), priorita(0),

Den, kdy vedení SSSR schválilo "katyňský masakr" (5. březen)

Hitler jako Stalin... 2015-04-22, id(1190), Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Rozhovor bývalého muslima se stávajícím

Zajímavá sonda, jak muslimové vnímají náše země a celý svět. 2015-04-10, id(1189), Teologie, ja(1), priorita(0),

Společensky nezávadná mluva

Pro hádky platí rozumná pravidla:
A) Nehádejte se po slunce západu,
B) Nehádejte se déle než hodinu,
C) Do hádky vkládejte pauzy na odpočinek a občerstvení,
D) Hadejte se politicky korektní mluvou.
Pro ujasnění, co je a co není korektní označení, použijte tento slovník od našich předních bohemistů. 2015-03-06, id(1187), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Hodiny analogové, Beziérovy i jiné

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis... 2015-02-26, id(1186), Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(2), priorita(0),

Norské děti a psychologické rodičovství

Autorizovaná verze pro Parlamentní listy o tom, že psychologické rodičovství je silnější než biologické. 2015-02-24, id(1184), Rodina, ja(1), priorita(0),

Dokud jsem já Janko, ohýbej mě mamko!
Až já budu Jano, neohneš mě mámo.

Protest song pro dr. Džamilu Stehlíkovou. Ale v dobrém. :-) Pokud máte zájem, noty naleznete v archivu. 2015-02-12, id(1183), Muzika, ja(1), priorita(0),

Šípovo Všechnopárty aneb jak souvisí buřinka s celibátem

Zde je odkaz na zvuk bez videa

Pár zásad mé terapie. Například často diskutovaná má věta, zda muž dělat ženě Saturnina, otroka nebo sluhu? Možná provokativní, ale rozhodně nic nového, ani nic absurdního či nemožného. 2015-02-06, id(1182), Psychologie, Nadčasové, Video, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Výklad dvou podobenství

Výklad dvou podobenství z dnešního úhlu pohledu 2015-01-25, id(1217), Teologie, ja(1), priorita(0),

Vymyslete si vlastní kreslený ftip!

Tak schválně, zdaližpak víte, co je to průměr? 2015-01-24, id(1180), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Martin Ryšavý: Kdo mě naučí půl znaku

První ze tří velmi zajímavých filmů o Vietnamské menšině od našeho špičkového dokumentaristy.
Koupit se daji v eshopu. 2015-01-18, id(1177), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Martin Ryšavý: Banánové děti

Druhý ze tří velmi zajímavých filmů o Vietnamské menšině od našeho špičkového dokumentaristy.
Koupit se daji v eshopu. 2015-01-18, id(1178), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Martin Ryšavý: Země snů

Třetí ze tří velmi zajímavých filmů o Vietnamské menšině od našeho špičkového dokumentaristy.
Koupit se daji v eshopu. > 2015-01-18, id(1179), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Jak si udržet vztah - nahrávka přednášky

Zde je presentace k této přednášce. 2015-01-14, id(1174), Rozchody, Audio, ja(1), priorita(0),

Rozdíl mezi náboženským zjevením a psychiatrickými iluzemi, halucinacemi - nahrávka přednášky

Zde je presentace k této přednášce. 2015-01-14, id(1176), Psychologie, Teologie, Audio, ja(1), priorita(0),

Inspiro - Růžice

Líbí se vám obrázek na pozadí této stránky? Nakreslete si svůj vlastní! 2015-01-11, id(354), Programy a Počítače, Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Inspiro - hvězdičky a mnohoúhelníky

Když se nudím, tak si kreslím na papír různé hvězdičky - pěticípou, devíticípou ap. Tak jsem Vám napsal program, kde si můžete taky takovou hvězdičku nakreslit na obrazovku. 2015-01-11, id(1173), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Nakreslete si Lissajousovy obrazce

Hezké malůvky se zdrojovým text v PHP. 2015-01-11, id(1563), Fraktály a ornamenty, ja(1), priorita(0),

Láska je parní stroj, úžasné síly zdroj

Přehledový článek z plánované knihy o tom, jak fungují partnerské vztahy a jak s nimi zacházet, aby nám vydržely. 2015-01-10, id(1121), Psychologie, Rozchody, Seznamování, ja(1), priorita(1),

PF2015

PF2015 2015-01-01, id(1580), PF, ja(1), priorita(0),

Jsme spiklenci slasti a daní za to jsou rozpadlé vztahy

Rozhovor o tom, kam se sune naše společnost. 2014-12-31, id(1096), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Staňte se šťastnými majiteli Klánovického lesa!

Ideální místo pro stavbu hospody na mýtince 2014-12-31, id(1098), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jak politici manipulují voličem a jak se bránit

Psychopati lezou za mocí, jako švábi za pivem. 2014-12-31, id(1099), Volby, ja(1), priorita(0),

Návrh k přímé demokracii

Technicky jednoduchý způsob, jak zavést přímou demokracii v Čechách. 2014-12-31, id(1100), Volby, ja(1), priorita(0),

Tento způsob civilizace zdá se mi poněkud nešťastným

Rozhovor o tom, kam se sune naše společnost. 2014-12-31, id(1101), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Recenze - Sergej K. Dakov: Odpusť, Natašo!

Ukázka z knihy

Recenze autobiografické knihy z Ruského dětského domova, jak se tam dělá náhradní rodinná péče a jak KGB likviduje své odpůrce po celém světě. Strhující čtení - ač se to opravdu na první pohled nezdá. 2014-12-31, id(1106), Rodina, ja(2), priorita(0),

Krize partnerských vztahů v grafech

Vysvětlení, s jakou logikou ve vztazích vznikají krize, které pak mohou vést k rozpadu. 2014-12-31, id(1107), Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Huntington a popření aneb klapky na uši, klapky na uši, futrál na nos?

Psychická obrana popření ničí životy nejen pacientu s Huntingtonovou demencí, ale i nás zdánlivě zdravých lidí 2014-12-31, id(1108), Psychologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Identita dítěte v náhradní rodinné péči (NRP) a kontakt s biologickými rodiči

Nejtěžší otázkou je rozhodnutí, kdy kontakt s biologickými rodiči podpořit a kdy jej raději zakázat. Existují jistá kritéria, jak se rozhodnout. 2014-12-31, id(1109), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(1),

Nevěra versus bigamie aneb nezjišťovat, nezjišťovat, nezjišťovat!

Obranná reakce podvedených při nevěře partnera je intuitivní a díky tomu velice často nefunkční, až jim samotným škodící. 2014-12-31, id(1111), Nadčasové, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(1),

Miroslav Plzák: Hysterie

Skvělý popis tohoto jevu od nestora české psychologie. 2014-12-31, id(1112), Psychologie, ja(2), priorita(1),

Rodina a společnost aneb existuje vůbec někdo, koho to zajímá?

Přednáška pro Poslaneckou sněmovnu 2014-12-31, id(1113), Rozchody, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(0),

Psychika po transplantaci kostní dřeně

Smrtelné nemoci mění naše uvažování. Bohužel ne vždy k lepšímu. 2014-12-31, id(1115), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Seznamování postižených

Postižení mají při seznamování stejné problémy jako zdraví - jen v bledě modrém. Ta bledě modrá znamená, že postižený není schopen přijmout sám sebe se svým postižením, proto nemůže akceptovat za partnera s podobným postižením. Jinými slovy jedná se o sebenenávist. 2014-12-31, id(1116), Seznamování, ja(1), priorita(0),

Ústavní soudci jsou žvanilové, co škodí dětem

Zhroucení společnosti vždy předchází období, kdy se vyrábí tisíce nových zákonů a kdy nefungují soudy... 2014-12-31, id(1117), Politické komentáře, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Pár chaotických postřehů k problematice týraných žen

Největší problém profesionála vzhledem k oblasti domácího násilí je obtížná diagnostika, tedy zejména potřeba rozlišit skutečné domácí násilí od falešných nařknutí. 2014-12-31, id(1119), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Výklad desatera na Christnetu

Výklad Desatera z plánované knihy, jak vyšel na pokračování na Christnetu. 2014-12-31, id(1124), Teologie, ja(1), priorita(1),

Rozhovor o církevních restitucích

Každý rok zmizí z ČR 100 tisíc katolíků. To je jako vyzmizíkovat z mapy celou Olomouc. A my si děláme těžkou hlavu, co s majetkem... :-(
Článek kde otevřeně vysvětluji své hodnoty a postoje ohledně současné církve. 2014-12-31, id(1129), Teologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(1),

Týmový puch ve firmě

Týmová spolupráce je skvělé téma pro solitéry, jako jsem já. 2014-12-31, id(1130), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Na prokrastinaci jedině ránu bičem!

Prokrastinace je oficiální psychologií dost opomíjené téma. 2014-12-31, id(1131), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Věty, které z chlapců dělaj muže

Věty, které mě v dětství formovaly, aneb jak celý život chodím s křížkem před fůnusy. 2014-12-31, id(1132), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Zpověď v 21. století

Faráři ze zpovědi udělali totální frašku a diví se, že tam lidé nechtějí chodit. 2014-12-31, id(1133), Teologie, ja(1), priorita(0),

Zrušení celibátu je nutné, ale samo moc nepomůže

Tak, celibát se už zrušil, sám. Co dál? 2014-12-31, id(1134), Celibát, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 2014-12-31, id(1577), PF, ja(1), priorita(0),

Měla by se obnovit branná povinnost čili vojna?

Ne! 2014-12-30, id(1095), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Rozhovor pro časopis Vimperského gymnasia

Zvědavé studentky by zajímalo, jak se u Klimšů slaví vánoce... 2014-12-30, id(1097), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Koláč

Ruská lidová pohádka, ilustrovaná až běda! 2014-12-30, id(1102), Četba, Pro děti, Beletrie, ja(2), priorita(0),

Urob si sám! Kompresor

Napřed ale je třeba vypít lahev Staropramenu. Pak si můžete postavit kompresor, který vcelku na domácí použití stačí. Bohužel nám nedávno odešel... :-( 2014-12-30, id(1103), Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Urob si sám! Špuntovka

Epesní kousek, jak si doma můžete vyrobit špuntovku, která střílí špunty dobře na 20 m. 2014-12-30, id(1104), Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Anketní odpovědi Psychologie Dnes na rok 2014

Všetečné otázky dr. Kramulové :-) 2014-12-30, id(1105), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Neurověda ve vzdělávání

Chvalospěv na Paul MacLean a jeho trojjediný mozek 2014-12-30, id(1110), Psychologie, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Rozchod je předvídatelný proces

Rozchod je jako cukrovka - dá se dopředu předpovědět, jaký folklór asi uvidíme. 2014-12-30, id(1114), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Technika a psychologie

Když jdeme do obchodu, kupujeme si odrezovač a ne kyselinou fosforečnou, na záchod si kupujeme Savo a ne chlorečnan sodný či kyselinu solnou. Chemie je zkrátka normálnímu člověku k ničemu. Proto i s vědou to jde v Čechách od deseti k pěti. 2014-12-30, id(1118), Psychologie, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

O vztazích pro Art in box - Umění v krabici

Pár slov o vztazích pro kamarádku. 2014-12-30, id(1120), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Tři otázky časopisu KOINONIA

Bůh nebo evoluce? To je asi tak smysluplná otázka jako: Bůh nebo Nutella? 2014-12-30, id(1122), Teologie, ja(1), priorita(0),

Intergenerational and Interpersonal Disaffiliation from a church

The majority of Czech populations lost its faith in multigenerational disaffiliation from Catholic church, but we can see sometimes that people lost their faith in a deep intrapersonal conflict. There is very little literature on this topic. (A translated part of my thesis.) 2014-12-30, id(1123), Psychologie, Teologie, English, ja(1), priorita(0),

Recenze: Drápal Dan - Vztahy, sex, rodina

Kompletní recenze knihy Dana Drápala. 2014-12-30, id(1125), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Recenze: Drápal Dan - Vztahy, sex, rodina

Část recenze, která vyšla v Rodinných listech. 2014-12-30, id(1126), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Blbost nebo bezcharakternost?

Rozhovor u řeky na téma transplantace kostní dřeně. 2014-12-30, id(1128), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

13. komnata Petra Urbana - o sebenenávisti

Ani jsem netušil, když se tento pořad natáčel, že bude mít takovou odezvu. Zdá se, že sebenenávist je větší tabu než sex. 2014-10-12, id(1092), Psychologie, Video, ja(2), priorita(0),

Volební kalkulačka 2014

Když se rozhoduji, koho volit, tak hodně dám na tuto anketu, která vypočítá, jak moc se moje názory shodují s politickými deklaracemi. 2014-10-10, id(1091), Volby, ja(2), priorita(0),

Staňte se šťastnými majiteli Klánovického lesa!

Za své považujeme to, co nás stálo nějakou energii. Co přišlo či odešlo stylem "snadno nabyl, snadno pozbyl" se nestává součástí naší identity. Vyplácí se proto investovat do smysluplných akcí (ať jsou právní vztahy jakékoli), abychom nabyli pocit, že daná věc je naše, že je součástí naší identity. Proto moderní generace trpí krizí identity. Když pro nic necedí krev, tak nakonec zjistí, že nejsou nic. Takto se u nás v Újezdě nad Lesy a v Klánovicích stávají šťastnými majiteli Klánovického lesa, protože pro něj jsou ochotni nemálo udělat. 2014-10-08, id(1759), Politické komentáře, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Rasismus versus identita v náhradní rodinné péči

Příručka pro MPSV pro žadatele o pěstounství či adopci s rasově odlišnými dětmi. 2014-09-05, id(1090), Rasismus, Romové, ja(1), priorita(3),

Přehled článků napsaných pro Christnet

Christnet jsem si oblíbil pro jeho otevřenost širokému spektru názorů a nepravidelně do něho přispívám. Podívejte se čas od času na přírůstky. 2014-08-19, id(5), Teologie, ja(1), priorita(0),

Jsme spiklenci slasti

Vždy je politická otázka, co napáchá víc škody? absolutní zákaz rozvodů, nebo naprostá liberálnost? Myslím si, že existuje tak 10 % rozvodů, které jsou opodstatněné, ale rozvodovost je 55 %. Když rozvody absolutně zakážeme, ukřivdíme 10 %, ale co dnes s dětmi z těch 45 % zbytečných rozvodů? Aneb rozhovor pro Dotyk 2014-08-10, id(1089), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Emil Hradecký: Úvod do tonální harmonie

Každý mužikant by si měl přečíst tuto knihu, aby pochopil, jak vznikla a jakou logiku má naše hudba. Zkrátka jedna z knih, které formovaly Klimeše. :-) 2014-05-17, id(1088), Muzika, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Sergej Kourdakov: Odpusť, Natašo!

V souvislosti s anexi Krymu rusákama je dobré si trochu osvěžit ruské reálie. Ne, že by to bylo něco nového, ale trochu zapomínáme. Toto je docela působivé vyprávění o životním osudu kluka, kterému byl preventivně zabit otec a který vyrůstal v ruském dětském domově. Velmi působivá autobiografie. 2014-05-05, id(1087), Psychologie, Teologie, Rodina, Beletrie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Petr Třešňák: Děti úplňku.

Petr Třešňák autenticky popsal, co to znamená život s autistickým dítětem. Velký dík za to nejen jemu ale i Respektu. 2014-01-27, id(1094), Psychologie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

PF2014

PF2014 2014-01-01, id(1578), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 2013-12-31, id(1575), PF, ja(1), priorita(0),

O seznamování

Tento seriál o seznamování vycházel na pokračování v Psychologii Dnes v letech 2012 až 2013. 2013-12-28, id(1076), Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Archiv mých mediálních vystoupení

Trochu chaotický a samozřejmě velmi neúplný výběr z nejrůznějších přednášek a vystoupení. Kromě toho je řada věcí na Youtube. 2013-12-28, id(1085), Psychologie, Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Boží království z pohledu evoluční přírodovědy

Ano, zní to jako protimluv, ale pokud máte přehled o směrování moderní biologie, tak vám neušlo, že stále víc se zaměřuje na fungování ne jednotlivých organismů, ale celých konglomerátů organismů, až by se dalo říci metaorganismech, které jsou poskládány do fraktální struktury. 2013-12-27, id(1052), Teologie, Geologie a přírodověda, ja(1), priorita(0),

Petr Třešňák: Cena za dobrou smrt

Občas připomínám na přednáškách, že právě nyní je moje generace ve věku, kdy si má nastavit podmínky, jak chce za pár let umírat. Když pak pozoruji své vrstevníky politiky, jak se berou za takové nesmysly jako jsou olympijské hry v Praze, tak mám pocit, že my asi budeme umírat na kladině... 2013-12-27, id(1054), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(2), priorita(0),

Tři pastorační postřehy pro faráře

Pozdní chození na mši, sociální tlak či zvonící mobil či řvoucí dítě - běžné nešvary každé farnosti. K nim jednu krátkou úvahu. 2013-12-27, id(1055), Teologie, ja(1), priorita(0),

Nemoc a naše psychika - příručka pro pacienty s lymfomem

Mezi lidmi je rozšířené povědomí, že na smrt a tedy i na smrtelné nemoci člověk nemůže být připraven. To není pravda. I když pro každého z nás to bude jednou premiéra, tak někteří lidé jsou na smrt, podobně jako na maturitu, připraveni lépe a jiní hůře.
Z Emailu čtenářky: První jsem si přečetla knížku Nemoc a naše psychika, kterou mi doporučila moje maminka. Poté, co jsem v květnu zjistila, že jeden z mých třech bratrů má Non-Hodgkinův lymfom, jsem si chtěla něco o této nemoci přečíst. Tato knížka mi pomohla, mimo jiné, neobviňovat bratra z toho, že si to za to může sám, že je nemocný. Nevím, jak mě to tenkrát napadlo. Teď se za to hodně stydím. Díky Bohu jsem mu to neřekla. To by mu asi fakt nepomohlo. Tahle knížka mě nadchla.
Stejná příručka jako PDF 2013-12-27, id(1056), Lymfom a rakovina, Nadčasové, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Den bez dluhů očima psychologa: Finanční gramotnost

Je smutným faktem, že více než 50 % naší populace neumí zacházet s penězi. 2013-12-27, id(1057), Finance, ja(1), priorita(0),

Dopis od Aljoši z Plošiny aneb jak nás Rusáci učí pokoře!

Obávám se, že toto je asi velmi realistický pohled na ČR.Díky, Aljošo. 2013-12-27, id(1058), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Epidemie rozchodů aneb Proč zrovna já mám černého Petra?!

Tak jsme si řekli, že to budeme dělat lépe než naši rodiče. Co? No přeci, že budeme mít lepší vztahy, lépe budeme vychovávat děti, že prostě budeme mít lepší život. Jak to, že je to celé spíš naopak? Dokonce ani ta sexuální revoluce není, co měla být! Kde soudruzi z NDR udělali chybu? 2013-12-27, id(1059), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Zákony Chammurapiho (1792 ? 1750 př. Kr.) a bigamie

Téměř 4000 let starý zákonník Chammurapiho je zajímavý z psychologického hlediska již proto, že kodifikuje pravidla, která řídila bigamii. Ta dnes vzniká spontánně a chaoticky z přiznané nevěry a dala by se charakterizovat bonmotem: "Nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenými ženami." 2013-12-27, id(1060), Teologie, Beletrie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Pět příkladů těžko řešitelných konfliktů

Vnitřní konflikt s velkou nadváhou; Koktejl lásky a nenávisti při rozchodech; Nesmiřitelná nenávist při předčasném odkázání majetku dětem; Manžel je gambler; Rozvodový boj, aneb nejhůř se rozhodujeme, pokud musíme rozhodovat mezi špatným a ještě horším 2013-12-27, id(1061), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Romové a majorita? Srážka kultur při hledání zaměstnání

Aneb jak si vzájemně nerozumíme... 2013-12-27, id(1062), Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Krátkodobá pěstounská péče v rámci českého Kocourkova

Krátkodobá pěstounská péče je též poznamenána nesmyslnými tlaky mezi rozhádanými zájmovými skupinami a neschopností kompromisu. Aby KPP fungovala, je třeba nejprve veškerou problematiku NRP strčit pod jedno ministerstvo. 2013-12-27, id(1064), Rodina, ja(1), priorita(0),

Lásku kariérou nenahradíte

Herec Danny DeVito ve filmu Válka Roseových pronesl: ?Může člověk prožít celý dospělý život s jedním partnerem? Moji rodiče to dokázali a občas byli i šťastní.? Je to reálné? 2013-12-27, id(1065), Psychologie, Rozchody, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Jaká je Vaše odpadková bilance?

Když se ohlédnete za svou životní dráhou? Zbylo po vás víc odpadků, nebo víc uklizeno? 2013-12-27, id(1066), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Tři grafy ohledně partnerských vztahů

Jsou důležité fakta, která by každý měl znát o partnerských vztazích. Tyto grafy je názorně ilustrují. 2013-12-27, id(1067), Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Lidé na úrovni nemají potřebu být rasisty

Řečí čísel, žijeme v zemi s takovým státním dluhem, že každý z nás dluží 170 000 Kč. Moje pětičlenná rodina dříve nebo později bude muset splatit 850 000 Kč, které za nás utratili politici. Kolik lidí v ČR může říci, že je neokradli víc jejich zvolení politici, bílí jako lilie, než černí Romové? 2013-12-27, id(1068), Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Roste počet dětí s počítačovou závislostí

V naší domácnosti jsou počítačové hry zakázány podle pravidla: Počítač je na práci, ne na zábavu. Připadává Vám to moc striktní? Inu, přečtěte si příběhy jiných rodičů, kteří si mysleli totéž... 2013-12-27, id(1069), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Výbušní magoři, šílenci a blbci? Jak je poznat?

Jak odhadnout dopředu, který člověk vybuchne i s celým barákem, když dostane příkaz k vystěhování, a který ne? Frenštátský podivín byl brblal obecný, ale stejně je těžké nějak blíže objasnit jeho prožívání. Když ale vystačíme s pojmem dyslexie, tak by nás mohlo uspokojit konstatování, že dotyčný muž trpěl rozvinutou formou intermitentní explozivní frenštátoitidy, která se projevuje vpravdě nečekanými výbuchy pod Radhoštěm s kódem F63.81 pro pojišťovnu. 2013-12-27, id(1070), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Pro prodejce nejsou senioři lidé!

Pozor na předváděcí akce. 2013-12-27, id(1071), Stáří, ja(1), priorita(0),

Rozvod? Zbytečný hrobeček u silnice

Ve věku nad třicet let je zamilovanost přímo úměrná míře frustrace člověka. Čím více je frustrovaný (nejen kvůli vztahu), tím více má tendenci se zamilovávat do jiných lidí. 2013-12-27, id(1073), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Proč selhává pěstounská péče?

Pěstounská péče na rozdíl od adopcí začíná často s dětmi ve starším věku, tedy nepřekvapí, že procento dětí, které se vrací z pěstounských rodin zpět do rodiny je větší než u adopcí. Přesto je to procento zbytečně velké. 2013-12-27, id(1074), Rodina, ja(1), priorita(0),

Senioři v Prachaticích

Někdy za dob Karla Čapka se překlápěl starší kult vousatého stáří v současný kult nekončícího mládí, kdy ženy ve středním věku si vytrhávají bílé vlasy a muži obcházejí hřbitov velkým obloukem. Karel Čapek by se jistě nestačil divit, kam tento trend zašel. 2013-12-27, id(1075), Stáří, ja(1), priorita(0),

Suchá recidiva

Jsou termíny a teorie, které nás na škole nenaučili, i když si myslím, že by je měl každý psycholog znát jako své boty. Jedním z nich je právě termín suchá recidiva. 2013-12-27, id(1077), Nadčasové, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(1),

Jak to dnes vypadá s manželstvím?

Má v dnešní době, kdy se každé druhé manželství rozpadá, sňatek budoucnost? Já bych se spíše ptal, jestli má budoucnost naše společnost... Ale nebujte, jsou způsoby, jak dosáhnout trvalého manželství... 2013-12-27, id(1078), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Kdy ženy chtějí či naopak nechtějí mít dítě?

V České republice připadá 1,4 dítěte na plodnou ženu, přičemž aby se společnost reprodukovala a nevymírala, mělo by to být alespoň 2,1 dítěte. Co brání současným ženám, aby se staly matkami na plný úvazek? 2013-12-27, id(1079), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak se mění potřeby dítěte v NRP?

U některých osiřelých dětí máme pocit, že celý jejich život je jedna dlouhá, nekončící krize, přesto ale základem jsou dvě období, která tyto lidi hlavně zmrzačila. 2013-12-27, id(1080), Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Chachaři in, houbaři out! Ani jazykozpyti nepřijdou zkrátka

Učte své děti, že je třeba být out. Ptáte se proč??? Houbaři mají pro vás odpověď! 2013-12-27, id(1081), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Ach to velké ego...

Ego, slávu a hrdost je třeba umět používat asi jako lopatu. Tedy jen když je třeba. Stejně jako s lopatou nechodíme spát, tak musíme umět odložit i své velké ego. 2013-12-27, id(1082), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Slibuji, že s RSTS ponesu dobré a zlé až do smrti!

Jak se dá poporovat věrnost firmě? 2013-12-27, id(1083), Rozchody, ja(1), priorita(0),

O vykropených chobotech a příručních pochvách

Život je krutý, ale život alkoholiků obzvlášť... :-( 2013-12-27, id(1084), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Koníček, vztahy a jiná rozverná zvířena

Již od raného dětství jsou nám sympatičtí činorodí lidé, ba dokonce nejenom lidi dokonce i hmyzožravci. 2013-12-26, id(1063), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Komunikace s biskupem Radkovským

Biskup Radkovský byl z oněch rozumných biskupů, kteří se nechovají povýšeně - typ ala papež František. Proto mělo smysl se s ním bavit na férovku. 2013-12-22, id(1467), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Homosexualita - přednáška

Zvuková nahrávka (MP3)

Nejobsáhlejší moje povídání o homosexualitě, kde jsou vysvětleny základní pojmy 2013-12-04, id(1478), Homosexualita, Audio, ja(1), priorita(1),

Sex ve zpovědnici - přednáška v Brně

Zpovědní praxe byla propracovaná, ale v současné době zkomírá stejně jako jiné zvyklosti a svátosti církve. Osobně říkám škoda. (Pozor na začátku je kousek ticha do začátku vlastní přednášky.) 2013-11-25, id(1051), Teologie, Nadčasové, Video, ja(1), priorita(0),

Příčinný důkaz Boží existence

Příčinnost je charakteristická vlastnost tohoto světa. Příčiny se přirozeně za sebe řadí asi jako rodokmen. Každopádně bez ohledu na to, zda těchto příčin je v řadě konečně či nekonečně mnoho, vždy musí existovat nějaká příčina ostatních příčin, kterou nikdo nevytvořil. Proč? O tom je právě tento důkaz. 2013-11-10, id(573), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Martin Víta: S čím taky koreluje korupce

Tady je názorně vidět, jakou hloupost hlásal Bernard de Mandeville ve své Bajce o včelách. Čím více korupce, tak nám to utápí invenčnost ekonomiky. Prostě ekonomika nemůže existovat bez morálky. Prostě jak říkal Werich - řetěz mravy nenapraví, natož když amorálnost je dnes tak v kurzu... :-( 2013-07-24, id(1049), Korupce, ja(2), priorita(0),

Přehled výzkumů o homosexualitě

Když homosexuálové tvrdí, že výzkumy potvrzují neškodnost výchovy dětí v homosexuálních rodinách, tak samozřejmě lžou. Zde jen na ilustraci prináším jeden článek, který sumarizuje ty výzkumy, které jsou pro homosexuály nelichotivé. Ale výzkumy jsou na všechny směry. 2013-06-07, id(1047), Homosexualita, ja(2), priorita(0),

Jak to tady fičí...

Jeden obrázek vydá za tisíce slov. Aneb to se zase jednou ODS předvedla... 2013-03-31, id(1045), Ftipy, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

O varlatech a euthanásii čili o paliativní péči v praxi

Ekonomická konjunktura před pár lety neměla na kvalitu stárnutí a umírání žádný vliv. Rozkradlo se, co se dalo. To v praxi znamená, že budeme umírat jako prašiví psi... 2013-02-13, id(1044), Lymfom a rakovina, Nadčasové, Stáří, ja(1), priorita(0),

Metoděj Habán o církevním majetku

Metoděj Habáň je v katolických kruzích známý dominikán a tomista na adresu církevního majetku kdysi řekl: ?Náš otec zakladatel se o nás stará. Jakmile máme nějaký majetek, na kterém bychom ulpěli, hned nám jej vezme?. 2013-01-26, id(1053), Teologie, ja(1), priorita(0),

Jak se volí president ve Vatikánu

Tak to je pecka. Vatikán a ani jeden hlas Zuzane Roithové, která měla nejkřesťanštější postoje ze všech kandidátů a 56 % Zemanovi... Již jsem dostal vysvětlení: "Jeronýme, srdečně Vás zdravím. Volili asi lidé z okruhu ambasády u Vatikánu, a současný velvyslanec ČR a jeho okolí je doleva:-( Většina Čechů ale voli u Kvirinálu (Italské republiky) a tam je to, myslím, zcela jinak." To by byla ta lepší varianta. 2013-01-21, id(1042), Teologie, Volby, ja(5), priorita(0),

Jak odstranit Fischera se Zemanem

Ano, kluci mají pravdu. Toto mohu z fleku podepsat. :-) 2013-01-10, id(1041), Politické komentáře, ja(5), priorita(0),

Prezidentský volební systém a voličské strategie

Volební systém je vždy Achillovo patou demokracií. To u nás platí dvojnásob jak u presidentské, tak parlamentní volbě. Zde zdůvodňuji, proč v letošních volbách budu volit Schwarzenberga a ne Roithovou, která by mi asi víc vyhovovala. 2013-01-07, id(1040), Volby, ja(1), priorita(0),

PF2013

PF2013 2013-01-01, id(1576), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva za rok 2012

I letos posílám přehled toho, co se stalo za rok 2012. 2012-12-31, id(1038), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 2012-12-31, id(1572), PF, ja(1), priorita(0),

Děti po rozvodu vyrůstají ve válce

Rozhovor v časopisu Květy. 2012-12-29, id(940), Rozchody, ja(1), priorita(0),

V dobách dávných v dobách ledových...

Kapitola z knihy Tři svíce za budoucnost o tom, jaká budoucnost nás čeká a nemine. 2012-12-29, id(1019), Psychologie, Teologie, Rodina, ja(1), priorita(2),

Dítě jako oběť manželského konfliktu

Velký přehledový článek o zneužívání dětí při rozvodech 2012-12-28, id(1013), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Geny, výchova, nebo zmrzačení?

Velký přehledový článek o demagogii okolo genetické zátěži dětí. Samozřejmě včetně návodů, jak se tomu bránit. 2012-12-28, id(1017), Rodina, Rasismus, Romové, Neplodnost, ja(1), priorita(1),

Přechod, předávání dítěte a exkluzivita vztahů

Velký přehledový článek o tom, jak se správně předávají děti z rodiny do rodiny a též mezi rodiči a jak zamezit jejich mrzačení. Týká se jak náhradní rodinné péče, tak po rozvodového uspořádání. 2012-12-28, id(1025), Rozchody, Rodina, Nadčasové, ja(1), priorita(3),

Respitní pěstounská péče

Respitní pěstounská péče je způsob, jak zabránit tomu, aby postižené dítě neskončilo v ústavu. Měli bychom to znát všichni. Velký přehledový článek. 2012-12-28, id(1031), Rodina, ja(1), priorita(1),

Family Frost Fuga

Zde jsou noty a tímto připomínám archiv not pro děti a stránku o domácích varhanech. 2012-12-28, id(1039), Muzika, ja(1), priorita(0),

Konec světa? Klid - odborníci ho odložili!

Dokud se píší články o konci světa, tak rozhodně nehrozí. Až nastane, tak se žádné články psát nebudou. 2012-12-27, id(1000), Teologie, ja(1), priorita(0),

O velikonocích aneb Všechno prohrát, jít a pohoda!

Kdo je připraven v žabkách a růžovým ručníčkem kolem prdelky upalovat o 106, toho možná mine Hospodinova rána. Není to logické? Víte vůbec, jakou logiku mají židovské velikonoce? 2012-12-27, id(1001), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

O vysvědčení aneb K čemu jim to bude?

Jak se maturovaní negramoti tak nevázali, až se odvázali... 2012-12-27, id(1002), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Končíme, Bill Gatesi!

Aneb co mají společného Linux, rozchody a křesťanství. Aneb jak Klimeš měl dva roky trvající EUROFII jen proto, že přešel z Windows na Linux. (Osobně používám Lubuntu, ale pro běžné uživatele je velmi příjemné prostředí Mint.) 2012-12-27, id(1003), Teologie, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

I když v manželství chybí láska a věrnost, pořád ještě zbývá úcta!

Řídit se v otázce rozchodu intuicí je cesta do pekel. 2012-12-27, id(1011), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Předmanželský sex a pastýřské opomenutí biskupů

Pokračování článku na téma předmanželský sex u katolíků. 2012-12-27, id(1036), Teologie, Rozchody, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Hodnota trvalých, leč hříšných vztahů

Jakmile se kněží ve zpovědnici dozvědí o předmanželském konkubinátu čili smilstvu, tak znají dnes jen jediné doporučení - a to sexuální abstinenci, a pokud to nejde, tak rozchod. Neberou do úvahy hodnotu věrných vztahů, které se nemohou stát manželstvím. Ty považují za bezcenné z principu, totiž tím, že jsou hříšné. To není moc moudré... 2012-12-27, id(1037), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Otázka reparativní terapie homosexuálů

Je možné homosexuála opravit? Jaké jsou vlastně realistické cíle v této oblasti? 2012-12-26, id(1030), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Mají děti spát s rodiči v jedné posteli?

A jak řešit případné problémy. 2012-12-26, id(1035), Rodina, ja(1), priorita(1),

Nadace svatého Františka z Assisi

Jak znám lidi z této nadace, tak jsem si jist, že u těch se peníze netunelují. Proto nemám strach je nejen podporovat, ale i propagovat. :-) 2012-12-25, id(945), Teologie, ja(2), priorita(1),

Jan Kudrna: Preferenční hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Jsem alergický na výrok, že máme vládu, jakou si zasloužíme. To je blábol. Kvalita poslanecké sněmovny se do značné míry odvíjí od volebního systému, který je už léta zastaralý. Hodně by se změnilo, kdyby se obměnil. Zde je jeden návrh z pera člověka povolanějšího se k tomuto vyjádřit, než jsem já. 2012-12-25, id(992), Volby, ja(2), priorita(0),

Prachatice - obec přátelská rodině

Myslím, že velmi zdařilý projev při příležitosti předávání cen "Místo přátelské rodině" v Prachaticích. Vystihuje mnoho mých postojů ke světu. 2012-12-25, id(993), Politické komentáře, Stáří, ja(1), priorita(0),

Lucie Mašínová: Jak dlouhé mají být znojemské okurky?

Článek, který jsem nenapsal, ale který bych z fleku podepsal. K čertu s evropskou unií! 2012-12-25, id(994), Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Petr Horký: Rasově nekorektní článek o Africe

Velmi poučný pohled na charitu v Africe 2012-12-25, id(995), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Dodržuj řád a řád podrží Tebe

Církevní řády vždy měly něco do sebe. 2012-12-25, id(996), Teologie, ja(1), priorita(0),

Krize rodiny a Charita

Jakou roli by měla hrát Charita v dnešní společnosti ? míněna ona katolická organizace? 2012-12-25, id(997), Teologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Církevní restituce jsou pokušení

Debata v Lidovkách 2012-12-25, id(998), Teologie, ja(1), priorita(0),

Vánoce pro Radiožurnál

Ranní interview Radiožurnálu 2012-12-25, id(999), Vánoce, ja(1), priorita(0),

Makra pro práci v LibreOffice

Převážně práce s formátování textu a styly. 2012-12-25, id(1004), Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Nástroje v General Midi v přehledné tabulce 1/2

Snad se to ještě někomu bude hodit. 2012-12-25, id(1005), Muzika, Programy a Počítače, ja(2), priorita(0),

Nástroje v General Midi v přehledné tabulce 2/2

Snad se to ještě někomu bude hodit. 2012-12-25, id(1006), Muzika, ja(2), priorita(0),

Násobení pro děti

Když si děti potřebují procvičovat malou násobilku. Druhá třída. 2012-12-25, id(1008), Pro děti, Matematika, ja(1), priorita(0),

Co možná nevíte o slonech

Blbina pro děti ala Proč nosí sloni modré tenisky? nebo Kolik slonů se vejde do taxíku? Čtou to ale raději než čítanku. 2012-12-25, id(1009), Ftipy, Pro děti, ja(2), priorita(0),

Dejme si záležet na vlastním vzdělávání

Proč jsou tak populární alternativní léčitelské směry? 2012-12-25, id(1010), Psychologie, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Jak dopřát dětem střídavou výchovu?

? aby se to nezvrtlo v to, že dítě se pomočuje v neděli, pondělí, úterý u mámy a pak v neděli, pondělí, úterý u táty a pak...? 2012-12-25, id(1012), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Nahodilé číslo, co se zove trest

O bezzubosti a chaotičnosti našeho soudnictví v otázkách rodinného práva 2012-12-25, id(1014), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Rolf Dobelli: Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout

Recenze dobré psychologické knihy, kterou vám vřele doporučuji. 2012-12-25, id(1015), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Dopis ministryni ohledně Skaret

Skarta by se měla především používat k dennímu vyplácení dávek, aby lidi, kteří jsou na nich závislí, je neutratili za dva dny. 2012-12-25, id(1016), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět!

Naše Žofie Vám jde právě ukázat, jak takový svět vypadá popř. nevypadá. 2012-12-25, id(1018), Teologie, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Matky a dcery

Je normální, když spolu matka a dcera soutěží i jako dospělé? Samozřejmě není. Vídávám ale případy jak vyšité ze Sněhurky... 2012-12-25, id(1020), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Psychologie stánků na levné patoky aneb Metanol - to je moje milá...

Jak funguje psychická obrana popření a vytěsnění a také jaké jsou zásady bezpečného pití. Repetitio mater memoriae! 2012-12-25, id(1021), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Pro a Proti 2012-12-25, id(1022), Politické komentáře, Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak restartovat v roce 2013?

aneb žijeme život, který jsme chtěli žít? 2012-12-25, id(1024), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Dítě a těžké rány osudu

Smrt či těžká nemoc v rodině je pro dítě velká zátěž, ale bývá ještě větší pro rodiče, kteří nevědí, jak to dítěti říci, vysvětlit. 2012-12-25, id(1026), Psychologie, Teologie, Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

10 rad pro svobodnou milenku

Vcelku jen bláboly... 2012-12-25, id(1027), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Kde sa berie sila reality show?

Slovenský preklad rovnojmeného článku. 2012-12-25, id(1028), Psychologie, Slovak, ja(1), priorita(0),

Zásady, citáty a přísloví ohledně komunikace

Víte, že vaši kamarádku podvádí partner? Kdy jí to říci a kdy ne? 2012-12-25, id(1029), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Kholová Linda: Děs jménem samota

Samota je velký problém a s přibývajícími singles, rozvedenými a bezdětnými bude ještě větší. 2012-12-25, id(1032), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Chcem ťa len na sex

Oznámila matka dvoch detí mužovi, s ktorým sa zoznámila cez inzerát. Robíte to tak aj vy? 2012-12-25, id(1033), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Nemoc jako připomínka stáří

Když člověk najednou dostane rakovinu, tak samozřejmě vyvstane otázka možné smrti. Ve výhodě jsou samozřejmě ti, kteří tuto otázku již mají vyřešenou, kteří ji nemusejí najednou narychlo řešit. 2012-12-25, id(1034), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Spočítejte si, koho máte volit.

Kdo bude naším prezidentem? Vyplňte 45 otázek a Jáchym Vám spočítá, koho volit. Mně vyšla Roithova, pak Sobotka, pak Franz. Nejméně se shoduji s Dienstbierem. Světe div se. Ale volit asi budu Schwarzenberga, protože rozmělňování hlasů není dobré. Roithová stejně nikdy neprojde... Prostě blbý volební systém. :-( 2012-12-12, id(944), Volby, ja(2), priorita(2),

Podpořte petici za ženaté kněze

V pražské arcidiecezi je 300 farností bez kněze, spousta chátrajících kostelů, jeden kněz má běžně na starosti deset kostelů, což samozřejmě nestíhá. Jaký je důvod, proč v každé vesnici by nemohl být pověřený nějaký aktivní muž s odrostlými dětmi, který aby se o tu farnost postaral? Důvody jsou dva - biskupové o to neusilují a nepastorují tyto farnosti a druhým je celibát - pověření laici to dělat nemohou... 2012-12-09, id(943), Celibát, ja(2), priorita(0),

Robert Bezák

Od velmi dobře informovaného českého zdroje: Nejpravděpodobnější důvod odvolání slovenského arcibiskupa Roberta Bezáka je prý ten, že předchozí arcibiskup Jan Sokol prodával církevní majetek a velké částky posílal do Vatikánu. Robert Bezák chtěl audit hospodaření, což Vatikán nemůže potřebovat... 2012-08-17, id(942), Teologie, ja(2), priorita(0),

Restituce ano, ale podstatně menší aneb Chtěl by Ježíš restituce?

Navrhované církevní restituce počítají s částkou řádově 130 miliard, tzn. 13000 Kč na každého občana. Vzhledem k tomu, že to mají platit i dostat jiní lidé než ti, kteří kdysi církvi majetek zcizili, považuji tento návrh za velice přemrštěný. 2012-06-26, id(938), Teologie, ja(1), priorita(0),

Neučesané černé vize při utahování opasku

Padá takhle zedník 20. patra a ještě v 5. patře lidi slyší, jak si říká: "Ještě je to dobrý. Ještě je to dobrý..." 2012-06-26, id(939), Politické komentáře, ja(1), priorita(1),

Anonymní sexholici

Anonymní sexholici pomáhají lidem se sexuální závislostí. Závislost na sexu obvykle představuje vcelku tři okruhy neovladatelného chování - závislost na pornu (např. v pracovní době), život ohrožující promiskuitu, nebo nutkavou onanii (n-krát za den). Kdysi jsem o ní psal ve své diplomce, kde jsem ale nevhodně přeložil sexual addiction jako sexuální náruživost. :-) 2012-06-23, id(937), Závislosti a drogy, Sex a Nevěra, ja(2), priorita(0),

AD Centrum - testy a dotazníky

AD Centrum nabízí zdarma několik psychologických testů týkajících se demencí (nejen Alzheimera) a kongnitivních funkcí. 2012-06-21, id(936), Testy a Hry, ja(2), priorita(0),

Glosa ke kojeneckým ústavům

Kojenecké ústavy jsou poloviční koncentráky pro děti. Nikdo z nás by v nich nechtěl strávit deprivované dětství. Mělo by se tedy udělat alespoň něco, aby nechtěné děti mohly vyrůstat v normálních rodinách. 2012-06-03, id(935), Rodina, ja(1), priorita(0),

Lékařské přednášky Dr. Najeeba

Vám, kteří umíte slušně anglicky, opravdu doporučuji tyto přednášky Dr. Najeeba. Je to tuším Ind, takže ten jazyk je dost šílený, ale umí dobře přednášet, tak po jeho přednášce opravdu víte, jak fungují bazální ganglia či komplementární imunologický systém. Jak jsem to ověřoval s Wikipedií, tak myslím, že říká ověřená vědecká fakta - žádný šarlatán. 2012-04-15, id(933), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Archiv not

Myslím si, že nemá cenu upozorňovat na každý přírůstek v archivu not, tak zde nechávám pouze odkaz na něj. Sem tam jsou tam noty, které jsou vhodné pro děti, sem tam jsou to těžší věci. Mám tam i kusy, které často hraji, stejně jako věci, které nejsou lehce k sehnání, jako je například Růžový panter ap. Tak si to přeberte. 2012-04-12, id(215), Muzika, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Co s předmanželským sexem bezdětných?

Impotence naší ideologie se momentálně projevuje v neschopnosti církve nějak se poprat se změnou životních podmínek po Druhé světové válce, mimo jiné i s otázkou předmanželského sexu. 2012-04-12, id(932), Teologie, ja(1), priorita(1),

Zpověď a klíče od Božího království

Co asi dělají zpovědníci, když nezaměří pozornost lidí na to jejich chování, které jim dělá z života peklo? 2012-04-02, id(931), Teologie, ja(1), priorita(1),

Co je to duchovní smrt partnera?

Reakce na článek o křesťanském manželství.

Odpovědi zejména na dvě otázky: Kdo má určovat duchovní smrt partnera? Zda se má čekat na fyzickou smrt partnera? 2012-01-24, id(930), Teologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

PF2012

PF2012 2012-01-01, id(1573), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 2011-12-31, id(1569), PF, ja(1), priorita(0),

Křesťanská manželství a církevní rozvody

Katolické manželství se sice chápe jako nerozlučitelné, ale na druhou stranu církevní soudy běžně prohlašují za "od začátku neplatné" mnoho manželských svazků, které mají děti a fungovaly spolu řadu let. Je to příznak ideologického tápání. Zde je pár postřehů k tomuto tématu. 2011-12-27, id(928), Teologie, ja(1), priorita(1),

O soumraku čtenářství a křesťanství

S křesťanstvím i čtenářstvím to u nás vypadá bledě... Mimochodem další zmínka o prof. Pospíšilovi a jeho "františkánských" dětech v tisku. 2011-12-26, id(868), Teologie, ja(1), priorita(0),

Arcibiskup Józef Michálik o nemanželských dětech kněží

Rád bych ukázal nevěřícím, že křesťani nejsou ani klub spermoňů, ani klub pošuků. Proto jsem rád, že mohu hrdě ukázat na někoho z řad nejvyššího kléru, když podává jasné svědectví o tom, jak má církev vypadat: "Církev nechce propagovat život v klamu. Když má někdo dítě, tak ho má vychovávat. Když někdo nerespektuje přirozená práva, jak může respektovat nadpřirozená?" Neuměl bych to říci lépe. Toto je jen můj neumělý překlad. Přečtěte si však originál! 2011-12-26, id(869), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Co vlastně chceme říci dětem o sexu a rodině?

Delší článek na téma sexuální výchova. 2011-12-26, id(921), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(1),

Zamilovaní, neberte se!

Delší článek o seznamování. 2011-12-26, id(922), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Etymologie měsíců aneb duben ještě tam budem

Říkáme prosinci prosinec, protože se v té době zabíjeli prasata nebo že chodili koledníci a prosili o skývu? 2011-12-25, id(870), Ostatní, ja(2), priorita(0),

Kariéra nebo rodina?

Moje rodičovství versus moje kariéra - co má přednost? 2011-12-25, id(871), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Anketa asi pro MFDnes

Pár všetečných otázek na nejen mé tělo? Například víte, jaká je definice psychologa? 2011-12-25, id(872), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Známkovací program pro učitele

Děti ve škole můžeme známkovat buď absolutně, že dáme požadavky, co musejí znát - jedna hrubka stupeň dolů, nebo relativně, jak se drží v rámci třídy. Relativní známkování je vhodnější pro nevyrovnané prostředí, protože nastavuje soutěživost mezi dětmi. Což ocení učitele zejména v těch třídách, které bojkotují výuku. 2011-12-25, id(873), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Víte, co to znamená být svatý?

Archaické slovo "svatý" je vázáno na církevní prostředí a není běžně používané. Je někdy dobré si na názorné ukázce uvědomit, jak propastný je rozdíl mezi slovem humánní čili lidský a svatý. Možná pochopíte, proč nesnáším hlášku: Nic lidského mi není cizí. Plynové komory byly taky lidský vynález... 2011-12-25, id(874), Teologie, ja(1), priorita(0),

Poutě, církevní turistika a marketing

Putování za cílem osobnostního růstu je typické pro křesťanské prostředí. Jaké psychologické přínosy to mohlo mít pro poutniky? 2011-12-25, id(875), Psychologie, Teologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Když na vánoce není člověku vánočně?

Pár nápadů, jak přežít opravdu prudné vánoce. 2011-12-25, id(876), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Jak si udělat ještě větší radost

Booster radostí na vánoce, aneb jak to dělali naši předkové 2011-12-25, id(877), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Co s vánoci v 21. století?

Dnes hledáme novou nosnou a universální myšlenku pro vánoce. 2011-12-25, id(878), Teologie, ja(1), priorita(0),

Dětem to nejlepší!

Další z typických moderních blábolů. Dobrá, tak otázky: Co dělat, když vás povedené dítko připravilo o střechu na hlavou a u bytu vám zvoní exekutoři? Je nějaká obrana proti tomu, aby se Vám nepovedlo dítě? 2011-12-25, id(879), Rodina, ja(1), priorita(0),

Když už ses RSTS narodila, povstaň, povstaň, povstaň!

Co je to vlastně dospělost? Jak je možno ji definovat či uchopit? 2011-12-25, id(880), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Válka růží o vánocích

Jak si udělat nejen z vánoc docela dobré peklo? 2011-12-25, id(881), Teologie, ja(1), priorita(0),

Osud bezprizorního dítěte?

Toto vyprávění má malý háček. Uhodnete jaký? 2011-12-25, id(882), Rodina, Nadčasové, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Možnost volit identitu - je o co stát?

Moderní doba přinesla moderní hračky. Například touhu vybírat si identitu. Jde to? Je to vůbec v našem zájmu? 2011-12-25, id(883), Psychologie, Rodina, Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Proč bych chtěl nebo nechtěl být ženou?

Blbá otázka. Tak schválně, co jsem k tomu napsal? 2011-12-25, id(884), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Prokletí ženatých mužů

Jsou ženy osudově přitahovány ženatými muži. 2011-12-25, id(885), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Finance dělí lidi do čtyř skupin

Když partner neumí vyjít s penězi, začíná být husto? 2011-12-25, id(886), Finance, ja(1), priorita(0),

Můj manžel chová jako puberťák

Nenadávajte na zrcadlo, máte-li křivou hubu? 2011-12-25, id(887), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Vztahy na dálku

Vztahy na dálku nefungují. Tečka. 2011-12-25, id(888), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jako úmrtí v rodině - tři dny volna

Rozvod zanechává trvalé šrámy. S mnohými se však můžeme popasovat, když rozvod budeme vnímat jako úmrtí partnera a budeme využívat i technik, které využívali naši předci. 2011-12-25, id(889), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Málo flexibilní muž

Lidé se sice párují tak, že jeden systematicky hledá někoho, kdo je zásadně více nebo naopak méně flexibilní než on. Ale něco už je moc. Uznejte sami? 2011-12-25, id(890), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Muž zasekaný u počítače

Když je muž nepoužitelný, je to těžká otázka, co dělat. Vyhrožovat rozchodem, akceptovat status quo? Silácké řeči většinou moc nepomáhají. 2011-12-25, id(891), Rozchody, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Psychoterapie všechno neopraví

Zahradník vztekle kope do ořechu a říká mu: "Budeš jabloň a basta fidly. 2011-12-25, id(892), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Rozvedený muž má tunel mezi starým a novým světem

Odmítání nového partnera jednoho z rodičů není vždy produkt indoktrinace druhého rodiče. 2011-12-25, id(893), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Psychologické aspekty diagnózy pokročilého či metastazujícího NSCLC

Rakovina plic stejně jako lymfom moc radosti neudělají. 2011-12-25, id(894), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Při rozchodu se nabízejí mužům tři cesty a je třeba si jednu zvolit

Každá cesta je ale špatná, ale jít mohou pouze jednou. Pokud se sámi nerozhodnou, pokud se budou pokoušet z každé cesty vyďobat do dobré, tak osud jim nemilosrdně přidělí tu druhou cestu - nekončící válku Rozeových. 2011-12-25, id(895), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Co si myslíte o sledování dětí přes GPS?

Ano, lidi blbnou, ale obecně rodiče zapomínají klást dětem na srdce, že ani s vlastním životem nemáme právo hazardovat. 2011-12-25, id(896), Rodina, Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Homosexuální manžel ještě nemusí znamenat rozvod

Manželství může jakž takž fungovat za předpokladu vzájemné úcty. Manželství s homosexuálem se rozpadají z podobných důvodů jako normální manželství - především když se partneři k sobě začnou chovat hnusně. 2011-12-25, id(897), Rozchody, Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Dohodli sme sa, že sa nezamiluješ!

Oddělovat sex od citů je jako oddělovat jídlo od tloustnutí. Zkoušet to můžeme, ale bohužel to nefunguje. 2011-12-25, id(898), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(2), priorita(0),

Je mi 30 a jsem panna

Co je to panenství a jakou má hodnotu? 2011-12-25, id(899), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Muži jsou sebevědomí, protože to ženy mají rády!

To jsme se ale učili v matematice už na základce - čím větší nula, tím víc je nafouklá. Jedničky jsou hubené. 2011-12-25, id(900), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Když se smůla lepí na paty

Spousta žen se seznámí s mužem a skončí s ním v posteli ještě dříve, než se oba stačí rozkoukat. Taková epizoda má obvykle začátek i konec ve stejný večer, ale ta žena se pak z toho vzpamatovává třeba několik dalších měsíců. Pak ji to přejde, udělá totéž a zase ji to na čas rozhodí. Zbytečně tak marní čas kvůli naprosto bezvýznamným vztahům na jednu noc... 2011-12-25, id(901), Seznamování, ja(2), priorita(0),

Nevíme, kdo jsme a to je největší prokletí moderní generace

Rozhovor do studentského časopisu o světě mladé generace. 2011-12-25, id(902), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Vlastimil Lenz: Hurá, nezaměstnanost!

Recenze knihy kamaráda, viz Rock n Roll Angels. 2011-12-25, id(903), Psychologie, ja(5), priorita(0),

Nenechat se obrat o zdravý rozum

Ulpívat na majetku je hloupost jak podle křesťanů, tak podle buddhistů. 2011-12-25, id(904), Finance, ja(1), priorita(0),

Jiří Sotona: Škola pití pro teenagery: jak zapařit a přežít

Inu nebyli jsme jinačí? 2011-12-25, id(905), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Můj muž spí s mou dcerou

Uff? 2011-12-25, id(906), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Parvulo či adultocentrické myšlení? aneb vyhněme se paušalizování

Všichni šermují s termínem - zájem dítěte. Jak je to vlastně definováno? 2011-12-25, id(907), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Opičí láska mé tchyně

Někdy je třeba vytyčit velmi tvrdé hranice mezi novou a původní rodinou. 2011-12-25, id(908), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Proč mají ženy a muži jiný úhel pohledu na pořádek?

Odmala do hrobu vtloukejte mužům do hlavy, že samcovi uklízecí nástroje sluší - ať je to hadr, smeták nebo geologické kladivo. 2011-12-25, id(909), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Opustit či neopustit partnera?

Rozmysli se, Mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli. Hmm? 2011-12-25, id(910), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jsem jen puťka?

Nebojte se nástupu do zaměstnání. Chození do práce je stupidně primitivní záležitost - po zaučení prakticky každý dělá po celou dobu zaměstnaneckého poměru to samé. 2011-12-25, id(911), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Šikana ve škole

Šikana je záludná a je nebezpečí, že ji budeme řešit amatérsky. 2011-12-25, id(912), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Budoucí tchýně mě vyštvala z domu

Buď syn bude mít rozum a svou maminku odešle, když to řeknu slušně, do patřičných mezí, a nebo se tchýni podaří dusit novou rodinu celá desetiletí a pravda - občas i ji udusit. 2011-12-25, id(913), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Když se nepovede dítě?

Pokud jsou prarodiče pěstouny, zasloužili by si podporu stejnou jako normální, nepříbuzní pěstouni. Krkavčí stát však na nich chce škudlit, aby si mohli politici jinde nakrást. 2011-12-25, id(914), Rodina, ja(1), priorita(0),

Krutá pravda

Nejhorší nadávkou je, když někomu řekneme: "Ty jsi jako ta tvoje máma / táta!" 2011-12-25, id(915), Psychologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Ztřeštěná příčetnost

Příčetnost v právu je definovaná stejně jako hříšnost v morálce. Chápete to? 2011-12-25, id(916), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Když je otec oplzlý hulvát?

Ani prasata si nedělají do vlastního pelechu. Proč tak činní mnozí otcové? 2011-12-25, id(917), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Když ruka ví víc než hlava

Druhá recenze na knihu Jak čelit rakovině. 2011-12-25, id(918), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Především sledovat a vyhodnocovat míru odebírání dětí a zákazů styku

Tak přibližně deset procent populace není schopno rodinného života a výchovy dětí. Co my s tím naděláme, pane disc jockey? 2011-12-25, id(919), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Chlapa si otestujete během dvou let

Auto opečováváme, ale se vztahem si už takové starosti neděláme. Spoléháme, že bude fungovat sám od sebe. Na nesprávný odhad pak doplácíme ? odcizením, nevěrou, rozvodem. 2011-12-25, id(920), Rozchody, ja(2), priorita(0),

Střídavá výchova - o blaho dětí opravdu nejde

Lékaři, aby se udrželi při zdravém rozumu, si připomínají Hippokratovu zásadu: "Primum non noceo! Především neškodím!" Pacientovi pomoci nemusejí, ale neměli by mu uškodit. Tato zásada by měla být svatá i rodičům. 2011-12-25, id(923), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Nevěra - dá se zvládnout?

Nejlepší doporučení, které znám, je převádět narušený vztah na situaci, když by váš nevěrný partner ležel na JIP nebo na ARO. 2011-12-25, id(925), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Skryté vady materiálu

Partnerská volba patří mezi nejchybovější. Takže není důvod se divit, když se po letech objeví skryté vady materiálu. 2011-12-25, id(926), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Žárlivec

To, co mě trápí, je mužova žárlivost. Je to k nesnesení. On si neuvědomuje, že právě to chování, kterým chce manželství ochránit a zachránit před rozvodem, bude nakonec příčinou jeho rozpadu. 2011-12-25, id(927), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Když lékaři ředitelují...

Lékaři protestují proti rušení kojeneckých ústavů - no bodejť, vždyť přijdou o dobré bydlo, o DOBRÉ bydlo, o DOBRÉ BYDLO!!! A navíc, co s paní ředitelkou, když ona dává dětem tak úžasnou lékařskou péči, až se tyto rozkývají ze strany na stranu?! 2011-10-03, id(866), Rodina, Ftipy, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Proč by děti neměly vyrůstat v ústavu?

Víte vůbec, jak vypada takový hypermoderní optimalizovaný ústav pro výchovu dětí v postmoderním světě? Ne? Tak se pojďte rychle podívat! 2011-10-03, id(867), Rodina, ja(1), priorita(0),

Povídání o psychologii

Gymnasium Vimperk mělo 75. výročí. Při této příležitosti vzniklo toto video. 2011-09-30, id(865), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Jak si mastí kapsu v Bruselu

K čertu s celou Evropskou unii, Řeckem, eurem... 2011-09-19, id(862), Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Rozjíždí se pilotní projekty pěstounské péče na přechodnou dobu. Je to atypická forma náhradní péče, protože je vhodná především pro starší páry, které již mají velké děti. Zde je můj příspěvek z zatím nepublikované metodice MPSV. 2011-08-14, id(861), Rodina, ja(1), priorita(3),

Vymáhání styku s nezletilým dítětem v případě manipulace ze strany rodiče

Vymáhání styku s dítětem je velmi komplikované na objektivní posouzení - kde je chyba. Může být na straně některého z rodičů nebo i dítěte či úřadů. Nicméně existuje rozumný přístup, i když jak už to tak bývá nebývá to ten nejjednodušší. 2011-07-14, id(858), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Dopis poslancům ohledně střídavé výchovy

Nátlakové lobby prosadila v parlamentu změnu zákona o rodině, že soud má nařizovat střídavou výchovu jako první variantu. To je chyba, za kterou děti draze zaplatí. 2011-07-14, id(859), Politické komentáře, Rozchody, ja(1), priorita(1),

D. S. Schreiber: Jak čelit rakovině

Recenze na knihu o rakovině, která stojí za přečtení. 2011-06-25, id(857), Lymfom a rakovina, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Chybná rozhodnutí a potraty

Reakce na diskusi okolo potratů a darování dětí do adopce. 2011-06-09, id(855), Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Nezabíjejme děti. Dávejme je k adopci!

Potrat je (nejen) v dnešní době velmi nerozumné řešení. Dvakrát měř, raděj neřež! 2011-05-29, id(854), Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Potraty - Připomínky k zákonu o specifických zdravotních službách

Když pomineme, že právníci neumí česky, tak celá koncepce potratů směřuje spíše ke zhoršení stávajícího stavu... 2011-05-22, id(853), Rodina, Neplodnost, ja(1), priorita(0),

Melinda Redinger - překlady do angličtiny

Pokud potřebujete přeložit něco do angličtiny mohu doporučit svou překladatelku, se kterou mám dobrou zkušenost. 2011-04-24, id(852), Ostatní, English, ja(2), priorita(0),

Především neválčit s debily!

Odpověď na jednu z mála negativních reakcí na mé vystoupení v pořadu Hyde park. 2011-04-23, id(851), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Pohádka o slepičce, která snášela zlaté medaile

Výchova má dva často těžko slučitelné cíle: Citovou stabilitu a zdravou identitu. Hledání zdravého optima mezi nimi je celoživotním úkolem rodičů. Starý článek, zajímavý je jen tím, že v něm poprvé zmiňuji zásadu 6N: Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. 2011-04-15, id(850), Rozchody, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Chlap je natvrdlý. Drillujte ho!

Stejnost pohlaví - taková blbost!
Zábavný rozhovor pro Marianne o feminismu a tak. Graf: Vliv počtu dětí na dobu trvání vztahu. 2011-03-30, id(848), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Psychické záludnosti rekonvalescence - celá příručka

Celá příručka Lymfomhelpu včetně mé kapitoly o tom, na co si dát pozor po léčbě zhoubných lymfomů, vhodná i pro jiné onkologické pacienty. Rekonvalescence je zkrátka zaludné období... 2011-03-08, id(847), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(1),

Jeroným Klimeš: Psycholog a jeho svědectví o Kristu

Tato má kniha se zabývá psychikou Krista a vůbec psychologickým pozadím křesťanství. Když jsem začal dělat adopce, pěstounství a NRP, tak jsem začal číst evangelia jinýma očima. Najednou jsem viděl, že Ježíš má zřetelně mysl adoptovaného dítěte - samozřejmě jen ze strany sv. Josefa. Objasnilo to ale mnohé jinak těžko pochopitelná místa v textu. 2011-01-18, id(594), Teologie, Nadčasové, Autobiografie, ja(1), priorita(8),

Leonardo: Výchova dětí v Čechách...

Jak jsme přetřásali změny ve výchově na besedě, kterou pořádalo Leonardo. :-) 2011-01-12, id(846), Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

PF2011

PF2011 2011-01-01, id(1570), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010 2010-12-31, id(1567), PF, ja(1), priorita(0),

Žid jménem Ježíš

Původní text rozhovoru pro Lidové noviny o tom, jak asi skutečně vypadal Ježíš. Na můj vkus trochu moc hovorový styl, sám bych to takto nenapsal, ale přesto jsem měl radost, že to vyšlo... :-) 2010-12-25, id(797), Teologie, ja(1), priorita(0),

Dobrý psycholog musí znát i matematiku

Dokud budou psychologové kašlat na statistiku a matematiku, tak nebude stát psychologie v Čechách za nic. 2010-12-25, id(924), Psychologie, Matematika, ja(1), priorita(0),

Jan Černý: Chimérismus a mozaicismus

Poutavá přednáška o tom, co je vše je dnes v biologii možné. Žena má se svým mužem tři děti, které bez pomoci lékařů splodí i porodí, ale geneticky je matkou jen jednoho z nich. Ty dvě zbývající patří její nenarozené sestře. I lidi, kteří se nikdy nenarodili, mohou mít děti. Přednáška z www.osel.cz, ale teď tam mají nějaké problémy se servery či co... 2010-12-24, id(795), Teologie, Nadčasové, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Jan Suchánek: Byl Ježíš adoptované dítě?

Článek Jana Suchánka shrnuje jednak přednášku, tak i některé myšlenky z knihy Psycholog a jeho svědectví o Kristu. 2010-12-24, id(796), Teologie, Rodina, ja(2), priorita(0),

Jaroslav Petr: Početí z Ducha sv. a chimerismus

Prof. Jaroslav Petr zde zmiňuje teorii, kterou jsem již před dvěma lety týral Brňáky na přednášce pro Křesťanskou akademii. Jen se mu, stejně jako na začátku snad každému, pletou pojmy neposkvrněné početí (týká se vztahu dědičného hříchu a P. Marie) a početí z Ducha sv., tzn. narození Ježíše bez pohlavního styku, což se dědičného hříchu týká jen nepřímo. Ale to je jen detail. 2010-12-24, id(845), Teologie, ja(2), priorita(0),

Děti a facebook

Facebook představuje staronové prostředí. Nejen děti zapomínají, že je to veřejný prostor stejně jako škola či práce, že se tedy musejí na Facebooku chovat tak, jako by se chovali na pódiu. 2010-12-23, id(799), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Z Viktora Koženého se stává podivín

Popis jednoho zkrachovance? 2010-12-23, id(801), Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Dvě kardinální chyby Nifesta

Ostravský agresor bezděky ukazuje slabiny moderní výchovy většiny populace. 2010-12-23, id(802), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Motivace bratislavského střelce

Z hlediska lidí, kteří jdou a vystřílí sousedy, třídu či jinou skupinu lidí, patřil bratislavský střelec k spíš k vyjímečným. Dá se tam tušit vleklý neřešený sousedský spor. 2010-12-23, id(804), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš a Cheb - jak se to rymuje?

Jestli jste ještě nevěděli, tak Cheb je město polobohů? :-) 2010-12-23, id(805), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Program na měření nočního proudu pomocí notebooku

Potřeboval jsem zjistit, kdy nám běží doma noční proud. Tak jsem napsal program, který zjišťuje, kdy je notebook napájen ze sítě a kdy běží na baterky. Prostě jak říká Erlánek: bubina? :-) 2010-12-23, id(806), Urob si sám, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Etická výchova na školách

Od etické výchovy na školách si moc neslibuji. 2010-12-23, id(807), Teologie, ja(1), priorita(0),

Z létajícího talíře vyletí roj breberek

Jinoplanetníci stejně jako andělé či démoni jistě nemají podobu savce či člověka. Dost možná nemají ani nějak ohraničené tělo. Jsou to prostě živé struktury? aneb na co se ti novináři nezeptají. :-) 2010-12-23, id(808), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Sinuhet, slepice a půl párku - jak se to rýmuje?

Mezi zájmy podniku a zaměstnance je zákonité pnutí. To vidíme už v dávné historii. 2010-12-23, id(809), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jak prohrát hru na krále blbečků?

Co se týká motivování podřízených jsou manažeři, personalisti i psychologové naprostí cucáci. Proč? 2010-12-23, id(810), Teologie, ja(1), priorita(0),

Jak přežít opravdu klidné vánoce?

Jak byl nastavený církevní rok, aby se přežila šílená zima, a proč někteří lidé vánoce ze srdce nenávidí. 2010-12-23, id(811), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Rozdíly ve vzdělání a výuce psychologie

Jak se liší studenti psychologie u nás i jinde. 2010-12-23, id(812), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Co s nevěrou?

Nevěra je zapeklitý problém? 2010-12-23, id(813), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Zavádějící představy u nevěry

Řada lidí má u nevěry naivní očekání. 2010-12-23, id(814), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Definice manželství z evolučně etologického pohledu

Manželství je možno definovat různě, z různých pohledů. Jak by se na manželství podíval biolog-etolog? 2010-12-23, id(815), Psychologie, Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Facebook - Je potřeba vědět, kdy přestat.

Rozhovor s Pavlem Prchalem o Facebooku. 2010-12-23, id(816), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Mají homosexuální páry osvojovat děti?

Ne.
2010-12-23, id(817), Rodina, Homosexualita, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Jak správně budovat hostitelství

Hostitelství je složitější péče o děti v ústavech než se laikům zdá. Abychom zbytečně netýrali svěřené děti, je třeba se poučit ze zkušeností jiných. 2010-12-23, id(818), Rodina, ja(1), priorita(0),

Dvojí identita u osvojených dětí

Máme právo vytvořit si jakoukoli identitu chceme? Právo možná ano, ale v praxi to tak jednoduché není. 2010-12-23, id(819), Rodina, ja(1), priorita(0),

Spravedlivé posuzování invalidity

I u invalidů platí, že ve výhodě je ten, kdo má dobrou vyřídilku. To mentálně retardování bohužel nejsou. 2010-12-23, id(820), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Lidi, mějte děti, protože děti jsou příznak lidského optimismu!

Autor této hlašky je Jan Werich. Hlavně ale tady ukazuji statistiky ČSÚ, které indikují stabilitu vztahů se třemi dětmi. 2010-12-23, id(821), Rodina, ja(1), priorita(0),

Stala se z nás interiérová zvířata

Rozhovor s Václavem Dostálem pro Roverský časopis. 2010-12-23, id(822), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Oblíbené knihy toho času

Knihy, které jsem četl někdy na začátku roku 2010. 2010-12-23, id(823), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Zdegenerovaná komunikace rozpadajících se párů

Medice rozhádaných ex-manželů je pěkný oříšek. 2010-12-23, id(824), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Sexuální výchova? Dobrovolná

Poučovat děti o erekci může být pro mnoho učitelů-úchylů těžko odolatelným pokušením. Rodiče by měli mít právo veta. 2010-12-23, id(825), Rodina, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Registr pedofilů? Dobrý nápad

Pedofilové ztrácejí zábrany a zkoušejí se různými cestičkami prokopat k dětem. Nejlepší obranou proti nim je dobrá paměť a tak je trochu udržovat ve strachu. 2010-12-23, id(826), Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Pět dobrých knih pro psychology

tak tak :-) 2010-12-23, id(827), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Ono to půjde, ono je to pudový.

Miroslav Plzák, jak jsem ho znal i neznal? 2010-12-23, id(828), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Otcovská odpovědnost

Reakce otců na narození postiženého dítěte bývají často ne moc optimální. 2010-12-23, id(829), Rodina, ja(1), priorita(0),

Praktické vdovy

Jsou praktické vdovy zelené či červené? 2010-12-23, id(830), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Prasárny nám už ve vztahu neprojdou

Rozhovor s Pavlem Prchalem o partnerských vztazích. 2010-12-23, id(831), Rozchody, ja(1), priorita(0),

O přátelství

Přátelství z různých pohledů 2010-12-23, id(832), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Novoroční předsevzetí

Další článek o pravidelném ročním bilancování 2010-12-23, id(833), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Řidičák v 17 letech?

Co v praxi znamená řízení pod dohledem zkušeného řidiče. 2010-12-23, id(834), Politické komentáře, Policie, ja(1), priorita(0),

Jednoduchý návod, jak se chovat k Romům?

Ať jsou Romové jací jsou, existuje jeden osvědčený, universální způsob, jak se k nim chovat. 2010-12-23, id(835), Rasismus, Romové, ja(1), priorita(1),

Rozvod je horší než rakovina

Bohužel to není žádný Klimešův bonmot, ale vědecky dokázaný fakt?:-((( 2010-12-23, id(836), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Srovnání dvou sexuálních příruček

Sexuální příručky často píší lidé, kteří nemají k sexu zdravý vztah. Proto sexuální přiručky často nepřipravují děti na to, co je později v životě bude čekat. 2010-12-23, id(837), Rodina, Nadčasové, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Mediální obraz náhradní rodinné péče

Náhradní rodinná péče je oblast plná iluzí. Každý laik si myslí, že je to jasné jako facka. Pravdou je spíš, že je to na facku. 2010-12-23, id(838), Rodina, ja(1), priorita(0),

Člověk by si měl naplánovat život tak, aby se mu do něj vešla rodina.

Rozhovor pro VZP 2010-12-23, id(839), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Keby som bol somnambul, navštívil bych Istambul!

Jaký má vliv Měsíc, zejména úplněk, na naši psychiku? Proč špatně spíme? Zjevně jsme na svit měsíce více citliví než na jiné zdroje světla stejné intenzity. (To samé platí pro změnu atmosférického tlaku.) Autor této hlašky je tuším Vodňaský? :-) 2010-12-23, id(840), Psychologie, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Sex není hračka pro děti

Sexuální příručka MŠMT byla opravdu bomba? 2010-12-23, id(841), Rodina, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Svěží rady, jak si vybrat toho pravého muže

Bajaja na bílém koni je opravdu k sežrání, ale dotyčná princezna vůbec netuší, kdo je to, jaké má vlastnosti a zda si s ním bude v manželství rozumět. 2010-12-23, id(842), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Žháři z Vítkova

Síla ideologií je obdivuhodná i děsivá. 2010-12-23, id(843), Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Zlaté chvilky s blízkými

Zlaté chvilky jsou okamžiky, kdy vzniká nesilnější vazba mezi blízkými lidmi. 2010-12-23, id(844), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Vzkaz australského předsedy vlády muslimům

To by mě zajímalo, jaký mají v Austrálii volební systém, že se jim na pozici předsedy vlády dostaně někdo, kdo dokáže nemluvit politicky korektně, tzn. mít svůj názor. 2010-12-22, id(798), Teologie, Psychopatie, ja(2), priorita(0),

Gayové se sdružují a nejsou to žádní chudáčci

... a většinou mají dvě ruce a dvě nohy. Fasinuje mě, že člověk v tomto světě patří za odvážného, když řekne triviální samozřejmost. 2010-12-22, id(800), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Paroubkova závislost na Facebooku

Poté co prohrál volby si Paroubek rád a ochotně naordinoval domácí vězení? :-) 2010-12-22, id(803), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Pokání je nejkrásnější ozdoba církve

Svatá či přesněji hříšná církev římská by měla ateistům ze srdce děkovat především za to, že jí nastavují zpovědní zrcadlo, do kterého už dávno měla pokorně a ochotně hledět. Vždyť pokání je nejkrásnější ozdoba církve. 2010-11-07, id(794), Teologie, ja(1), priorita(0),

Psychické záludnosti rekonvalescence

Pacienti si musí dát pozor, aby dobře rozuměli rétorice lékařů. Jestliže lékař říká, že chemoterapie nemá trvalých následků, zpravidla míní jen somatické následky a nemyslí na psychické. I po úspěšné léčbě začíná dlouhé období rekonvalescence, které je velmi zrádné - kdy lékaři jsou pasivní - jen pozorují, ale proces uzdravování ještě zdaleka neskončil. 2010-10-15, id(789), Lymfom a rakovina, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Prožívání lidí s těžkou chorobou

Nemoci, u kterých existuje nebezpečí úmrtí, mají vždy dvojí aspekt. Jednak je to tělesná bolest, ať souvisí s nemocí, léčbou nebo umíráním, ale tím hlavním, proč mají lidé z vážných nemocí takové obavy, je změna životního plánu. 2010-10-15, id(790), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Psychika a typologie onkologických pacientů

Onkologicky nemocní jsou velmi různorodí a jejich prožívání se výrazně měni v čase. Tedy chceme-li jim pomoci, musíme se rychle přizpůsobovat měnícímu se obrazu, tzn. je třeba důkladná diagnostika a typologie. 2010-10-15, id(791), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Pár cizích slov o doprovázení

Doprovázení onkologických pacientů může být účinná forma pomoci. 2010-10-15, id(792), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Vše, co se týká Rozchodů a partnerů

Výběr stránek zabývajících se převážně partnerskými obtížemi, rozchody, rozvody ap. 2010-10-01, id(686), Rozchody, Opravit, ja(1), priorita(0),

Přednáška v Mělníku - měnící se role otce v dnešní rodině

V sobotu 25.9.v 10:00 v Mělníku v rodinném centru Kašpárek. 2010-09-16, id(787), Archiv, Opravit, ja(5), priorita(3),

Pavel Dlouhý - kmotr z Jižních Čech

Zajímavý článek o tom, jak to tu v Jižních Čechách fičí... :-( 2010-08-30, id(793), Politické komentáře, Archiv, ja(2), priorita(0),

Volební slogany

Dnes již dobový článek. Zajímavá je jen zmínka o oční kameře. Od politikům jsem se kupříkladu dozvěděl, že neexistují výroky pravdivé a nepravdivé, ale že oni znají jen - výroky líbivé a nelíbivé. 2010-08-10, id(1480), Politické komentáře, Volby, ja(1), priorita(0),

Pavel Duchan:Církev, peníze a moc (bezmoc?)

Zajímavý rozklad finančního stavu evangelické a katolické církve po případné odluce církve od státu s též zajímavými odkazy. Osobně jsem zastánce odluky církve od státu. Vzpomněl jsem si, jak jsme za bolševika zadarmo opravovali kostely, ministrovali, varhaničili a dělali vcelku cokoli, co kostel potřeboval. Církev nám za to stála. Nevidím problém, aby se toto myšlení vrátilo. Pokud lidi nebudou nést svou církev na rukou, nebudou si ji vážit. Co nic nestojí, za nic nestojí... 2010-06-27, id(784), Teologie, ja(2), priorita(0),

Teocentrismus versus egocentrismus - MP3 záznam přednášky

Přednáška v Židenicích o výhodách teocentrické motivační struktury a proč nemá egocentrická z dlouhodobého pohledu šanci. K poslechu si otevřete presentaci v pdf. 2010-06-16, id(782), Teologie, ja(1), priorita(1),

Jeroným Klimeš: Partners and Breakups

Annotation and short English example out of my book: Partners and Breakups. You can learn here more about first three stages of your breakup. 2010-06-11, id(775), Rozchody, English, ja(5), priorita(0),

Biblický teocentrismus versus dnešní egocentrismus

Jste-li z Brna či okolí, přijďte na mou přednášku o emocích a motivaci. Životní úspěšnost je termín skloňovaný ve všech pádech, ale přesto v kurzu je jenom jedna motivační struktura - egocentrická: Nevaž se, odvaž se. Člověk by čekal, že chamtivost a sebestřednost je tou nejsilnější motivací. Kdepak kvůli sobě nedokážeme udělat tolik jako pro jiné, zvláště, když se nemáme moc rádi. Proto stojí za srovnání moderní egocetrismus s biblickým teocentrismem. 2010-06-02, id(781), Teologie, ja(5), priorita(1),

Co by bylo, kdyby k volbám přišlo víc či míň lidí?

Zajímavý rozbor volebního co by bylo, kdyby bylo... Každopádně jsem žádal našeho pana faráře, aby odsloužil děkovnou mši za Zemana, protože dostalo se slovo Hospodinovo tomu jezevcovi. Ten pak přišel z Vysočiny, ulehčil ČSSD od 5% hlasů, aby se pak na Vysočinu vrátil. :-) 2010-06-01, id(780), Volby, ja(5), priorita(0),

Heslo letošních voleb

Taky Vás zžírají pochyby, jestli letos jít volit nebo se na to úplně vykašlat? Napadlo mě toto řešení či doporučení... 2010-05-06, id(776), Volby, ja(1), priorita(0),

Přehled článků na téma volby a politický systém

Pro přehled výpis článků, které se zabývají mou hlavní (a obávám se, že i jedinou :-)) politickou myšlenkou, totiž zavedením otevřené kandidátky. Otevřená kandidátka by představovala drobnou úpravu našeho volebního systému, kde by vše zůstalo tak, jak je, jen výsledné pořadí zvolených poslanců by neurčovala strana, ale vzešlo by z počtu preferenčních hlasů. Zkuste zapřemýšlet o tom, jaký dopad by to mohlo mít na náš volební systém. 2010-05-02, id(703), Volby, Opravit, ja(1), priorita(0),

Michaela Klimešová: Čas trávený dětmi druhého stupně základní školy mimo vyučování

Seminární práce mé ženy. Pár zajímavých postřehů o světě dnešních dětí. 2010-03-29, id(774), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Serie přednášek pro studenty na ČVUT v CIPS

ČVUT mají hezké prostory nedaleko stanice Dejvická... 2010-03-11, id(773), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, ja(5), priorita(1),

Facebook není neškodné prostředí

Živě diskutované vystoupení v ČT24 nad otázkami časovými i nadčasovými... 2010-03-05, id(770), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Z Viktora Koženého se stává podivín

Kolem pětačtyřiceti chlapi blbnou i bez přidané hodnoty domácího vězení v polorozbořeném domě. Na to člověk nemusí být psycholog, aby mu došlo, že Koženému z čumění do zbývajících třech stěn jeho domu pomalu hrabe... 2010-03-05, id(771), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

13. komnata Jeronýma Klimeše

Pokud chcete pochopit, co stojí za nečekaným úspěchem knihy Partneři a rozchody... :-) 2010-03-05, id(772), Psychologie, Rozchody, Ftipy, Video, ja(1), priorita(1),

Koho volit - vynikající stránka pro ujasnění názoru

Vyplnil jsem si test na http://cs.kohovolit.eu a toto mi vyšlo. Zajímavé. Kdyby v ODS pořád neobhajovali ty své korupční projekty, tak bych byl ještě vyhraněněji pravicový, než jsem dnes. Ale korupčně pravicový se mi hnusí víc než korupčně levicový. Levice má rozkrádání a znárodňování, tak nějak v popisu práce. Ale pravicovost znám jen jednu přijatelnou, a to poctivou. 2010-01-18, id(778), Politické komentáře, Volby, ja(1), priorita(0),

PF2010

PF2010 2010-01-01, id(1568), PF, ja(1), priorita(0),

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009 2009-12-31, id(1588), PF, ja(1), priorita(0),

Neplodnost - neviditelné postižení

Dlouhodobá nechtěnná neplodnost je zákeřnější postižení než by se mohlo na první pohled zdát... 2009-12-25, id(709), Nadčasové, Neplodnost, ja(1), priorita(2),

PF2010

Přejeme Vám šťastné vánoce a mnoho Božích darů a požehnání do nového roku!
Jerom & Míša & Judita & Erlan 2009-12-24, id(708), PF, ja(1), priorita(0),

Michaela Klimešová: Mešova stéla

Moje žena dokončila studia teologie a hle, jaké zajímavé téma si vybrala pro svou diplomovou práci. Říkala, že si musí vybrat něco, do čeho jí nemohu kecat. To se jí podařilo. Tady vidíte, jakou já mám chytrou ženu (dar z nebes). :-) 2009-12-24, id(768), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

ADHD - hyperaktivní dítě

Když člověkovi doktoři amputují ruku, tak ji nemá jak doma, tak na hřišti, jak v pátek, tak v svátek. To jen u ADHD vidíme, že ji dítě může mít jen ve čtvrtek ráno, když má výuku "pančelka Nováková". To je samozřejmě selhání diagnostiky, která bohužel u této poruchy je více než častá. (Zahraniční prameny tvrdí, že chybná je v 66 %. Sic!) 2009-12-23, id(710), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jak to udělat, aby se z dítěte nestal konzument alkoholu?

Svým dětem budu jistě vyprávět životní příběh, který mi vypravoval Dr. Motejl? 2009-12-23, id(711), Rodina, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Alzheimer nám začaroval babičku

Připravte se na to, že až Vám bude cca 55 let, vaši rodiče budou umírat. Připravte své děti, že až jim bude 55 let, tak Vy budete umírat. 2009-12-23, id(712), Psychologie, Stáří, ja(1), priorita(0),

Kdo je vlastně dvoukariérový? Žena nebo rodina?

Vzpomínám na jednu bystrou biologickou hlášku z dob gymnasiálních: "Muži a ženy nejsou stejní. Ženy kupříkladu nemají penis, a to po celou dobu svého života." 2009-12-23, id(715), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Na finanční frontě klid?

Na kontě byste měli mít vždy tolik, kolik potřebujete na plánovanou koupi nějakého předmětu, který v dohledné době potřebujete. Potřebujete-li dům, mějte na kontě milióny, ale jste-li zabezpečeni, je hloupost tam ty milióny sušit. Dříve nebo později vám je někdo ukradne. 2009-12-23, id(716), Finance, ja(1), priorita(0),

Jak komunikovat v době nemoci

Existuje vůbec situace, kdy je milosrdná lež na místě? 2009-12-23, id(717), Psychologie, Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Kleptomanie

Kleptomanie není jen nutkání krást věci, ale i je puzení je bezdůvodně ničit. To mě taky překvapilo. 2009-12-23, id(718), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Líný člověk spoléhá na žvanění

Líný člověk nezná disciplínu. Spoléhá se proto na žvanění. Nemá dovednosti, neumí zabrat, a tak druhým závidí. Stává se z něj slibotechna, pomáhá si úskoky, lží, krádežemi. Lenost je snění o úspěchu kombinované s ohromnou neschopností. 2009-12-23, id(719), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Mystifikace

Je mystifikace lež nebo ne? 2009-12-23, id(720), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Můj muž okukuje jiné ženy?

Inu někdo nezná ani Míru, ani Jirku? :-( 2009-12-23, id(723), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Předmluva pro Petra Bakaláře

Taky máte pocit, že celému dosud známému vesmíru definitivně přeskočilo? Tak vítejte v klubu! :-) 2009-12-23, id(724), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Předsevzetí

Předsevzetí jsou produkt bilancování. Je vcelku jedno, jestli jsou novoroční či prvomájová. To důležité je, že představují způsob, jak si sami můžeme programovat svou mysl a řídit svůj život, proto není dobré je podceňovat, a koneckonců ani přeceňovat. 2009-12-23, id(725), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Proč byla dřív láska jiná?

Reakce na článek Pavly Koucké Proměny lásky (PD 05/08) 2009-12-23, id(726), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Horák Pavel: Obklíčený dav se chová racionálně

Taktika "masakru v soutěsce" je vrcholem válečnického umění, ale do mírových podmínek se nehodí. Agresivní skupinu je nutné rozdělit a jednotlivé hloučky pak rozptýlit. Jakmile mají protestující mezi sebou mezeru deseti metrů, ztrácejí charakter davu. Jeho dynamika roste s prostorovou koncentrací. 2009-12-23, id(727), Policie, ja(1), priorita(0),

Gjuričová Šárka, Kubička Jiří: Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy - recenze

Recenze knihy o systemické terapii. 2009-12-23, id(729), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Helmut Newton: Family of Klimeš

o Ježísovi nemluvě 2009-12-23, id(730), Obrázky, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Na co hlavně nezapomenout před vánoci?

Já bych doporučoval nezapomenout, jak jsou na tom hluchoslepí, protože se od nich můžeme mnohému přiučit. 2009-12-23, id(731), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Tři pomíjivé přírodovědné představy v Kazatelovi a kus z Henocha

Přírodovědné uvažování v Bibli můžeme pozorovat od samého zrodu. První byly samozřejmě pozorování meteorologických údajů, protože ta určovala, bude-li pršet a zda tedy zmoknem. 2009-12-23, id(732), Teologie, ja(1), priorita(0),

Katolická rodina dnes

Co byste odpověděli na otázku, jak se dnes žije katolickým rodinám u nás? 2009-12-23, id(733), Teologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Bůh není žádný kazišuk

Jen ze zvědavosti na Váš názor sem dávám tuto úvahu... 2009-12-23, id(734), Teologie, ja(5), priorita(0),

Rudyard Kipling: Chladné železo

Zajímavá báseň od autora Knihy džunglí 2009-12-23, id(735), Teologie, ja(1), priorita(0),

Smysl postu

K čemu může být dobré se postit v 21. století? 2009-12-23, id(736), Teologie, ja(1), priorita(0),

Sváteční slovo poprvé

Světlo na konci tunelu? Z náboženského marasmu je cesta ven, stačí si přečíst Bibli. Tam to všechno je! Slyšeli jste už někdy termín "putovní biskup"? 2009-12-23, id(737), Teologie, ja(1), priorita(1),

Sváteční slovo podruhé

Při svém řemesle používají lidé s větším důvtipem než ve svých životech. Lidi by měli mnohem méně trápení, kdyby svůj um z jedné oblasti dokázali přenést do druhé oblasti. Kázání na téma vztahová kázeň. 2009-12-23, id(738), Teologie, ja(1), priorita(0),

Dětem je třeba vysvětlit, že dárek je něco extra

Žijeme v době, kdy je polovina rodin rozpadlá, děti pendlují mezi rodiči i o Vánocích. Dřívější svátky slunovratu, později oslava narození Krista navíc postupně ztratila náplň. Výsledkem je zvláštní patvar. 2009-12-23, id(740), Psychologie, Vánoce, ja(1), priorita(0),

Problémy náhradní rodinné péče

Motivace žadatelů o NRP je pravda někdy divná, ale představy zdravých lidí o tom, jak by měl vypadat dobrý pěstoun jsou úplně střelené... 2009-12-23, id(741), Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak se s dítětem bavit o smrti?

Třeba devítileté dítě chápe smrt přibližně jako člověk s IQ 50 bodů, tj. na hranici debility a imbecility? 2009-12-23, id(742), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Jan Werich: Bleška a veška

Překvapení! To Jan Werich jen převyprávěl pohádku bratří Grimmů. 2009-12-23, id(743), Muzika, ja(1), priorita(0),

Werich, Voskovec: Nerýmovaná

Je červenec jde o věnec! 2009-12-23, id(744), Muzika, ja(1), priorita(0),

Doporučení psychologa: Nebuďte všemohoucí!

Všemohoucnost implikuje nekonečnou vinu. Jestliže nemohu, tak nemám vinu. Když ale jsem mohl, jen jsem svou vinou nebyl třeba dostatečně osvícený či probuzený, tak každé zlo je mou vinou, protože jsem mu nezabránil, i když jsem principiálně mohl. 2009-12-23, id(745), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Očkování proti extrémismu

Děti, které si z rodičovského domu neodnesou žádnou kultivovanou ideologii, pak dost často zaplanou jasným plamenem k první ideologii, se kterou se seznámí. Náhoda rozhodne, zda bude dobrá či zlá. 2009-12-23, id(746), Teologie, Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Prokleté kandidátky

Paroubkova manipulace s voličem. Ta první, jistá místa kandidátek obsadí věrnými ze své družiny a další místa doplní populárními postavičkami ze show businessu. Jedněmi z nich jsou herečka Brožová, hokejista Šlédr ap. Ale my voliči musíme vždy zpapat celou kandidátku. Proto voliči, kteří ? nevím proč ? chtějí mít za poslance hokejistu, musejí za to spolknout hořkou pilulku - Paroubkova oblíbence, který je před ním. 2009-12-23, id(747), Politické komentáře, Volby, Nadčasové, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Kouřící hlavy politiků

Politici jsou posedlí mocí a strachem, že o ni přijdou, proto i představovaní nepřátelé jsou posedlí mocí a netouží po ničem jiném než dotyčnému politikovi tu moc sebrat. Proto je vcelku pochopitelné, že skoro všichni premiéři byli posedlí vizemi o spiknutích. 2009-12-23, id(748), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Paroubka vede touha po moci

Manipulátoři neustále sní o ušlých příležitostech. 2009-12-23, id(749), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Povodně aneb kdy pustit majetek k vodě

Nechci tvrdit, že na luxusu či majetku je něco špatného. Chci jen říci, že je nesmírně obtížné ho odhodit, když Vás táhne ke dnu ? morálnímu, sociálním, fyzickému... Je to jako se zlatem ? i to je dobrá věc, ale plavat s ním se nedá. 2009-12-23, id(750), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Plh zdrhl skrz drn, prv zhltl hrst zrn aneb krása češtiny

Kdysi existovala zastávka Koospol, kterou vždy v tramvaji hlasili s třemi o. Říkali Ko-o-ospol. Na to jsem se vždy těšil jako malé děcko. 2009-12-23, id(751), Ostatní, Četba, Ftipy, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Jára Cimrman: Vichr z hor.

Poučné drama, jak vzít roha? 2009-12-23, id(752), Četba, Ftipy, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Definice dobrého dárku

Je vidět, že stárnu? :-) 2009-12-23, id(753), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Čekání na godota

Sám jsem tomu nechtěl věřit, ale prý hraju v Národním divadle Brně. Inu, možné je všechno. 2009-12-23, id(754), Ftipy, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Jsem Jihočech, umím tedy spořit

Červené sako mi ukradli u Skyeurope? :-( 2009-12-23, id(756), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Seznamování přes internet

Dva postřehy - na co si dát pozor. 2009-12-23, id(757), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Josef Matyáš: Svatba je přípravou na katastrofické situace

Svatba je přípravou na katastrofické situace. Při obřadu si lidé slibují jak spolu budou snášet dobré i zlé okamžiky. Je to vlastně manifest toho, co všechno jsou ochotni nést po celý život. Manželství vydrží déle než volné svazky, protože při všeobecném pocitu ohrožení se to ve dvou lépe táhne. 2009-12-23, id(758), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Co by měl muž vědět o své těhotné ženě?

A co by měla žena vědět o svém těhotném muži? 2009-12-23, id(759), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Televize - škodná bedna

Pokud chcete, aby vaše dítě vidělo po Kouzelné školce, jeden ukázkový detailní záběr na chladnokrevnou vraždu, přepněte mu televizi na stanici NOVA. 2009-12-23, id(760), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Proč ženy umí lépe hospodařit než muži?

Protože se jim to v evoluční historii vyplácelo? 2009-12-23, id(761), Rozchody, Finance, ja(1), priorita(0),

Trestní odpovědnost ? řešme zdroj problému

Poslanci vrátili hranici trestní odpovědnosti ze 14 na 15 let. Mile mě tím překvapili. 2009-12-23, id(762), Politické komentáře, Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Vynadají učiteli a doma je pochválí

Učitel má autoritu, která se musí respektovat, i když nám to není po chuti. Chybí tady koalice mezi rodičem a učitelem, která by dítě držela trochu zkrátka. Žáci pak mají pocit beztrestnosti. 2009-12-23, id(763), Rodina, ja(1), priorita(0),

Naše mysl a lymfom

Každá krizová situace funguje jako zesilovač našich sklonů - dobrých i špatných. Jestliže máte sklon k obviňování druhých či naopak k sebeobviňování, přebují při lymfomu tyto tendence nad jakoukoli rozumnou míru. Lymfom zesílí i dříve existující sklony k agresi či konzumaci alkoholu. 2009-12-23, id(764), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Globální výchovná nejistota

Dobrá výchova dětí v moderním světě je náročnější, než si vůbec dokážeme představit. 2009-12-23, id(765), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(1),

Být tátou po chemoterapii

Člověk si má být vědom, že tento svět je jen průchozí bufet či přechodné zaměstnání, které by člověk sice měl dělat poctivě a ze všech svých sil, ale stejně by měl tak napolo sedět a napolo stát a být připraven, že za chvíli s holí v ruce vyrazí dál. 2009-12-23, id(767), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Co vy na to pane doktore

Bratři Kronrádové založili úctyhodně velkou seznamku Grand. Bylo mi ctí pro ně natočit několik krátkých šotů. 2009-09-28, id(706), Video, ja(1), priorita(1),

Lekce ze života: Rozchod je horší než rakovina

Lucie Bartošová se mě vyptávala, co bylo mou největší životní lekcí, takže takový průhled do soukromna... do duše intima... intimna.... Říkám jí: "Nedávajte tam, jak jsme si povídali o feministkách. Nehodí se to tam." Ona na to: "Ale je to pravda." Já na to: "To jo, ale stejně." Takže to opravdu feministky nadzvedlo. Já jenom, že mám alibi - snažil jsem se, aby to tam nebylo. Každopádně si opravdu myslím, že feministky jsou si nebezpečné především samy sobě a škodí svými názory i jiným ženám. 2009-09-05, id(705), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Vláda mafiánů a buranů

Jak již dávno pravil Jára Cimrman: Kam se podíváš, samý mafián, buran, mafián, buran, jen tam vzadu - to je vyjímka - tam sedí dva burani vedle sebe... 2009-08-29, id(704), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Monika Elšíková: Bubu aneb Vánoční příběh

Monika Elšíková napsala scénář k tomuto hezkému filmu o tom, jak těžké je najít si vztah k dítěti, které není naším biologickým. Vysílají to vždy na vánoce. Koupit si mužete i knihu. 2009-08-17, id(701), Rodina, Beletrie, ja(5), priorita(0),

Manuál ke střídavé výchově

Dobrý den, pane doktore,
poslouchala jsem Vaše přednášky o střídavé péči. Před 15-ti lety, když jsme s ni doma prakticky začínali, bych byla Vaším protivníkem. Dnes bych Vám dala vyznamenání.
Jen jsem měla potřebu podělit se o zkušenost:-)
Hezký zbytek vikendu
NN
Střídavá výchova je dnes ideologické téma válčích stran, zejména zhrzených otců. Je zneužívána a vedena ad absurdum, takže poškozuje dítě víc, než kdyby toto jednostranně osiřelo. K tomu všemu duní soudními síněmi manipulativní rétorika na téma "nezadatelné právo dítěte na styk s oběmi rodiči". Zkrátka když se dva perou, tak třetí, totiž dítě, dostane přes hubu... 2009-08-12, id(700), Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Mají biskupové metodiku, jak postupovat při sexuálních deliktech kněží?

Sexuální delikty nutně provázejí každou societu. Otázka není - zda budou či ne, ale jak se k nim postaví biskupové. Jejich chování je ale v této oblasti zcela chaotické, což je dáno především tím, že nemají selhávající kněze kým nahradit.. 2009-08-07, id(1470), Teologie, Rodina, Homosexualita, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

V jakém světě budou žít naše děti?

V Čechach je přirozený přírůstek (fertility rate) 1,2. Jak chcete zachovat českou kulturu, když Čechů ubývá skoro o 50% každou generaci? Křesťany možná ukecáte, ale neukecáte evoluci - známe to všichni - kdo se nerozmnoží, bude vyselektován. To platí jak pro geny, tak pro kultury... 2009-07-26, id(699), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(3),

Hostitelství v NRP

Čím více se určitá forma náhradní rodinné péče (NRP) liší od normální biologické rodiny, tím je obtížnější. Nejjednodušší je dítě adoptovat, těžší je pěstounství a paradoxně nejtěžší na profesionální přístup a znalosti je hostitelství - vzít si dítě z dětského domova na víkend. 2009-07-24, id(698), Rodina, Nadčasové, Neplodnost, ja(1), priorita(2),

Teorie a praxe přechozených vztahů

Přechozené vztahy v trochu rozšířenější verzi, než která vyšla v Psychologii Dnes - Generace, které hrozí přechozené vztahy. 2009-07-13, id(695), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(1),

Rock'n'Angels mají svou první desku!

Kapela, ve které jsem svého času hrával. Dnes už vyslovená legenda. Posuďte sami. :-) 2009-07-13, id(696), Muzika, ja(1), priorita(0),

Tak tohle jsou Rock'n'Angels!

Kapela, ve které jsem svého času hrával... :-) 2009-07-13, id(697), Muzika, Audio, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Josef Lada - dokonalá sonda do života obyčejných dětí

Leták pro Brandýské muzeum, který byl přeložen do pěti jazyků. 2009-06-24, id(693), Psychologie, Rodina, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Josef Lada - eine perfecte Sonde in das Leben gewönglicher Kinder

2009-06-23, id(688), Psychologie, Rodina, Deutsch, ja(1), priorita(2),

Jeroným Klimeš: Josef Lada - launching a perfect probe into the life of a common man

A leaflet about excelent Czech painter - Josef Lada - and his world. The leaflet was translated into five languages and published on the occasion of his international exhibition in Brussels and many other towns and countries. 2009-06-23, id(690), Psychologie, Rodina, English, ja(1), priorita(1),

Jeroným Klimeš: Josef Lada - une sonde parfaite dans la vie des enfants ordinaires

2009-06-23, id(691), Psychologie, Rodina, French, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Йозеф Лада - соbершённый зондаж жизни простых детей

http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/letaky 2009-06-23, id(692), Psychologie, Russian, ja(1), priorita(0),

G. K. Chesterton: Eugenika

I když evoluční biologové mají pro křesťany většinou jen slova pohrdání, přesto Chesterton patří mezi ty, které respektují, protože ve své době viděl mnohem dále než ostatní: "Samozřejmě, bylo tu několik osamělých hlasů odporu. Jeden či dva intelektuálové zůstali podezřívaví, mezi nimi Hilaire Belloc a G. K. Chesterton, který napsal, že "eugenika objevila, jak kombinovat tvrdnutí srdce s měknutím mozku". Avšak nepochybujte o tom, že většina Britů byla pro eugenické zákony." Matt Ridley: Genom (Portál, Praha 2001) 2009-05-05, id(687), Beletrie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Chesterton G. K.: Heretici

Heretici je vynikající kniha od anglického myslitele, která mě ovlivnila zřejmě více než Orthodoxie. 2009-04-13, id(685), Teologie, Četba, Beletrie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Mediální obraz náhradní rodinné péče

Na konci toho sborníku naleznete pár odpovědí, proč veřejnost a politici věnují opuštěným dětem tak málo pozornosti. 2009-03-31, id(684), Rodina, ja(1), priorita(0),

Piťha: Velká iluze českého školství

Bečvář: Matematika, vzdělanost a vzdělávání Dva články na téma upadající vzdělávací systém u nás, které bych mohl podepsat. Školství je ve špatném stavu a bude holt ve strašném. Připravme se na to... 2009-02-16, id(677), Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Mattoni už není! Pijeme břečky...

Otřesné informace, jak se devastují kulturní památky. 2009-01-27, id(676), Archiv, Opravit, ja(5), priorita(0),

Dotazník: Jak vidíte budoucnost církve Vy?

Toto je vyhodnocení dotazníku, který jste možná před časem již vyplnili, za což děkuji. :-) jk 2009-01-12, id(304), Teologie, Homosexualita, Celibát, ja(1), priorita(1),

Jak vidíte budoucnost církve Vy? Úvodní článek

Vlastní dotazník

Úvodní článek k danému dotazníku. 2009-01-11, id(1469), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Trio de Janeiro - Malá černá domů

Úspěšná, ale hlavně dobrá skupina Trio de Janeiro vydala nove CD Malá černá domů. Poslechněte si alespoň ukázku. 2009-01-09, id(675), Muzika, Opravit, ja(2), priorita(0),

PF2009 o době vánoční

Přejeme Vám šťastné vánoce a hodně Božího požehnání do nového roku!
Jerom & Míša & Judita & Erlan 2009-01-01, id(595), PF, ja(1), priorita(0),

PF2009

PF2009 2009-01-01, id(1589), PF, ja(1), priorita(0),

Poradna v Lidovkách

Poradna v Lidovkách běžela téměř dva roky a nashromáždila se v ní spousta dotazů... 2008-12-31, id(670), Psychologie, ja(1), priorita(2),

Svět výchovných zařízení

Zajímavě, realisticky a rozumně pojednává Ivana Šimoníková na serveru www.novinky.cz o psychice dětí ve ústavních zařízeních, například o rané sexualitě ap. Doporučuji k nahlédnutí. 2008-12-24, id(18), Psychologie, Rodina, ja(2), priorita(0),

Diskotéka, přechody, všude risk

Kolik pravidel silničního provozu skutečně řící silniční provoz? 2008-12-23, id(596), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Kdy začíná dospělost?

Biologicky dospělost začíná po pubertě. Podle právníků v 18 letech. Podle psychologie ve 30. 2008-12-23, id(597), Psychologie, Politické komentáře, Rodina, ja(1), priorita(0),

Proč je zbytečné chodit k volbám

Excelovská imitace voleb - vyzkoušejte si.

Tento článek je dobový, ale odkazuje na zajímavý excelovský soubor, který imituje volby. Ten si zkuste otevřít a pochopíte, proč výzvy "choďte k volbám" jsou liché. Volby jsou šaškárna, která nás udržuje v iluzi, že máme možnost ovlivňovat politické dění v naší zemi. To je samozřejmě nesmysl. 2008-12-23, id(598), Volby, ja(1), priorita(0),

Znáte rčení "Nomen omen"?

Znalci Cimrmana uvítají - další sonda do života našeho mistra. 2008-12-23, id(599), Politické komentáře, Archiv, ja(1), priorita(0),

Práva po krk zahrabaných

Hodnota člověka se odvozuje od toho, jak si váží života bezcenných lidí. 2008-12-23, id(600), Psychologie, Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Pod praporem opatrnosti

Jak se rozhodují muži, když jsou v rozvodové situaci? 2008-12-23, id(602), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Právo odborníků říci ne!

Opatrnost odborníků není zpravidla vnímaná jako moudrá, ale jako doklad jejich omezenosti. Jenže když to dopadne špatně, tak jsou všichni generály. 2008-12-23, id(603), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Memento mortis nebo Carpe diem?

Jsou hlášky líbivé a moudré? 2008-12-23, id(604), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Chování Moravy je nezralé a primitivní

Pro připomenutí: Morava byl poslanec. 2008-12-23, id(605), Politické komentáře, Archiv, ja(1), priorita(0),

Pedofilie je prý dovolená od 20:00?

Článek spíš o tom, co jsou schopni poslanci schválit, než o pedofilii. 2008-12-23, id(606), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Potřebujeme víc mrtvých!

Kolik mrtvých musí být na silnicích, než se shodneme na tom, že na řidiče platí jen přísnější přístup. 2008-12-23, id(607), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Postavy Rowlingové mě fascinují

Ano, je to tak. 2008-12-23, id(608), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Sektář Škrla a jeho porouchané ovečky

Blázinec k Kuřimi rozhodně nebyla promyšlená akce. Bohužel lidi mají sklon v blbosti paranoidně hledat dokonalou konspiraci. Blbost je však mocná čarodějka? 2008-12-23, id(609), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Ať si soudy pindaj, co chtěj!

V Čechách je ve výhodě ten, kdo ignoruje soudy a státní moc. Ale to přeci všichni víme? 2008-12-23, id(610), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Limonádová politika

Abychom věděli, jací lidé nám vládnou? 2008-12-23, id(611), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Podpora svobodných matek je proti přírodě

Pár postřehů v rozhovoru, který vznikl po telefonu. 2008-12-23, id(612), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Topolánek je jako Bart Simpson na skejtu

Novináře zajímalo, proč se Topolánek chová jako hulvát. 2008-12-23, id(613), Politické komentáře, Archiv, ja(1), priorita(0),

Jako tulák chodím sem a tam

Jak se změnil obraz tuláka za poslední dekády 2008-12-23, id(614), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Dvanáct otázek pro Jeronýma Klimeše

Všetečné otázky novinářů 2008-12-23, id(615), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Přednášky v Bruselu

Dvě přednášky v Bruselu - jen pro ilustraci. 2008-12-23, id(616), Archiv, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Proč rád žiji v Brně

Toto je moje životní role Godota v brněnském národním divadle. :-) 2008-12-23, id(617), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Oblečení mi dělá naschvály

Když mi zavolali z Lidovek, že by rádi napsali článek o tom, co nosím, tak jsem myslel, že spadli z jahody? :-) Jinak kdo nevěří, ať tam běží: obchod Tralala v Brně, zastávka Grohova 2008-12-23, id(618), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Neviditelné podoby agrese

Agrese má mnoho podob. Řada z nich je těžko představitelná laikům. 2008-12-23, id(620), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Má mě rád, nemá mě rád...

Jsou lidi, kteří mají problém vztah udržet, jiní navázát. Této druhé skupině se věnuje tento článek. 2008-12-23, id(621), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Co stojí za dnešním babyboomem?

Chceme-li pochopit, co je za dnešním babyboomem, musíme se vrátit skoro o 40 let zpět. 2008-12-23, id(622), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Co muži dělají z lásky

Jak poznáme, že láska toho druhého je pravá, nebo že se jedná o poctivou psychopatii? 2008-12-23, id(623), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Rodiče zaměněné děti milují více než své vlastní

Třebíčské děti si užijou. Rodiče začínají vymýšlet kraviny. 2008-12-23, id(624), Rodina, ja(1), priorita(0),

Hafo rad do manželství

Co dodat? Snad jen: "Rozmysli si, Mařenko." :-) 2008-12-23, id(625), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Podceňovaná diagnostika

Jsem psycholog, který přísahá na dokonalou diagnostiku. Bez správné diagnozy má terapie asi tolik naděje na úspěch, jako když střílíte poslepu po zajících. 2008-12-23, id(626), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Život Dona Juana

Jak to ti donjuani dělaj, že mohou mít každou ženskou, kterou si zlíbí? 2008-12-23, id(627), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Dovolená aneb krát dvanáct

Typická otázka okurkové sezóny: Jak přežít dovolenou? 2008-12-23, id(628), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Úlevný manévr a nelátkové závislosti

Znáte, co je Vaším úlevným manévrem? 2008-12-23, id(629), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Ze sklepa nevede cesta zpátky

Jednosměrky špatných rozhodnutí. Jak jednou se dáte na dráhu zločinu či blbosti, tak je těžké to zastavit, i když máte snahu, natož, když nechcete? 2008-12-23, id(630), Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Glosa k podobám lásky v minulosti

Chceme-li rozumět dnešním vztahům, je třeba znát, jak fungovaly před několika málo sty lety. 2008-12-23, id(631), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Profesionální hokuspokusy na dětech

Někdy se mi nechce věřit, jaké hokus pokusy předvádí úřady s dětmi. 2008-12-23, id(632), Rodina, ja(1), priorita(0),

Není pojem "konstruktivní nevěra" tautologií?

Občas se objeví pokus definovat odborný termín, který však neprojde odbornou diskusí. 2008-12-23, id(633), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Emancipační křivka a ozvěny starých emancipačních bojů

Když sledujeme sociologické jevy v čase, je třeba uvažovat ve velkých měřítkách. Sto let žádná doba. Jeden z mých myslím velmi dobrých článků, bohužel málokdo ho chápe. 2008-12-23, id(634), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Kuřim - zameťme si před vlastním prahem

Je možné, aby žena neměla mateřský pud? 2008-12-23, id(635), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Lada dětem

Toto vyprávění Josefa Lady je dokonalou sondou do rodinného života minulých generací. 2008-12-23, id(636), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Josef Lada - dokonalá sonda do života obyčejných dětí

Povídání o Josefu Ladovi a jeho světě. 2008-12-23, id(637), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Nemluv o člověku špatně. Tajně tě v tobě poslouchá.

Geniální aforismus, který aspiruje na to, aby se stal pravidlem lidského chování. 2008-12-23, id(638), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Povinná mateřská dovolená postaví rodiny na hlavu

Nesmysly, které jsou schopni vymyslet poslanci, asi neznají mezí. 2008-12-23, id(640), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Muži a ženy - tradiční nebo genetické role?

Když se podíváte na lva a lvici, je jasné, že rozdíly mezi nimi nejsou dány výchovou, ale geny. Jen u lidí se najdou pošetilci, kteří myslí, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou dány především výchovou? 2008-12-23, id(641), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Otcové v nové době

Role mužů se v moderním světě mění výrazněji než u žen. 2008-12-23, id(643), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Proč si vybíráme stále stejné typy mužů?

Dotazy redaktorky na téma, proč opakujeme stále stejnou nevhodnou volbu. 2008-12-23, id(644), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Naivní obraz pěstouna

Naivní pan Kohout píše své ještě naivnější představy o pěstounství. 2008-12-23, id(645), Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak nepřecenit své síly?

Pěstouni na rozdíl od adoptivních rodičů mají sklon si brát do své péče příliš mnoho dětí, které pak nezvládají. Proč? 2008-12-23, id(647), Rodina, ja(1), priorita(1),

Psychopati mezi námi

Další z mnoha článků na téma psychopatie. 2008-12-23, id(648), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Rada není příkaz, radě se naslouchá!

Jaký je zdravý přístup k autoritám? 2008-12-23, id(649), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Soumrak rodiny? Jen když to dovolíme?

Asi tak? 2008-12-23, id(650), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Užitečné opičení, užitečné setkávání

aneb chvála drbání? 2008-12-23, id(651), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Partnerství a roztroušená sklerosa

Odpověď čtenářce, která má problémy nejen s roztroušenou sklerosou, ale i partnerem. 2008-12-23, id(652), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Sebepojetí postižených a partnerská volba

Postižení mají při seznamování stejné problémy jako zdraví, ale často jen o něco intenzivnější. V tomto článku jsou závěry z výzkumu, kde se pomocí pořadového testu měřilo sebepojetí postižených a zdravých lidí v zážitkové skupině. Zajímavým závěrem je, že předsudky vůči postižení nemají jen zdraví lidé, ale bohužel i samotní postižení, kteří takto nejsou schopni přijmout sami sebe, ani jiného postiženého za partnera. Jinými slovy postižení mají tím větší naději najít uspokojivého partnera, čím více překonají svou sebenenávist a přijmou sami sebe i se svým postižením. 2008-12-23, id(653), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Tyranie banálních blábolů

V psychologii je přesnost stejně důležitá jako ve fyzice. Tělesné tresty nejsou týráním dětí. Týrání dětí není tělesný trest. 2008-12-23, id(654), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Zmrzačit mysl oběti!

Úspěšnost parazita spočívá mimo jiné i v tom, jak dokáže zmrzačit mysl svého hostitele. To platí nejen v biologii, ale i v partnerských vztazích. 2008-12-23, id(656), Rozchody, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Měřme stejně ústavům i pěstounům

Politici protěžují ústavy na úkor náhradní rodinné péče. 2008-12-23, id(657), Rodina, ja(1), priorita(0),

Zamyšlení nad předčasnými těhotenstvími

Okolo potratů se točí spousta zbytečných a nesmyslných debat. Je proto dobré, co se v hlavách skutečně děje. 2008-12-23, id(659), Rozchody, Rodina, ja(2), priorita(0),

Co štve ženy na mužích?

Zbytečný článek na téma, které všichni známe. :-) 2008-12-23, id(660), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Co Vás nejvíce motivovalo k rodičovství?

Osobní odpověď na nějakou anketu. Obrázek Judity, Erlana při vítání občanů v Líbeznicích. 2008-12-23, id(661), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Bůh není tím, čím se zdá být

Představy ateistů o Bohu jsou zákonitě jednodušší než věřících. Mají sklon k typické schématizaci: Kdyby byl Bůh nemohl by se dívat na zlo ve světě. S tím souvisí odpady od víry v určitých stádiích, uzkázka z Endeho a Alporta. 2008-12-23, id(662), Teologie, ja(1), priorita(0),

Apokalypsa Henochova

Henochova apokalypsa není v Bibli, ale je to jeden z mála knih, který zmiňuje termín "syn člověka", který o sobě používal Ježíš. 2008-12-23, id(663), Četba, ja(1), priorita(0),

Historie chebských farností po válce

Věřte nebo ne, existují děti, které nemají tu smůlu, aby vyrostly v dětském domově či strávily dětství v rozvodových bojích svých rodičů. Tyto šťastnější bývají formovány vyprávěním rodičů o tom, co se dělo v jejich dětství. Tyto rodinné příběhy formují jejich světonázor více než Heidegger či Marx. V mém případě to byly tyto příběhy o tom, co se dělo v Chebu po válce. 2008-12-23, id(664), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

S komunismem jsem nikdy nekoketovala

Obdivuhodná řádová sestra? 2008-12-23, id(665), Teologie, ja(1), priorita(0),

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží

Moudrost horského kázání. Co dodat? 2008-12-23, id(666), Teologie, ja(1), priorita(0),

Čudlíky, Velikonoce a ideologie

Jaký je smysl těchto svátků? 2008-12-23, id(667), Teologie, ja(1), priorita(0),

Psíček Pantoflíček

Dětská písnička s notami. Víc písniček najdete v archivu. 2008-12-23, id(668), Muzika, ja(2), priorita(0),

Narodilo se štěně, lidí se nebálo

Noty ke známé písničcce Voskovce a Wericha 2008-12-23, id(669), Muzika, ja(1), priorita(0),

Když rodič daruje peníze, ochudí sebe

Je dobré nezapomenout, co je smyslem vánoc. 2008-12-23, id(739), Finance, Vánoce, ja(1), priorita(0),

Náhradní rodinná péče

Přehled všech možných prací na téma adopce, pěstounství a hostitelství. 2008-10-06, id(588), Rodina, ja(1), priorita(1),

Bohumil Korejs: Žalmy ABC

Kromě těžko sehnatelných doprovdů k žalmům zde najdete i návod, jak zjistit, jaký žalm se má hrát tu kterou neděli. 2008-10-06, id(590), Teologie, Muzika, ja(1), priorita(0),

Anna Šabatová

Nejste náhodou z Vyškova a okolí? Pokud ano, doporučuji Vám volit Annu Šabatovou. :-) JK
Otakar Motejl: Chválit někoho zpravidla znamená zdůrazňovat dobré vlastnosti. U Anny Šabatové si dovoluji upozornit na vlastnosti, které nemá: není zlá, nelže, nezávidí, není líná, není zištná, nehledá jenom chyby. Takových moc není. 2008-10-03, id(587), Volby, ja(5), priorita(0),

Mysl podváděného partnera

Nevěra deformuje specifickým a předvídatelným způsobem mysl obou partnerů. V tomto článku jsou popsány změny, které jsou typické pro podváděného partnera. 2008-09-30, id(586), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(3),

Zdeněk Pololáník - Žalmy ABC

Naskenované prastaré vydání Pololáníkovo žalmů. 2008-09-28, id(584), Teologie, Muzika, ja(2), priorita(0),

Římsko-katolický kancionál

Pár naskenovaných písní s varhanním doprovodem z kancionálu. 2008-09-28, id(585), Teologie, Muzika, ja(2), priorita(1),

Je lepší šéf, šéfová nebo šimpanz?

Kdo byl můj nejlepší šéf? Proč se vrací muži s hospody s opicí a ne s manželkou? Má pravdu Renčín, když praví Marii: Víš, Marie, proč my muži nežijeme s delfíny? Oni totiž na náš vkus mají moc studené ploutve. Co myslíte: Příjde čas, když všichni lidi budou unisex? 2008-09-26, id(582), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Proč volit Aničku Šabatovou

Blíží se senátní volby. Škoda, že nemohu volit na Vyškově, protože pak bych měl volbu opravdu snadnou... :-) 2008-09-26, id(583), Archiv, ja(1), priorita(0),

Generátor čárového kódu

Tento excelovský dokument funguje jako primitivní generátor čárového kódu. Instrukce v souboru. 2008-09-06, id(581), Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Popořte prosím protest proti zrušení církevních sňatků

Návrh ministerstva spravedlnosti je nedomyšlený. Míjí zdravým rozumem v řadě bodů - nutnost dodat doklad o církevní svatbě do tří dnů, zrovnoprávnění manželství a registrovaného partnerství, určovat, který duchovní může oddávat a který ne. Když už chtějí oddělit církevní sňatek od civilního (proč ne?), tak ať nechají církve, ať si oddávají koho chtějí a pak dojdou na úřad jen podepsat formalní papíry pro stát. 2008-09-04, id(580), Teologie, Politické komentáře, ja(5), priorita(0),

Máme vládu, jakou si zasloužíme?

Běžně tradovaný názor - máme vládu, jakou si zasloužíme - považuji za bezcitnou urážku českého národa. Video z pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Německo si Hitlera taky nezasloužilo. Rusko Stalina taky ne. Prostě výběr do vlády není nahodilý. Vybírá prapodivné existence. 2008-08-09, id(1479), Volby, ja(1), priorita(0),

Sledujte Diagnosa na R

Pořad o tom, jaké je to mít rakovinu či lymfom. Je to natáčené ještě v době, když jsme žili v Líbeznici. 2008-06-15, id(788), Lymfom a rakovina, Autobiografie, ja(1), priorita(1),

Jeroným Klimeš: Budování identity dítěte

Velké díky za vytvoření této příručce patří organizaci Rozum a cit. Doufám, že i Vám bude k užitku a pobavení. Pokud máte zájem o tištěnou verzi této příručky, objednejte si ji: Rozum a cit. 2008-06-13, id(579), Psychologie, Rodina, Autobiografie, ja(1), priorita(3),

Jak (ne)trestat děti

Džamila Stehlíková přišla s kontroversním návrhem zákona, který by odsuzoval tělesné tresty... 2008-06-11, id(578), Rodina, ja(1), priorita(1),

Sledujte Diagnosa na R (neděli 15.6. v 20.00)

Povídání o lymfomech na ČT2. Ještě jsem to neviděl, tak jsem taky zvědavý. 2008-06-06, id(577), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Video - Princip korespondence

Princip korespendence říká: Jestliže je určitá scéna pro dítě nevhodná či škodlivá v realitě, zůstává škodlivá, i když ji přenáší televize či Internet. Na Lince Bezpečí je k stáhnutí hezký klip, který to ilustruje. 2008-05-08, id(576), Programy a Počítače, Závislosti a drogy, ja(2), priorita(0),

Kaima aneb příběhy z jungle

Přijďte s dětmi na loutkové představení divadla Zvoneček, pro které jsem skládat muziku. Premiera o velikonocích 22.3. a pak 29.3. odpoledne. Podrobnější informace na http://www.divadlo.cz/zvonecek/. 2008-03-16, id(571), Muzika, ja(1), priorita(0),

Opravu máme vládu, jakou si zasloužíme?

Opravdu mě točí věta, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. To je přeci nesmysl. celý pořad Máte slovo 2008-02-23, id(569), Politické komentáře, Volby, ja(1), priorita(0),

Sledujte Krásné ztraty 10.4. v 21. 50

Hokej poněkud odložil plánovanou premieru na 10.4. večer, kdy budu v pořadu Krásný ztráty. Zajímavé setkání se zajímavými lidmi, pany Taborským a Prokopem. 2008-02-23, id(570), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Psychologist and his witness about Christ

My second book is devoted to psychology of Jesus. He was undoubltefully an adopted child so let's confront Gospels with psychology of step family care. 2008-01-01, id(679), Psychologie, Teologie, English, Autobiografie, ja(1), priorita(5),

PF2008

PF2008 2008-01-01, id(1586), PF, ja(1), priorita(0),

PF2008

Už je to tady... :-) 2007-12-20, id(568), PF, ja(1), priorita(0),

Můj švagr Petr Nekovář je umělecký kovář

Můj nenápadný švagr nemá na zahradce bagr. On je umělecký kovář. Podívejte se na toto video! 2007-12-02, id(567), Rodina, Autobiografie, ja(2), priorita(0),

Jemelková Ivana: Jeroným Klimeš v Bruselu

O výletu do Bruselu? 2007-11-24, id(494), Psychologie, Autobiografie, ja(2), priorita(0),

Řeč vyšší diplomacie potřetí

Kozáci a sultán aneb Mezikulturní dialog v 17. Století 2007-11-23, id(495), Teologie, Politické komentáře, Ftipy, ja(1), priorita(0),

Život Dona Juana

Svět a myšlení Dona Juana je vlastně velmi jednoduchý. Tím spíš mě překvapuje, jak málo jim lidé rozuměji. Don Juan není ten, který sbalí každou. Naopak, Don Juan je jen nevybíravý všežravec, "sežere" každou, která je dostupná. 2007-11-23, id(498), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Lucie Protivanská, Jana Ciglerová: Učebnice lásky

Problémy sexuální výchovy v dnešním světě 2007-11-23, id(499), Rodina, Sex a Nevěra, ja(2), priorita(0),

Proč vám vítr shodil střechu

Přesněji řečeno, proč mi drzý Kyrill sbořil štít. To si dovolil dost. Tytyty Kyrille! 2007-11-23, id(500), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Utíkáte na venkov? Naučte se tam žít!

Kde jsou ty doby, kdy Vinohrady byla luxusní čtvrť? Dnes jsou na tom Vinohrady stejně jako Žižkov či Vršovice. 2007-11-23, id(501), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Je násilí zobrazované v médiích důležitým faktorem způsobujícím kriminalitu dětí a mládeže?

Mně jako rodiči jsou lhostejná čísla, prostě vím jistě, že děti, které se moc koukají na televizi, jsou agresivní, neschopné se vyjadřovat, mají problémy se učit, koncentrovat, číst, odolávat reklamě, navazovat vztahy s jinými dětmi a tak dále. Potřebuji ještě víc informací proto, abych vyhodil televizi z dětského pokojíčku? 2007-11-23, id(502), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Identita Romských dětí

O tom, jak jsem se snažil jednomu romskému klukovi vysvětlit funkci plotu. To je totiž pro nás bílé snad nejdůležitější část "nábytku". 2007-11-23, id(503), Rodina, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Pochybná živnost prostituce

Ve výchově nejde o to bránit dětem, aby si o přestávce hezky zasouložili a do promoce měli požehnanou řádku orgasmů. 2007-11-23, id(504), Psychologie, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Jerom v Pressklubu

Tak jsem jednou zašel do Pressklubu? 2007-11-23, id(505), Opravit, Autobiografie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Sociální stát ničí sociální myšlení!

Jeden můj známý meditoval, proč se máslovému chlebíčku říká máslový, když se při jeho výrobě nepoužije ani ždibec másla. Dospěl k revoluční myšlence. Máslovému chlebíčku se říká máslový, protože si ho můžeme namazat máslem! Stejně tak si můžeme položit otázku, proč se sociálnímu státu říká sociální? Sociálnímu státu se říká sociální, protože ničí veškeré sociální cítění. Posuďte sami. 2007-11-23, id(506), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Lebka třináctiletého Jana Křtitele

Pobavil mě výrok mé kožní: "No jo, oni sexuologové považují za normální kde co, ale my dermatologové si s tím pak užijeme svý." 2007-11-23, id(507), Rodina, Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Mým pedofilům!

Milí pedofilové, my to všechno víme, ale prosím vás naše děti vynechejte! 2007-11-23, id(508), Psychologie, Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Bodies - Nedobrovolná reality show

Úcta k mrtvým je úctou k životu, i když to zní paradoxně? 2007-11-23, id(509), Politické komentáře, Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Mapa kriminality

Pár otázek o kriminalitě. 2007-11-23, id(510), Korupce, Policie, ja(1), priorita(0),

Pár všetečných dotazů pro KT

Naše střední generace by si měla uvědomit, že jak si to dnes nastavíme, tak budeme za pár let stárnout a umírat. Jestliže nebudeme mít děti, uzákoníme si euthanasii a necháme LDN léčebny v takovém stavu, jak jsou dnes, tak o naší smrti rozhodne komise úředníků, která zjistí, že v LDN je málo místa, a při smrti nebude poblíž nikdo z blízkých. Dost strašná představa... 2007-11-23, id(511), Stáří, ja(1), priorita(0),

Internet - dítě Babylónské knihovny

O tom, jak jsem naletěl internetovému hoaxu o ečkách v potravinách. Internet se před deseti lety jevil jako návrat prvotního ráje svobody a možností, ale toto zlo v lidech z něj udělalo jen další oblast našeho života, kterou bude třeba kontrolovat zákony a policií. 2007-11-23, id(512), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Manifest NaturalSelector89

Analýza manifestu střílejícího studenta z Finska 2007-11-23, id(513), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Nepředstavitelně hrozná výchova

Finské střílení ve školách 2007-11-23, id(514), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Máte problém? Postřílejte tak 30 lidí?

Porucha zvaná herostratismus. Jinými slovy udělat ze sebe idiota, ale za to být slavný. 2007-11-23, id(515), Psychologie, Politické komentáře, Policie, ja(1), priorita(0),

Děti potřebují partu aneb Revoluce na Bobří řece

Jako sůl bychom potřebovali, aby děti vyrůstali v kolektivu, kde si vytvářejí vlastní sociální strukturu a pocit sounáležitosti. Z První republiky nám zůstal Skaut. Dříve to ale byly děti, kdo bojoval za to, aby mohly do Skauta chodit. Dnes o to usilují spíše rodiče. To je dobře, ale přesto Skaut hledá nové cesty. 2007-11-23, id(516), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Starobrno, jak název napovídá, není pivo!

Vyjímám z diskuse: "Opravdu si dejte pozor, když si na Moravě objednáváte pivo. Oni jsou schopni Vám donést Starobrno! Když jim regulérně namítnete, že jste si objednali pivo a ne splasky. Tak jsou ochotni se s Vami s vaznym oblicejem hadat, ze to nejsou pomyje z nadobi ale pivo." 2007-11-23, id(517), Ftipy, ja(1), priorita(0),

K čemu lidé potřebují pověry?

Porovnejte dvě tvrzení: "Když šlápnu na kanál levou nohou, tak dostanu ve škole pětku." a "Když na výletě smrdí kanály, tak zmokneme." Obě vznikly stejným psychologickým mechanismem - propojením dvou časově blízkých událostí pomocí implikace ("když ... tak"). 2007-11-23, id(519), Esoterika, ja(1), priorita(0),

Chvála liturgie aneb o prosbách a díkách

Je díkoprosba je spíše kočkopes nebo spíše koniliška? Nevím. Třeba je to obyčejný pampeklec! 2007-11-23, id(520), Teologie, ja(1), priorita(0),

Proutkaři, horoskopy a synchronicita

Zajímáte se o tyto jevy? Znáte Barnumův či Forerův efekt? Ten tyto jevy ani nedokazuje ani nevyvrací, ale prozrazuje nám hodně o naší mysli, jak jsme za určitých podmínek ochotni věřit naprostým nesmyslům. Tedy měl by ho znát každý, kdo se snaží dokázat nějaký těžkodokazatelný jev. 2007-11-23, id(521), Esoterika, ja(1), priorita(0),

Budeme si církev platit sami?

Není dobré, aby stát vybíral od věřících peníze a ty dával biskupům. To je, jako kdybychom dávali peníze Pilátovi, aby je pak předal Kristovi. 2007-11-23, id(522), Teologie, ja(1), priorita(0),

Šulc František: Sen o ztraceném mládí

Druhá míza krize středního věku nebo pálení dobrého/špatného bydla? Každopádně články od pana Šulce jsou vždy dobré. 2007-11-23, id(523), Psychologie, Rozchody, Rodina, ja(2), priorita(0),

Zdraví nemocní nebo nemocní zdraví?

Zdalipak víte, co byste dělali, kdyby najednou sestoupil Bůh laboratoř a prozradil Vám, že v 50 letech si na vás zasedne Alzheimer? Toho Němce nám opravdu byl čert laboratoř dlužen. :-) Jen na okraj poznamenávám, že toto dilema zcela natvrdo řeší děti lidí s Huntingtonovou demencí - chci, aby mi lékaři řekli, že budu mít to samé, na co nyní pomalu umírá můj táta? 2007-11-23, id(524), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Mysl podváděného partnera

2007-11-23, id(525), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Zamilovanost je porucha pozornosti vedoucí k třeštění!

Nebo geniální evoluční vynález, díky kterému jsme schopni opustit teplo domova a skočit do náruče úplně cizí ženské či chlapovi. 2007-11-23, id(526), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jak se lapá muška zlatá?

Štěstí je zvláštní věc. Rozhodně se nechová tak, jak bychom intuitivně čekali. 2007-11-23, id(527), Psychologie, Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Mysleme na stáří!

Nevíte, proč se dětem vštěpuje, aby měly úctu ke starým lidem? Umíme to vůbec dětem či dokonce sami sobě nejak přesvědčivě zdůvodnit? 2007-11-23, id(528), Stáří, ja(1), priorita(0),

Zavrhni svého rodiče!

Zavrhnout rodiče je jako si amputovat jednu nohu. Sice přežijete, ale moc vyskakovat si nemůžete. 2007-11-23, id(529), Rodina, ja(1), priorita(0),

Cihelka Miloš: Marný útěk před smrtí

Žila život krátký, ale celý - takto zní nápis na náhrobku tuším v Domažlicích. Kdybyste dnes umřeli, mohl by podobný nápis být i na vašem náhrobku? 2007-11-23, id(531), Stáří, ja(2), priorita(0),

Ostře sledované mobily...

Šmírování mobilů je bežná, leč nedoporučovaná praxe. 2007-11-23, id(532), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Screening tests

Screening tests are suitable for any psychologist or social worker. Occasionally we meet people who seems to be neurologically ill. So in that cases is useful to run a short screening test before decision to send them to a nerologist. 2007-11-23, id(533), English, ja(1), priorita(0),

Udělejme mentálně retardovaným nebe na zemi!

Ivana Karásková asi neměla svůj den, když psala svůj článek o ústavech pro mentálně postižené, nebo možná netuší, že s mentálně retardovanými se dá zacházet úplně jinak, než jak je zvykem v Čechách. 2007-11-23, id(534), Rodina, ja(1), priorita(0),

Svět mentálně retardovaných

Nevím, jak vy, ale já mám mentály rád? 2007-11-23, id(535), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

I štvaní dítěte proti rodiči je zneužívání

Dokáží mě nadzvednout zprávy sociálních pracovnic o rozvádějících se rodičích: Matka se o dítě stará hezky, jen je štve proti druhému rodiči. To je asi takový výrok jako: O dítě se stará hezky, jen je pravidelně krmí travexem. 2007-11-23, id(536), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Psychické zneužívání dětí

Můžeme spekulovat, co jiného mohl soudce udělat, ale faktem je, že pokud chtěl zastavit pokračující psychické zneužívání dítěte, musel jít jen touto či podobnou velmi tvrdou cestou. Bohužel na nemocné hlavy rozvádějících se partnerů nebývá jiného léku. 2007-11-23, id(537), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Nechte děti žít, to je přece lepší varianta!

Dát dítě do adopce nebo jít na potrat? To je otázka! Ale kdež, Othelo, to je naprosto jasné, co je lepší. 2007-11-23, id(538), Teologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Éra polovztahů

Polovztahy jsou programově nereprodukční vztahy. Chovají se poněkud anomálně? 2007-11-23, id(539), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Peníze - dobrý sluha a zlý pán

Pár rad pro rodiče, jejichž děti mají problém vyjít s penězi. 2007-11-23, id(540), Finance, ja(2), priorita(1),

Na motorce po předním kole

Erika Hníková je tedy číslo. Opradu jsem se musel smát, když jsem si přečetl, co jsme vlastně u nás na terase plácali? 2007-11-23, id(541), Ftipy, Autobiografie, ja(1), priorita(1),

Nevěra a druhá míza

Hmmm, co dodat? 2007-11-23, id(542), Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Nevolníci vztahů

Mají-li dnes vztahy uspokojivě fungovat. je třeba je žít velmí opatrně a rozmyslem. Ani na náledí se nedá s motorkou dělat, co nás napadne. 2007-11-23, id(548), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Nikdy jsem si nemyslela, že si budu přát, aby máma už umřela

Jsou myšlenky, které si jen těžko přiznáváme. 2007-11-23, id(549), Lymfom a rakovina, Stáří, ja(1), priorita(0),

Fantazijní partner není reálný partner

Jeden z nejtěžších úkolů, který při rozchodu před námi stojí, je naučit se rozlišovat mezi reálným a fantazijním partnerem. 2007-11-23, id(550), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Kholová Linda: Láska za časů singles

2007-11-23, id(551), Rozchody, ja(2), priorita(0),

Rozvod na stará kolena

Klimešovo nesmrtelné téma 2007-11-23, id(552), Rozchody, Stáří, ja(1), priorita(0),

Kovalík Jan: V Česku se krást vyplácí

Co dodat? Bohužel? 2007-11-23, id(553), Korupce, Policie, Psychopatie, ja(2), priorita(0),

Vlčková Eva: Obrazy, které se mění před očima

Hybridní je moje oblíbené slovo podobně jako ambivalentní. Rád se zabývám případy, když jsou dvě nesourodé věci splácané dohromady a z toho vzniká něco nečekaného. Zde jsou to hybridní obrázky. 2007-11-23, id(554), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Oidipus, evoluční psychologie a původ náboženství

Kapitola z knihy Houser Pavel (ed.): Kapka metanového deště 2007-11-23, id(555), Teologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Proč při mluvě gestikulujeme?

Nonverbální komunikace a její smysl. 2007-11-23, id(556), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Anna Hubínková: Trychtýř na lásku

Každé chování a každé prostředí filtruje partnery určitých vlastností. Opakovaně neuspokojivá partnerská volba nasvědčuje, že si tohoto podvědomého výběru nejsme vědomi. 2007-11-23, id(557), Seznamování, ja(2), priorita(0),

Rozhovor o dovolených pro LN

Podruhé nesmrtelné téma dovolených. 2007-11-23, id(558), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Alena Němečková: Dovolená bez hádek

Nesmrtelné téma novinářů - dovolená. 2007-11-23, id(559), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Bojíme se, čeho nemusíme, a nebojíme se, čeho bychom měli

DNA testy jsou novou nevyzkoušenou hračkou v rukou lidí. Možná se jich bojíme úplně zbytečně. 2007-11-23, id(560), Rozchody, Rodina, ja(1), priorita(0),

Předmluva ke knize 75 rad, jak skoncovat s depresí

Deprese je zákeřná choroba, proto je někdy dobré se podívat, jak se s ní vypořádali jiní. 2007-11-23, id(561), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Není deprese jako deprese

Nejčastěji trpíváme depresí, která je reakcí na těžké momenty našeho života. Málokdo však ví, jak se má chovat, aby tyto stavy nedobrovolně neprodlužoval. 2007-11-23, id(562), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Romové potřebují práci a naději

A já bych dodal ještě identitu 2007-11-23, id(563), Rasismus, Romové, ja(2), priorita(0),

Eva Labusová: Rozhovor s JK

Nakolik je důležité, aby děti v miminkovském a batolecím věku setrvaly v rodinném prostředí? 2007-11-23, id(564), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Rodiče, ponožky a rošády

To by mě zajímalo, o čem je asi tento článek. Není on o těch prohozených dětech v Třebíči? 2007-11-22, id(497), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Chránit soukromí - ano či ne?

Na všechny žabomyší spory o soukromí připomněl Ježíšova slova: Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. 2007-11-22, id(543), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Postřehy z výslechu Ondřeje Coufala

Výslechy dětí jsou velmi obtížné, protože policii chybí dostatek odborníků, kteří by je prováděli profesionálně. 2007-11-22, id(544), Rozchody, Policie, ja(1), priorita(0),

Když otcové nemohou ke svým dětem?

Společnost je citlivá na individuální týrání dětí, ale v klidu toleruje systémové zneužívání dětí. 2007-11-22, id(545), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Porucha Barbory Škrlové

Infantilismus - porucha, kterou pravděpodobně trpí Barbora Škrlová. Analýza jejího dopisu. 2007-11-22, id(546), Psychologie, Teologie, Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Psycholog Jeroným Klimeš řekl Právu

Jedna z prvních reakcí v bláznivém případu Mauerových. Tady je vidět, jak novinové názory rychle zastarávají. 2007-11-22, id(547), Psychologie, Teologie, Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Firmy, se kterými mám zkušenost

Tady si pro sebe či pro Vás dělám poznámky o firmách, se kterými jsem udělal nějakou zkušenost - dobrou či špatnou. 2007-11-20, id(496), Opravit, ja(1), priorita(0),

Rozhovor s tvůrci pořadu Černí a černější

Církev by se měla co nejotevřeněji vyrovnat s kolaborací s komunistickým režimem. Vždyť už svatý Augustýn říkal, že je lepší, aby pohoršení vznikalo, než aby se pravda utajovala. 2007-11-18, id(418), Teologie, Celibát, ja(2), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Knihu si můžete objednat na obchod@portal.cz.
Stručný úvod 1
Stručný úvod 2 2007-01-21, id(362), Psychologie, Rozchody, Autobiografie, ja(1), priorita(8),

Co byste měli vědět před psychoterapií

Vždycky jsem si říkal, že napíšu něco pro lidi, kteří zvažují terapii. Z části také proto, že vždycky na něco zapomenu, když jim to říkám z hlavy. Tady je snad většina otázek, na které se lidi obvykle ptají. 2007-01-20, id(238), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(7),

Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol

Poslední verze - celá příručka

Jo doby, kdy byl kritickým výchovným obdobím věk do tří let (ala Freud), jsou dávno ty tam. Dnes je největší peckou pro děti a jejich rodiče přežít adolescenci a mladší dospělost. Práce pro MPSV. 2007-01-15, id(389), Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak zastavit epidemii rozchodů?

Článek o popularizující knihu Partneři a rozchody, popřípadě moji disertační práci. (html verze) 2007-01-12, id(409), Rozchody, ja(1), priorita(1),

Láska je vůl

Rozhovor pro časopis Reflex o problematice rozchodů... 2007-01-11, id(376), Psychologie, Seznamování, ja(1), priorita(1),

Lucie Kašová: Hostitelství

Lucie Kašová napsala pěknou bakalářskou práci o hostitelství, což je dost náročná forma náhradní rodinné péče. 2007-01-10, id(411), Rodina, ja(2), priorita(0),

Kristus - patron adoptovaných dětí

Kristovu psychiku formovaly procesy, které důvěrně známe u adoptovaných dětí. Presentace pro hagioseminář. 2007-01-10, id(413), Teologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Evoluční psychologie a původ náboženství

Tento text je úryvkem z knihy rozhovorů Kapka metanového deště od Pavla Housera 2007-01-10, id(415), Psychologie, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Přestaňme vtipkovat o tchýních

Veleúspěšný článek pro Lidové noviny o tom, co trápí moderní rodinu. 2007-01-02, id(388), Psychologie, ja(1), priorita(1),

Prof. Ctirad Václav Pospíšil a jeho děti

Systémové zneužívání dětí zní jako abstraktní pojem, ale v praxi má často jednoduchou podobu. Například pokud by se kněz chtěl přihlásit ke svým nemanželským dětem a řekněme občas je navštívit, tak by to pro něj znamenalo sociální popravu. V církvi by skončil. Takoví kněží tedy dostanou nůž na krk - buď zapřeš své děti, nebo si táhni kam chceš... 2007-01-02, id(414), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Svatý Václav z pohledu politické psychologie

Štěk pro National Geographic o sv. Václavovi. :-) 2007-01-01, id(363), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Co je a co není středověká psychologie

Jak říká Werich, já bych na tom slově středověk tolik neúlpěl... Středověk byla zajímavá doba, o které prakticky nic nevíme. Točí mě, když se slovo středověk používá jako odpadkový koš na vše, co se nám v novověku nelíbí, zvláště, když se jedná o psychologii. 2007-01-01, id(364), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Rozchovor pro Christnet

Jeden z mnoha rozhovoru za rok 2006... 2007-01-01, id(365), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Jan Pavel II.: Pastýř a vůdce farního společenství

Zajímavá promluva minulého papeže, která by se dala tesat... 2007-01-01, id(366), Teologie, ja(2), priorita(0),

Michael Ende: Legenda o Ukazateli na křižovatkách cest

Vždy mě překvapí, že i dobří autoři, když se zabývají Bohem, tak se nedostanou dále než k jeho mentální representaci v naší mysli - k jeho fantazijní postavě. Kristus ale hovoří o Otci, jenž je na nebesích, ne o tom, kterého si vytváříme v naší hlavě. V jednom se však s Michaelem Endem shoduji - Fantazijního Boha musíme zřetelně vidět, abychom mohli najít toho reálného. O tom fantazijním je tato povídka. 2007-01-01, id(367), Teologie, Beletrie, ja(2), priorita(0),

Chvála Christnetu

Nějaké povídaní pro Respekt o portálu Christnet. 2007-01-01, id(368), Teologie, ja(1), priorita(0),

Kdy bude pozdě rušit celibát?

Jeden z mnoha článků na téma přežilého celibátu. 2007-01-01, id(369), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Kalousek zradil. Setněte mu hlavu!

Něco málo psychologie ke Kalouskovi... 2007-01-01, id(370), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Volby v Líbeznici

Jak dopadly komunální volby 2006 v Líbeznici. 2007-01-01, id(371), Volby, Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

Jsou válečná zvěrstva normální?

Válku nejde vést gentlemansky, i když o tom rádi sníme... 2007-01-01, id(372), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jak skauti v Líbeznici omladili!

V poslední době se stává populární tzv. rodinný skauting - rodiny s dětmi od dvou let. Mohu jen doporučit. 2007-01-01, id(373), Rodina, Archiv, ja(1), priorita(0),

Kulínský a jiné prasárny

Redaktoři v MFDnes a Lidových novinách jsou mi svědky, že jsem se do této kauzy nechtěl pouštět. Ale měli, co chtěli - vypustili Krakena. Však se taky JUDr. Sokol vztekal... :-) 2007-01-01, id(374), Rodina, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Bublan s Husákem zabodovali

Ministr Bublan a policejní president Husák jdou zkrátka řidičům příkladem... 2007-01-01, id(375), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jsou lidi, kteří nepociťují žízeň

Jak je psychologicky prožívána dehydratace organismu v horkých obdobích. 2007-01-01, id(377), Psychohygiena, ja(1), priorita(0),

Co tě nezabije, to tě zmrzačí!

Rozhovor s kolegyní Simonou Hoskovcovou. 2007-01-01, id(378), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Mít mysl vraha!

Petr Zelenka je seriový vrah. Dokážete se vžít do jeho psychiky? 2007-01-01, id(379), Psychologie, Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Zavinovačka na dítě

Dětem svědčí, když je rodiče nosí na svém těle. Bohužel způsoby vázání jsme jaxi zapomněli. 2007-01-01, id(380), Rodina, ja(1), priorita(0),

Ústav pro idioty

Jak vypadala péče o duševně nemocné za První republiky. 2007-01-01, id(381), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Šťastný smrtelně nemocný

I smrtelnou chorobu je možno prožívat různě. 2007-01-01, id(382), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Co děti potřebují?

Proč narůstá procento týraných dětí? 2007-01-01, id(383), Rodina, ja(1), priorita(0),

Sloupky pro Lidové noviny v létě 2006

Psychologické úvahy pro LN na různá témata. Plytké čtení. :-) 2007-01-01, id(384), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Sběratelství a ženy

Rozhovor pro veletrh sběratelů o rozdílech mezi muži a ženami. 2007-01-01, id(385), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Rozvody aneb People in motion

Jiný rozhovor o rozchodech tentokrát pro LN. 2007-01-01, id(386), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jak postupujeme při snižování horečky?

Priesnitzův obklad - vše léčí voda. Babské pověry nebo i zde najdeme racionální jádro? 2007-01-01, id(387), Lymfom a rakovina, ja(1), priorita(0),

Na co si dát pozor při hledání práce v mateřské dovolené

Přemýšlíte o práci na mateřské dovolené. Není problém, ale je dobré si dá pozor na pár maličkostí. 2007-01-01, id(390), Rodina, ja(1), priorita(0),

Masové sociální experimenty

Nejsem moc nadšený Čunkovými experimenty ve Vsetíně. Uvidíme, jak to dopadne, ale vidím to bledě. Budovatelům sociálních experimentů totiž můžeme vytknout kde co, ale jedno jim zpravidla upřít nemůžeme - dobrou vůli. K dobré vůli je však třeba mít i zdravý rozum. 2007-01-01, id(391), Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Medvědí služby dětem

Viděl to a slyšel to veliký mrak. Chtěl by pomoc, ale chudák neví jak... Takhle dopadá, když se stát snaží vyřešit sociální problémy kolektivními akcemi. 2007-01-01, id(392), Rodina, ja(1), priorita(0),

František Hrubín: O Nosáčovi

Čas od času se spisovatelům podaří vystihnout, jak lidé s různými psychickými poruchami vnímají svět. V této pohádce je popsán svět narcise. 2007-01-01, id(393), Pro děti, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Problémy hostitelství v NRP

Starší článek o hostitelství. 2007-01-01, id(394), Rodina, ja(1), priorita(0),

Erik H. Erikson: Osm věků člověka

Life-span psychology neboli jakýsi globální pohledy vývojové psychologie na lidský život. Zde z pera slavného psychologa. 2007-01-01, id(395), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Místo událostí v životě firmy a zaměstnance

Nějak jsem se nachomýtl k problematice firemních akcí (http://www.zatisigroup.cz), pak jsem o tom psal nějaké články... 2007-01-01, id(396), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Copak, Klimeši, co čtete?

Co čtu anebo o tom, jak málo čtu... :-((( 2007-01-01, id(397), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Poučení z Bíliny - Víme, jaká je síla fantazie?

Vražda Kamily z Bíliny šokovala kde koho. Jako obvykle lidi mají potřebu pochopit myšlení těchto vraždících dětí. 2007-01-01, id(398), Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Konec hubených modelek, začátek nového věku

Trocha obezity, trocha matematiky a trochu ftipů... :-) 2007-01-01, id(400), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jaká je cena auta?

Za auto neplatíme jen penězi. Je dobré mít jasnou představu, co nás stojí. 2007-01-01, id(401), Finance, ja(1), priorita(0),

Hlavně nepít na žal

Spotřeba alkoholu stoupá, je tedy třeba umět pít, nebo raději nepít vůbec. 2007-01-01, id(402), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Tomáš Toula: Napsal jsem báseň o jediném slovu

Tomáš Toula je nadaný básník. Škoda jen, že básně nejsou tak v módě jako bývaly za První Republiky. 2007-01-01, id(403), Beletrie, ja(2), priorita(0),

Harnerovo schéma

Harnerovo schéma je elegantní způsob dělení lineárních mnohočlenů s jednou proměnnou. Tady to mám jen proto, abych to nezapomněl, jak se to dělá. 2007-01-01, id(404), Matematika, ja(2), priorita(0),

Jak převádět tištěné noty do PDF

Často je třeba převádět noty z tištěné podoby do digitální. Málokdo to umí tak, aby noty byly čitelné a zároveň zabrali minimum místa. Zde je tedy užitečný návod, jak na to. 2007-01-01, id(406), Muzika, Obrázky, Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Nedostatek římskokatolických kněží

Celibát si strčte do kecek. My chceme kněze! (Pokud bych si mohl vybrat, tak raději ne spermoně...) Rozhovor v rádiu J. Šiška, V. Málek a já. 2007-01-01, id(407), Teologie, Celibát, Audio, ja(1), priorita(0),

PF 2007

Pro srovnání PF2002... :-) 2007-01-01, id(408), PF, ja(1), priorita(0),

Blýská se na nové časy v otázce celibátu?

Tak nevím, opisoval jsem já od Benedikta 16., anebo on opisoval ode mě? Viri probati je to, co jsem navrhoval před dvěma lety našim biskupům... 2007-01-01, id(410), Teologie, Celibát, ja(2), priorita(0),

Davar

Geniální program na Bibli, například srovnává různé jazykové verze - hebrejskou, řeckou, latinskou, českou atd. Obrázky, mapy, grafy... Prostě geniální. 2007-01-01, id(416), Teologie, ja(2), priorita(0),

Notový archiv

Vynikající archiv not 2007-01-01, id(417), Muzika, ja(2), priorita(0),

PF2007

PF2007 2007-01-01, id(1583), PF, ja(1), priorita(0),

Jorge Luis Borges: Babylónská knihovna

Toto je povídka, která výrazně ovlivnila mou kreativitu. Vždycky když vymýšlím nějaké nové teorie, nebo hraji na piáno, říkám si: Tak i toto je zapsáno v Babylónské knihovně. Někdy mám pocit, jako bych do této knihovny vždy zaběhl, půjčil si knihu, a pak psal plagiáty. :-) 2006-12-31, id(361), Četba, Beletrie, ja(2), priorita(0),

Osudy poslední židovské rodiny z Vlachova Březí

Někdy stojí za to si připomenout historii ne příliš dávnou a ocenit statečnost těch, kteří se dokázali postavit násilí na cizích lidech. 2006-11-19, id(360), Teologie, ja(2), priorita(0),

Co asi budou dělat biskupové s vymírající církví v Čechách?

Odpověď panu Jiráčkovi na otázku: Opravdu si myslíte, že celibát je největší důvodem nedostatku kněží? 2006-09-05, id(357), Teologie, ja(1), priorita(1),

Jak řešit situaci katolické církve v Českých zemích

Zatím jen pracovní text úvah na téma, co by pomohlo naší církvi probudit se z mrtvolného spánku. 2006-09-01, id(319), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Že by gayům ve Vatikánu zatli tipec?

Postoj Vatikánu se vůči svěcení homosexuálů za posledních padesát let dramaticky otočil. Za mého dětství začal být velmi tolerantní a kolem roku 2006 - po otřesných zkušenostech s nimi - zase začal být velmi netolerantní. Já se Vatikánu ani nedivím. 2006-08-08, id(1475), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Michal Černý, Jeroným Klimeš: Sněhura a sedum permonů

Zvu Vás moc na premieru! Klánovice kinosál Beseda (zastávka Smržovská) středa 14.6.06 v 18:00. Tak jsem se dal na skládání. Tady jsou písně k dětské hře Sněhurka a sedm trpalíků. 2006-06-12, id(302), Muzika, ja(1), priorita(0),

Židovský kalendář a svátky

Nevíte náhodou, kdy je letos Roš hašána? Jestliže Kristus prý umřel 16. Nisanu 3793, který to byl den podle našeho gregoriánského kalendáře? 2006-06-12, id(355), Teologie, ja(1), priorita(0),

Kubiceho zpráva

Rychle stahujte. Bůhví jak to tam bude dlouho. Zajímavý čtení o tom, jak to dělají politici, kteří to myslí upřímně... 2006-06-01, id(352), Politické komentáře, ja(2), priorita(0),

Změňme volební systém

Asi nejsme jediní koho prudí české volby: "Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá stana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Tak babička, pro kterou vždy byla válka s lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace." V+W 2006-05-30, id(335), Volby, ja(1), priorita(0),

V. Jedlička: Scherzo (1957)

Velmi efektní klavírní skladba. Někdy snad nahraju i midi. 2006-05-29, id(332), Muzika, ja(2), priorita(0),

Sergej Prokofjev: Tanec pěti par z Romea a Julie

Velmi efektní klavírní skladba. Prokofjeva miluju... 2006-05-29, id(333), Muzika, ja(2), priorita(0),

Nadšení budovatelé národní identity

Na sportovních fanoušcích je něco roztomilého... :-) 2006-05-29, id(334), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Douglas Adams: Povídka za deset bodů

Již dvanáctileté dítěte dokáže napsat povídku, nad kterou zůstává rozum stát. U mě je to dalším potvrzením hypotézy, že apokryfní pseudotomášovo evangelium nenapsal dospělý člověk, ale dítě. Jiné vynikající povídky najdete zde. 2006-05-29, id(337), Četba, Beletrie, ja(2), priorita(0),

Josef Nekovář - historický článek

Děda mé ženy založil v Netolických rod kovářů. Vůbec při tom nedbal, že na to, že se jmenuje Nekovář... 2006-05-29, id(338), Autobiografie, ja(2), priorita(0),

Německá gramatika příruční

Berlička pro mé chatrné znalosti němčiny. Možná se Vám bude taky hodit... 2006-05-29, id(339), Ostatní, ja(1), priorita(0),

O teambuildingových aktivitách

Teambuilding - pro a proti v mini rozhovoru pro Lidové noviny. 2006-05-29, id(340), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Boone, Cunningham: Rozpoznání emocí ve výrazovém pohybu těla u dětí

Pojem vodítka - cue je v psychologii velmi zajímavý. Tento článek jsem přeložil pro kamarádku. 2006-05-29, id(341), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Vděčíme za svou dlouhověkost babičkám?

Křivka přežití je jeden z nejzajímavějších grafů, které znám. 2006-05-29, id(342), Psychologie, Stáří, ja(2), priorita(0),

Dovolená a regenerační potenciál

Minirozhovor pro Lidové noviny 2006-05-29, id(343), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Freude, Freude, Freude, když už na tě dojde?

Freud měl 150. výročí. Dokážete si představit, co to pro mě znamená? :-)) 2006-05-29, id(344), Psychologie, ja(2), priorita(0),

Jó, kdyby lidi věděli, co my psychologové slýcháváme...

Viktor Kalivoda měl asi pěkně pohnuté dětství... 2006-05-29, id(345), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Komunikační dovednosti očima muže

Pojednání o komunikaci pro sociální pracovnice... 2006-05-29, id(346), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Vězení Opočenského nevyléčilo

Jako kdyby si někdo myslel opak... :-) 2006-05-29, id(347), Psychologie, Politické komentáře, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Hana Čápová: Pilulka nebere jen děti

Hezky shrnutý můj postoj k antioncepci. Když už jsme u těch katolíků... 2006-05-29, id(348), Psychologie, Rodina, Neplodnost, ja(2), priorita(0),

Práce na mateřské dovolené

Na co si dát pozor, když uvažujete o návratu do práce po mateřské dovolené. 2006-05-29, id(349), Rodina, ja(1), priorita(0),

Co se vzpomínkami na starý vztah

Jsou vzpomínky na starý vztah nevěra? 2006-05-29, id(351), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Sborník z konference

Je rozumné jít studovat psychologii hned po gymnásiu? Jak to udělat, aby člověk byl dobrým psychologem? Nad těmito otázkami se zamýšlím v příspěvku z této konference. Kromě toho ve sborníku najdete pár zajímavých článků jiných autorů. 2006-03-20, id(681), Psychologie, Autobiografie, ja(1), priorita(1),

Dopisy s Dr. Slavíkem ohledně zrušení farnosti Líbeznice

Předchozí dopis

Zrušení farnosti Líbeznice byla zase fušařina non plus ultra. Na Tři krále nám řekli, že už týden nejsme farnost. I když to nadzvedlo to celou farnost i nevěřícího starostu, tak to biskupové nechali vyhnít... Dnes mají tyto dopisy samozřejmě jen historický význam. Problém je, že takto neomaleně zacházejí biskupové s věřícím stále. Viz například nedávné odvolání faráře ve Vlachově Březí, které jsem sledoval jen z povzdálí. 2006-03-08, id(1473), Teologie, ja(1), priorita(0),

O policii, korupci a psychologii davu

Něco z toho, na co se mě Martin Uhlíř z Respektu nebál zeptat v rozhovoru pro Respekt. 2006-02-15, id(336), Korupce, Policie, ja(1), priorita(0),

Mám diplom v chození po autech

Pro nevěřící Tomáše... 2006-02-14, id(331), Ftipy, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Program obnovy farností v praxi

Podrobný popis celého průběhu

Škoda, že katolíkům nevidí nevěřící do karet. To by se pobavili. Například biskupové přišli s tzv. programem obnovy farností, což v církevní hatlamatilce znamená rušení farností. Děje se tak dost chaoticky, jak si můžete přečíst. Takže co nedovedl husita ani bolševik, dovršuje biskupská konference - církev bez kněží, která antidatovanými dopisy zmatečně přechází do rukou laiků, aniž to tito tuší. Pane Bože, do koho 100 duši dal? 2006-02-05, id(320), Teologie, ja(1), priorita(0),

Slavení neděle bez kněze

Toto je důležitý dokument pro filiální kostely. Obsahuje ligurgii pro laiky. Poslal mi ji nepřímo kardinál Vlk, tak mu za to děkuji. Každopádně bych byl raději, kdyby to vyvěsili bikupové na své stránky a dávali k tomu každý týden nové kázání, aby i pověření laici ve filiálních kostelích, kde není kněz každou neděli, mohli slavit bohoslužby. 2006-02-05, id(325), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Když je kněz otcem na zapřenou

Nelze být dobrým otcem na zapřenou. Dítě musí cítit, že otec je na něho hrdý, že ho má rád i veřejně. Naproti tomu od nepaměti jsou děti kněží na okraji společnosti. Kněží se k nim veřejně nehlásí. Je na čase tuto stále trvající praxi změnit. 2006-02-05, id(329), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Zrušení farnosti Líbeznice

Zrušení farnosti Líbeznice nadzvedlo nejen hodně farníků, ale i občanů. Ilustrace toho, jak se v praxi vede církev do záhuby... 2006-02-05, id(412), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Jak velkorysé jsou menšiny?

To, že je někdo příslušník utlačované menšiny, vůbec neznamená, že on sám je tolerantnější než utlačující většina. Pokud ano, pak je to spíše vyjímka, než pravidlo. 2006-02-04, id(312), Politické komentáře, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Kdybych byl výrobce desiluzí, měl bych více štěstí

Odpověď na reakci p. Šístka na můj článek v Lidových novinách ohledně zákazu světit homosexuály na kněze. 2006-02-04, id(313), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Evoluční otec

Článek pro mou kamarádku a spolužačku Danu Hajnou, rozenou Pětivokou, co teď kromě terapie drog, vychovy syna, redituje casopis SoftForum. Zkrátka, jak se projevuje evoluce v našem rodičovském chování. 2006-02-04, id(314), Psychologie, Biologie a Etologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Nakupování a dluhy

Dotaz čtenářky, jak řešit problémy s nakupováním a následnými dluhy. 2006-02-04, id(315), Finance, ja(1), priorita(0),

Dohlédneme na sebe?

Říká se, že vzdálenosti se zkracují, ale je třeba dotat, že pouze ty velké. Malé se zvětšují a to tak, jako že jo. Článek na téma odcizení. 2006-02-04, id(316), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Kdy se po mateřské vrátit do práce?

Stále se hovoří o ženské karieře, ale málokdy si uvědomíme, že mateřská i s třemi dětmi je asi tak dlouha jako jedno naše zaměstnání, kterých vystřídáme za život několik. Žena ale prakticky nemůže mít děti po čtyřicítce, tak je dobré mít dobře seřazené hodnoty, aby neujel vlak... 2006-02-04, id(317), Rodina, ja(1), priorita(0),

Optimismus versus pesimismus

Víte, že optimismus je teologický blud? Přesněji řečeno byl, protože dnes toto slovo má jiný význam. Proč jej ale moc nenajdeme v psychologických učebnicích? Za tím bude nějaký pesimismus... 2006-02-04, id(318), Teologie, ja(1), priorita(0),

Kristův temperament a modlitba v Getsemanech

Teologové sice tvrdí, že Kristus byl skutečný člověk, ale tím to většinou končí. Nemnoho z nich si dokáže představit, jakou psychiku či temperament asi Kristus měl. Starý článek (tedy obrňte se tolerancí), který jsem nedávno přeposílal, tak si říkám, že by se mohl někomu hodit... 2006-02-04, id(321), Teologie, ja(1), priorita(0),

Handlar Petr: Stavba liturgického kalendáře

Liturgický kalednář je zajímavá věc. Zde je navíc čtení z NZ na každý den. 2006-02-04, id(322), Teologie, ja(2), priorita(0),

Staronová svatá Maří z Magdaly

Když katolický feminismus, tak hezky s katolickým folklorem. 2006-02-04, id(323), Teologie, ja(1), priorita(0),

Ratzinger bojovník

Tohle je zde jen pro pobavení. Prostě v roce 1994 jsem napsal recenzi do Katolického týdeníku na jeden rozhovor Ratzingera (dnešního papeže Benedikta 16.) a chytl jsem se tam jedné jeho věty. Dodnes si myslím, že to bylo jen přeřeknutí při rozhovoru s novinářem (podle zásady kněz má právo při mši říci tři bludy, ale nesmí na nich trvat), ale zajímavější byla spíše přestřelka okolo - stála mě místo recenzenta v KT. Jak mi prozradila redaktorka, intervenoval osobně jeden z biskupů, abych více v KT nepublikoval. Hádejte kdo? :-) 2006-02-04, id(324), Teologie, ja(1), priorita(0),

Začarovaný kruh strachu

Postarší článek na téma teroristické atentáty a strach. 2006-02-04, id(326), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Víra a tělo

Jak probíhal můj lymfom a zda si myslím, že víra uzdravuje. 2006-02-04, id(327), Lymfom a rakovina, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Tabu konverzní terapie homosexuality

Když se vám nelíbí, že máte nadváhu, tak se jedná o egodystonní obezitu. To je v pořádku. S tím můžete být nespokojeni. Když se vám nelíbí, že jste homosexuál, tak se jedná o egodystonní homosexualitu. Jste prý nemocný a máte se jít léčit, protože se svou homosexualitou MUSÍTE být spokojeni!!! 2005-12-27, id(1072), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Moje vlajková loď - kniha Partneři a rozchody. I když se nechcete rozvádět, je dobré ji znát. Je totiž nejen o rozchodech, ale i poruchách partnerského soužití. Fází rozchodu je šest a typické je, že člověk si uvědomí, že prochází rozchodem, až když je v polovině - ve třetí fázi. Do té doby nadělá tolik zbytečných chyb, až ho to zamrzí. :-( 2005-12-23, id(303), Psychologie, Rozchody, Nadčasové, Moje knihy, ja(1), priorita(0),

Převratná vatikánská personalistika

Druhá verze tohoto článku

Jakoby se zdálo, že Vatikán má stále stejně nekompromisní přístup k homosexuálním kněžím, ale není to pravda. Pamatuji doby, kdy církevní praxe byla vůči nim velmi shovívavá. Bohužel Vatikán udělal s homosexuály otřesnou zkušenost, tak se tiše změnil i jeho postoj k nim. 2005-12-15, id(305), Teologie, Homosexualita, Celibát, ja(1), priorita(0),

Je možno změnit homosexuální orientaci?

I v psychologii (přesněji české psychologii) jsou tabu, o kterých se nesmí mluvit. Tím je například reparativní terapie homosexuální orientace, kterou před pár lety schválila jako eticky oprávněnou APA (Asociace amerických psychologů). 2005-12-15, id(306), Psychologie, Teologie, Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Posudek na reality show pro RRTV 1

První posudek pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvody, proč si myslím, že tyto pořady (VyVolení, BigBrother) by se měly vysílat až po desáté hodině. 2005-12-15, id(307), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Posudek na reality show pro RRTV 2

Druhý posudek pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvody, proč si myslím, že tyto pořady (VyVolení, BigBrother) by se měly vysílat až po desáté hodině. 2005-12-15, id(308), Rodina, ja(1), priorita(0),

Posudek na reality show pro RRTV 3

Třetí posudek pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvody, proč si myslím, že tyto pořady (VyVolení, BigBrother) by se měly vysílat až po desáté hodině. 2005-12-15, id(309), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Posudek na reality show pro RRTV 4

Čtvrtý posudek pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvody, proč si myslím, že tyto pořady (VyVolení, BigBrother) by se měly vysílat až po desáté hodině. 2005-12-15, id(310), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Co dělá z dětí vrahy?

V Bílině zabili spolužáci svou holku. Proč? 2005-11-17, id(290), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

I policejní ryba smrdí od hlavy

Brutální a chaotické chování policistů při zásahu na Czechtechu vzešlo především díky chaotickému vedení a bláhově naivní taktice. 2005-11-17, id(291), Policie, ja(1), priorita(0),

Český universální policista aneb o policejním diletantismu

Czechtech podruhé... 2005-11-17, id(292), Policie, ja(1), priorita(0),

Dvojí pravidla silničního provozu?

Jak se jezdí v Čechách... 2005-11-17, id(293), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Můžeme být přáteli?

Někteří muslimové nám vyhlásili válku. Jak vážně je máme brát? 2005-11-17, id(294), Teologie, ja(1), priorita(0),

Nevidím zlo, neslyším zlo

Před válkou (povodněmi) se problémy bagatelizují. 2005-11-17, id(295), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

O fotbalu a rozchodech

Fotbal jako manželství obojí má svá pravidla... :-) 2005-11-17, id(296), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jan Kovalík: V Česku se krást vyplácí

A opět korupce u policie, až už je to nudné, že? 2005-11-17, id(297), Policie, ja(2), priorita(0),

VyVolení - tři falešní hráči

Jak jsem to viděl před začátkem... 2005-11-17, id(298), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Mluví VyVolení, jak jim zobák narostl?

Předpovídal jsem desiluzi účastníků. Teď nedávno jsem mluvil s Wendi a ta říkala, že by budoucím účastníkům rozmlouvala. Ani se jí nedivím. 2005-11-17, id(299), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Reality show? Fakt hustej vodvaz! (názor)

Pornohvězda - to je vodvaz, že to svět neviděl. :-) 2005-11-17, id(300), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Všichni Chocholouškovi muži

Tento zásah proti Emilovi byl snad jediná zajímavá věc na celých reality show. Podle Wendy to prý byl úkol a bylo to sehrané zaměstnanci Primy. Každopádně to bylo zahrané dobře. 2005-11-17, id(301), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Nebe, peklo, ráj

Desková hra - nebe, peklo, ráj - je vhodná pro děti. Házíte koskou a hádáte se, co vlastně padlo, co se má dělat, když padne šestka... 2005-08-24, id(288), Teologie, Pro děti, Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Kovář Nekovář

Umělecké kovářství mého tchána a švagra. Kdybyste náhodou potřebovali ukout nějaké pikle. 2005-08-02, id(284), Ostatní, Urob si sám, ja(2), priorita(0),

Mánek Jindřich: Když Pilát spravoval Judsko

Velmi zajímavá kniha o době, když žil Kristus. Za digitalizaci musíme poděkovat Petrovi Ferdusovi. 2005-07-31, id(282), Teologie, Četba, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!

Pokračování diskuse o článku Biskupská antikoncepce a náboženství smrti

Evoluční zákony platí jako pro věřící, tak pro nevěřící. Jestliže se církev nedokáže rozmnožit, zanikne. Dnešní pastorační praxe produkuje jednoho kněze na 1500 věřících. Když má farář na starosti 10 kostelů po 20 lidech, tak je to stále 200 lidí. Kde vzít zbývajících 1300? Prostě biskupové vedou církev do záhuby, protože nejsou ochotni se stávajícím situací nic dělat. 2005-07-17, id(1468), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Kde tlačí církev bota?

Bota církev tlačí v praxi, ne v teorii... 2005-07-16, id(276), Teologie, ja(1), priorita(0),

Biskupská antikoncepce a náboženství smrti

Křesťané kritizují nevěřící a označují jejich styl života za civilizaci smrti, ale sami se nechovají o nic lépe. 2005-07-16, id(277), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(1),

Naučme starého Vlka novým kouskům

Když jsem tento článek poslal k recenzi kardinálovi Vlkovi, neodpověděl - silentia sacra. :-) 2005-07-16, id(278), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Kariéra versus rodina

Stojíme před volbou rodina nebo kariéra? 2005-07-16, id(279), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Globální výchovná nejistota

Svět se mění rychleji, než se stačí vytvářet adaptační morálka. To vede k chaosu a nejistotě ve výchově. Stabilizace bude trvat možná i více než sto let. 2005-07-16, id(280), Rodina, ja(1), priorita(0),

Odpovědi pro PragerZeitung o Václavu Klausovi

V. Klaus kupodivu získal poměrně velkou popularitu. Ať je nám sympatický nebo ne, je zajímavé se zamyslet, proč se tak stalo. 2005-07-16, id(281), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Zrada Boha a Buňuelova Viridiána

Luis Buňuel ve filmu Viridiana ztvárnil ostrou kritiku křesťanství. Je dobré se nad ní zamyslet. 2005-07-04, id(272), Teologie, Video, ja(1), priorita(0),

Kus Nového Zákona na každý den

Na tomto odkazu je Nový zákon (ČEP) nakrájený po 1000 znacích - dávka na den - holý text bez čísel veršů pouze s čísly kapitol. Buď si pomocí cookies nastavíte záložku, nebo si zobrazte úryvek připadající na dnešek. 2005-06-30, id(188), Teologie, ja(1), priorita(0),

Rajské pokušení manipulací

Od psychologů laici očekávají, že budou umět s druhými manipulovat, ale zapomínají, že manipulace (neboli utilitární či instrumentální vztah k lidem) je jeden z nejhorších jedů, který může otrávit náš vztah k druhým lidem. 2005-06-21, id(273), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Filipika proti armádě, aneb svědectví pravdě

Kolikrát v životě jste potřebovali vojenského důstojníka a kolikrát doktora, učitele či zdravotní sestru? Odpovězte mi prosím pak na otázku, proč důstojníci v armádě dostávání několikráte vyšší plat než doktoři, učitelé či zdravotní sestry? Proto jsem napsal své svědectví o vojenské katedře, abych ukázal, kde utápíme miliardy z státního rozpočtu. 2005-05-01, id(29), Četba, Ftipy, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

Rozhovor o rozvodech pro časopis Aperio

Rozvody jsou novodobý mor. 2005-04-04, id(267), Rozchody, ja(1), priorita(0),

Nasadil nám Gross (a nejen on) parohy?

Ani jsem netušil, když tato aféra začínala, do jakých nechutností povede... 2005-04-04, id(269), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jacksonovo svědectví o amerických soudech

Plastic People mají nového člena - plastic Jackson. Asi to bude dobrý pošuk, ale naštěstí v USA mají dobré soudce. 2005-04-04, id(270), Politické komentáře, Archiv, ja(1), priorita(0),

Papež, co si troufl být křesťanem

Papeže Jana Pavla II. je škoda... 2005-04-04, id(271), Teologie, ja(1), priorita(0),

MR atlas mozku - kalendář 2005

Udělat z vlastní hlavy trhací kalendář, to může napadnout jedině studovanou hlavu Pavlinky Harantové. Avšak tento ztřeštěný nápad zrealizovala až hlava, kterou si můžete prohlednout v tomto atlase mozku. (Snímky pochází z magnetické rezonance IKEM Praha.) 2005-01-17, id(25), Psychologie, Obrázky, Ftipy, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Pohled psychologa na call centra

Call centra zákonitě přetěžují operátory, protože je nutí komunikovat déle než 4 hodiny denně. To je proti přírodě či evoluci. 2005-01-17, id(249), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Děti sametové generaci

Letos obdrží občanský průkaz první děti samotové revoluce... 2005-01-17, id(250), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Dvacet hrdinů naší doby

Dvacet neobyčejných lidí, o kterých referovala MF Dnes. 2005-01-17, id(251), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Třináctileté děti nejsou na sex zralé

Když dovolíme sex od třinácti, musíme dovolit i sňatky a rozvody. Máte již vyhlédnutého ženicha pro své třináctileté střevo? Pokud ne, tak se možná nabízí pan Kulínský. :-) 2005-01-17, id(252), Psychologie, Teologie, Rodina, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Prarodiče nám neustále zasahují do výchovy

Psychologická poradna Nedělního světa (www.nedelnisvet.cz). 2005-01-17, id(253), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Nevyčítat a neironizovat!

Psychologická poradna Nedělního světa (www.nedelnisvet.cz). 2005-01-17, id(254), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(0),

Jak potrestat dospívající děti?

Psychologická poradna Nedělního světa (www.nedelnisvet.cz). 2005-01-17, id(255), Rodina, ja(1), priorita(0),

Manžel alkoholik

Psychologická poradna Nedělního světa (www.nedelnisvet.cz). 2005-01-17, id(256), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Hyenismus může být i obrana

Rozhovor pro Lidovky o katastrofě tsunami a psychologii lidí v Asii. 2005-01-17, id(257), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Silvestr

Psychologické kecy při příležitosti Silvestra. 2005-01-17, id(258), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Superstar = Super volby!

Joj, kdyby volby do Parlamentu fungovaly stejně jako volba Superstar, to by byla jiná písnička. 2005-01-17, id(259), Psychologie, Volby, ja(1), priorita(0),

Průměrná rodina je lepší než dobrý ústav

Ústavní lobby soustavně produkuje polopravdy... 2005-01-17, id(260), Rodina, ja(1), priorita(0),

O volbách, aneb Je libo rybu kyselou či uzenou?

Účast u voleb je mizerná, na vině je špatný volební systém... 2005-01-17, id(262), Volby, ja(1), priorita(0),

Král je mrtev! Ať žije domobrana!

Jestliže občany nechrání policie, začnou si zákonitě bránit svůj majetek sami. Za právo na domobranu by neměli být za takové situace trestáni. 2005-01-17, id(263), Politické komentáře, Policie, ja(1), priorita(0),

Otázka definice hardware a software

S Honzou Krejsou jsme zabředli do debaty, co je to SW a co HW... Hanka Kubíková to musela poslouchat - chudák. :-) Zajímé je, že si na tuto definici ještě po letech vzpomenu a přemýšlím, co vlastně dané zařízení, například Raspberry, ví o tom, co se ním a okolo něho děje, například, že jsem s ním zatřásl ap. 2005-01-17, id(264), Programy a Počítače, ja(1), priorita(0),

Boží vůle a subjektivní jistota

Starší, dost jiná verze

Věřící někdy omylem zaměňují pocit subjektivní jistoty za Boží vůli. Zde to byl muž, který vždy měsíc byl klášteře a pak zase měsíc se ženou, pak zase v klášteře... a nikam to nevedlo, protože neměl řádné duchovní vedení.
Tento termín - subjektivní jistota - se pak používá i v souvislosti s partnerskými vztahy, zejména u přechozených vztahů. 2005-01-17, id(265), Psychologie, Teologie, Celibát, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Národní příběhy, hrdinové a antihrdinové

Zpráva z výzkumu národních příběhů a hodnocení presidentů a význačných osobností naší historie. Velmi zajímavá zjištění, jak lidé vnímají presidenty v průběhu doby. 2005-01-17, id(266), Politické komentáře, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Kdyby rodiče šli do vězení za své děti...

Hranice trestní odpovědnosti je dána převážně geneticky - nemůžeme si s ní šíbovat, jak nás napadne. 2004-12-25, id(1411), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Řada kněží tají přítelkyně a děti

Proč katolická církev brání ženatým kněžím, když biskupové plošně tolerují, že jejich kněží žijí v mimomanželských vztazích? Když chci celibát, tak na něm trvám, nebo ho zruším, ne? Takto je celibát fakticky zrušený, jen se na něm trapně formálně na oko trvá. 2004-12-25, id(1415), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Zážitky blízké smrti - Ketaminová teorie

Zajímavé vysvětlení zážitků blízkých smrti pomocí ketaminové teorie. Nic bych se nedivil, kdyby to tak bylo... :-) 2004-12-06, id(248), Psychologie, Teologie, Stáří, ja(5), priorita(0),

Výzva našim biskupům ohledně nedostatku kněží

Tato komunikace byla reakcí na sitauci, kdy okolo roku 2004 Vlachovo Březí přišlo o faráře. Tak jsem se trochu angažoval. Jako laici máme povinnost upozorňovat naše biskupy na eventuální nebezpečí "z prodlení". Tímto nebezpečím je nechávání farností bez kněží. 2004-10-30, id(217), Celibát, ja(1), priorita(0),

Trasformační zákon - třetí velká rozkrádačka

Transformační zákon připravovali komunisté, jejich vypsaný rukopis se opravdu nezapře. 2004-10-26, id(245), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Co trápí dnešní rodinu

Přehled hlavních zdrojů, které jsou příčinou hroutící se společnosti. 2004-10-25, id(233), Rodina, ja(1), priorita(0),

Boží království versus synchronicita

Synchronicita je přesný termín o zřejmě neexistujícím jevu... 2004-10-25, id(235), Esoterika, ja(1), priorita(0),

Daniel Kaucký, Jeroným Klimeš: Nedělejme z lidí cvoky!

Ke klecím, nepublikovaný článek... 2004-10-25, id(236), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Kdyby rodiče šli do vězení za své děti...

Proč nezavést sdílenou trestní odpovědnost rodičů za činy jejich dětí? 2004-10-25, id(237), Psychologie, Politické komentáře, Rodina, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Otevřený dopis od Dr. Pilařové a moje odpověď

Bouře ve sklenici vody... 2004-10-25, id(239), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Pěstounská péče za 80.000 měsíčně!!!

Reakce Dr. Pilaře a ministryně Buzkové a moje odpověď na otázku, kdo je žába na prameni, kdo dusí náhradní rodinnou péči v České republice. 2004-10-25, id(240), Rodina, ja(1), priorita(0),

Jak vypadá používání klecí v praxi

Ono to vypadá jako abstraktní debata, ale lékaři opravdu někdy klecová a síťová lůžka zneužívají. Jak říkal můj kamarád o blázinci: "Musíme tam všichni, ale důležité je být na té dobré straně." Kéž by ta dobrá strana byla právě na straně pacientů. 2004-10-25, id(241), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Paměť dětí na traumatické zážitky

Po událostech v ruském Beslanu kolovalo v médiích otázky, co si vlastně děti z těchto událostí pamatují a co s tím. 2004-10-25, id(242), Psychologie, Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Granáty připravit! Granáty!! Hurá!!!

Když to na Příkopech bouchá, přípomíná to vojenskou katedru. 2004-10-25, id(243), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Když si policajti dávaj do tlamy...

Peníze na policejní platy jsou, ale na vzdělávání policistů již ne, proč? 2004-10-25, id(244), Politické komentáře, Policie, ja(1), priorita(0),

Pavel Kučera: Midiorg

Jestli si doma stavite kostelní varhany, tak musíte mít tento program. Nyní v linuxu stejnou funkci zastává program genpo. 2004-10-25, id(246), Teologie, Muzika, ja(2), priorita(0),

Boží genové inženýrství

Teologický úlet... 2004-10-24, id(234), Teologie, ja(1), priorita(0),

Korupce v policejní práci

Na základě povzbuzení prof. Čecha jsem se vrátil ke svému staršímu tématu korupce policie. Považuji to dlouhodobě za jeden z nejlepších článků, které jsem kdy napsal. 2004-09-02, id(231), Psychologie, Politické komentáře, Policie, ja(1), priorita(1),

S. K. Vrbka: Pater Noster neboli Otče náš

Jedna z povedenějších harmonizací nápěvu modlitby Otče náš od J. Olejníka. Na svých stránkách mám i originální harmonizaci od samotného Olejníka. 2004-08-27, id(229), Teologie, Muzika, ja(2), priorita(0),

John Williams: Harry Potter sheet music

Hlavní motiv z Harry Potter pro klavír i s prstokladem. 2004-08-27, id(230), Muzika, ja(2), priorita(0),

Selhání duchovních nebo biskupů?

V Čechách se začínají objevovat farnosti, kde je hodně farníků bez kněze. Nedostatek kněží je dán především tím, že biskupové křečovitě drží středověkých zvyků - semináře a celibátu - místo aby se podívali, jak získával své učeníky sám Kristus. Utajovaná sexuální zneužití jsou jen praktickým důsledkem této praxe. 2004-07-21, id(227), Celibát, ja(1), priorita(0),

Co je nám do toho, kdo s kým spí?

Příspěvek k registrovanému partnerství homosexuálů. 2004-07-20, id(211), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Israel není náš nejstarší synek

Evropa se chová k Israeli jako k nejstaršímu synkovi. Není tak trochu mimo? 2004-07-20, id(213), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Kdo pomůže vytáhnout děti z klecí?

Jako rákoska zmizela ze škol, měly by i klecová a síťová lůžka zmizet z ústavů. Koho zajímá, jak postupně mizely děsivé podmínky v ústavech, doporučuji Historii psychiatrie od Vinaře. Kolem tohoto článku byla přestřelka - viz Buzková, Pilař. Každopádně názor si udělejte sami. 2004-07-20, id(224), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Kde se bere síla reality show?

Pár postřehů k pořadu Česko hledá superstar. 2004-07-19, id(219), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Jakub Hučín: Romové jsou jiní a jiní zůstanou

Zajímavý článek o Romech, kde jsem si taky přidal. :-) 2004-07-19, id(220), Rasismus, Romové, ja(5), priorita(0),

Psychologicky účinné vyplácení sociálních dávek

Příspěvek do Psychologie dnes jak zabránit, aby se v některých rodinách nepropily měsíční sociální dávky za dva dny. 2004-07-19, id(222), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Organizace časem a pivem

Čas na pivo se vždycky najde. :-) 2004-07-19, id(223), Ftipy, ja(1), priorita(0),

Jarní únava

Sezonní poruchy a nálad a co s nimi v populárním článku. 2004-07-19, id(225), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Hop a je tu holotrop!

Holotropní dýchání bylo před lety velkou módou. Dobrá metoda, jak získat hodně psychologického materiálu, ale existuje řada bludů kroužících okolo. 2004-07-19, id(226), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Test kreslení hodin

Test kreslení hodin se používá jako screeningová metoda zjišťování nastupující demence. 2004-07-18, id(221), Psychologie, ja(2), priorita(0),

MMSE - Screeningový test demence

Mini Mental State Examination se používá k zjišťování nastupující demence spolu s testem kresby hodin. 2004-07-18, id(228), Psychologie, Testy a Hry, ja(2), priorita(0),

Lubomír Černý: Umění valčíku

Můj strýc nám zanechal obdivuhodnou knihu plnou valčíků. Tedy nech sa pačí! eee tedy valčí! :-) 2004-04-21, id(218), Muzika, ja(1), priorita(0),

Lubomír Černý: Umění polky a pochodu

Můj strýc nám zanechal obdivuhodnou knihu plnou pochodů a polek. Tedy nech sa pačí! eee tedy polčí! :-) 2004-04-21, id(671), Muzika, ja(2), priorita(0),

Externalizace - říše nikoho

Externalizace je síla, která vytváří svět - třetí říši - mezi mnou a tebou. O této říši nikdo neví, je skryta, a tak je zdrojem mnoha nedorozumění. Seznámení s fantazijními postavami. 2004-03-24, id(204), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Divoženka

Lidská fantazie se řící zákony, které obvykle lidé neznají. Tyto zákony však vládnou naší mysli stejně neúprosně, jako gravitace našemu tělu. Zde je malá ukázka z beletrie. 2004-03-24, id(205), Psychologie, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Dana Hajná: Našli jste u svého dítěte joina?

Dana je moje spolužačka a tady velmi hezky píše, co dělat a co nedělat, když najdete u svého dítěte drogy. 2004-03-24, id(206), Závislosti a drogy, ja(2), priorita(0),

Vícegenerační zapomínání

Tento článek z politické psychologie ukazuje, že někdy je třeba několika generací, než se zapomenou staré křivdy. Tento čas bývá nutný a není možno jej přeskočit. 2004-03-24, id(207), Psychologie, Politické komentáře, Opravit, ja(1), priorita(0),

Střet ideologií

Ideologie prochází vývojem, který je zákonitý. Naše generace žila v období extrémní svobody, která pomalu ustoupí mnohem trvdším podmínkám. Proč a jak? O tom je tento článek. 2004-03-24, id(208), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Konec konců konec světa

Článek pro Katolický týdeník o tom, jak lidé mají sklon čekat konec světa podle toho, v jakém jsou psychickém stavu. 2004-03-24, id(209), Teologie, ja(1), priorita(0),

Sexuální zneužívání kněží

Příspěvek do jedné publikace o problému sexuální závislosti u kněží v České Republice. 2004-03-24, id(210), Psychologie, Teologie, Homosexualita, Celibát, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Lucerna a Romové na Slovensku

Příspěvek k problematice sociálních dávek u nezaměstnaných. 2004-03-24, id(212), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Svatební oznámení

Jeden z nejšťastnějších okamžiků mého života... :-) 2004-02-28, id(199), Autobiografie, ja(5), priorita(0),

Byl Pseudo-Tomáš dítě?

PseudoTomášovo apokryfní evangelium Ježíšova dětství je tak provokující, že se vkrádá otázka, zda to nakonec nenapsalo nedospělé dítě. Zde přináším český překlad tohoto evangelia, abyste si udělali obrázek. Vlastní článek je však v angličtině. 2004-02-03, id(203), Teologie, ja(5), priorita(0),

Socialistický stát zabijí sociální cítění

Používání termínů levý - pravý v politice je zmatené a zdá se, že ti, kdo opravdu sociálně cítí, nejsou levičáci, nebo se nemohou levičácky chovat. 2004-01-29, id(200), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Postní doba a znamení doby

Přemýšleli jste někdy, proč se dříve tak úporně postilo a dnes už to není tak populární? 2004-01-29, id(201), Teologie, ja(1), priorita(0),

Velmi těžký jazyk na svatbě v Káni Galilejské

Podle teologie Ježíš byl člověk, tedy postupně poznával a hledal své poslání, jako každý z nás. V Bibli je možno sledovat některé z těchto klíčových a přelomových okamžiků a tak nahlédnout, jak asi Kristus uvažoval. Prvním z těchto obratů se udál na svatbě. 2004-01-29, id(202), Teologie, ja(1), priorita(0),

Nemocnice na kraji města

Nemocnice na kraji města - pouze melodie na mobil. 2004-01-28, id(196), Muzika, ja(1), priorita(0),

Z Dálného Východu Bůh ví od koho

Pro ty, co rádi opouští diatoniku... 2004-01-28, id(197), Muzika, ja(1), priorita(0),

The Good King Wenceslas

The Good King Wenceslas (sv. Václav) is pride of our nation. Well known also by this old carol. 2004-01-28, id(198), Muzika, English, ja(1), priorita(0),

Zneužívané děti v ČR

Článek, který jsme napsali s Katkou Brejchovou na téma sexuální zneužívání dětí. Zajímavé by mohlo být evoluční zdůvodnění období latence a stanovení poločasu rozpadu zneužívajících vztahů. 2004-01-12, id(195), Psychologie, Rodina, Sex a Nevěra, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Jarolím Adámek: Výklad prvních tří kapitol Genesis

Genesis, první kniha Bible se snůškou různých autorů a stylů. Je velmi málo srozumitelná, ale přesto učení o dědičném hříchu je v křesťanství konstituční. Otázkou však je, jak mu rozumět. Zde jsem zdigitalizoval jednu starší brožuru, která mě svého času hodně ovlivnila. (Ikona: De Lempicka Tamara: Adam et Eve) 2004-01-05, id(193), Teologie, Nadčasové, ja(2), priorita(1),

Jak naučit synečka hospodařit?

Jen takový postřeh z rodinné terapie. Pokud mají rodinní příslušníci problémy vyjít z penězi, pak je třeba zkrátit výplatní interval tak, aby vyšli. Proč nezavést něco takového i do vyplácení sociálních dávek? 2004-01-05, id(194), Finance, ja(1), priorita(0),

Šachová hra ve Slaném

"Škrhola si řek', že vosu prožene, mohutně se sukovicou, ožene, a jak ta vosa sedí králi na nose, v tom bum a v té chvíli je po vose..." Asi tak by se dalo přirovnat řešení problemu ve Slaném. Ne že by to nebylo řešení, ale je to takové škrholovské řešení. 2004-01-01, id(187), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jak vyrobit pravé kovbojské laso pro děti

aneb co jsem se naučil, když jsem byl kovbojem v Texasu 2003-12-26, id(1516), Pro děti, Urob si sám, ja(1), priorita(0),

Sněhová kalamita v Austinu, která rozložila Universitu Texas!

Pohledem z okna mého kolejního pokoje se přesvědčte na vlastní oči, že to nebyla žádná prča! 2003-12-26, id(1519), Ftipy, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Násilí a sex ve filmu nejen jako způsob autostimulace

Existenční prázdno po dosažení cíle ve střední dospělosti 2003-12-26, id(1531), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Sexuální závislost kněží

Kapitola z knihy Hluboce zraněni - Církev a fenomén sexuálního zneužívání 2003-12-26, id(1555), Teologie, Celibát, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Koncept hostitelství v NRP

Hostilelé jsou lidé, kteří si berou dítě z dětského domova na víkendy, výlety, do kroužků ap. Je to krásný příklad lidské ušlechtilosti, ale není pro děti prosto nebezpečí. Tomu by mělo předejít hostitelství, které je vedeno profesionálně. 2003-12-19, id(192), Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Zpráva o stávajícím stavu Náhradní rodinné péče a mládež bez rodinného zázemí v České Republice (2001)

Pro své studenty jako studijní materiál jsem oskenoval tento článek, který může být zajímavý i pro jiné čtenáře. 2003-12-02, id(191), Opravit, ja(1), priorita(0),

Alanon

Sdružení Alanon je forma pomoci partnerům alkoholiků. Na jejich žádost zde prozatímně uveřejňuji překlady jejich materiálů. 2003-11-10, id(190), Psychologie, Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Nekuřte!

Rád bych upozornil na stránky věnované boji proti kouření, tedy především reklamám zaměřeným na děti, viz obrázek nalevo. Roztomilý plyšový velbloud, velká kukadla, dětský ftip: "Nikdy nevyhazuj Camel z okna". Zasmějeme se, máme pocit, že o nic nejde, ale my nejsme cílová skupina. Tou jsou děti, ty rády nosí trička s těmito obrázky rády na sobě a vytvářejí si tak citový vztah k Camel. Po této reklamě firmě Camel výrazně narostl obrat. Tedy pozor. 2003-09-23, id(184), Archiv, Opravit, ja(5), priorita(0),

Adopce.com

Nadace Terezy Maxové na podporu náhradní rodinné péče s řadou zajímavých odkazů a informací. 2003-09-23, id(185), Rodina, Archiv, Opravit, ja(2), priorita(0),

Kdo popravil sv. Josefa ve Studenci?

Psychologicke profilování tresných činů patří mezi zavedené disciplíny policejní psychologie. Zde je malá ukázka... 2003-09-23, id(186), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Před psy je radno dělat jen "dobré pohyby"

Tento roztomilý psík neroztomile zabil dítě svého pána. Proč tak často dochází k tragediím? Je to špatnou výchovou psů? Nebo je na vině podceňování zákonitostí koevoluce? 2003-09-13, id(183), Politické komentáře, Biologie a Etologie, ja(1), priorita(0),

Dreadful song about Golem

As I cannot assume that you know Golem, so few words: This is very awkward song of Voskovec & Werich, and Jaroslav Ježek with a lot of Jewish background (e.g. Shofer, old Prague legend). I translated that for my students as an illustration of multiethnic environment of Prague. 2003-09-10, id(182), Muzika, English, ja(1), priorita(0),

Dost bolo neslučitelného dualismu duše a těla!

Jak to vlastně bude s tou duší a tělem? Vyplatí se vodníkům syslit hrnečky do zásoby? (aktualizace 7.9.03) 2003-09-07, id(178), Psychologie, Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(1),

A co oční kamery v USA?

Pár slov o tom, jak si v USA hrají opičky s očními kamerami. 2003-08-30, id(181), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Mohou děti dostat ze stávky učitelů kopřivku?

Ohlupování dětí vlastními rodiči nezná mezí. Prý pubertální dívka psala do redakce, že se qůli stávce učitelů nedostane na střední školu... :-) 2003-08-28, id(180), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Ora et labora!

Je práce požehnáním nebo prokletím? Jak se postavit k nezaměstnanosti? Je pravda, že Arbeit macht bleifrei? 2003-08-27, id(179), Psychologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Was Pseudo-Thomas a child?

Apocryphal gospel of Pseudo-Thomas is a very controversial apocrypha, and was refused as heretical and spurious for its offensive and shocking depiction of Jesus? childhood. The reason for this might though be very simple: The author was a 10 years old boy! 2003-08-23, id(177), Psychologie, Teologie, English, ja(1), priorita(3),

Sbohem Martine

Martin Kraus byl můj kamarád, studoval psychologii a elektro a nejaci dva mohamedi ho zabili v Dagestanu... :-( 2003-08-13, id(176), Archiv, Opravit, ja(5), priorita(0),

Národní traumata, příběhy a iluze

Rok 1968 ještě jednou, tentokrát z pohledu národních příběhů. 2003-08-11, id(174), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Kdy bude v Čechách dobře?

Doby převratů a revolucí nejsou nejhoršími dobami naroda, a to je poněkud přeqapivé. Proč tomu tak je? 2003-07-23, id(172), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

František Klimeš: Webové stránky

Toto jsou webové stránky mého otce. Je tam mimochodem naše genealogie a různé varhanní noty, protože táta je u nás vyhlášený varhaník. 2003-07-21, id(173), Ostatní, ja(2), priorita(0),

Gaze distribution in commercial eye-tracking

This is a final paper for Visual systems lectures of prof. Wilson Geisler at Texas University in Austin. Mostly devoted to a question how to fit a set of gazes by exponential distribution. 2003-07-03, id(168), Psychologie, English, Reklama, ja(1), priorita(0),

Evolutionary purpose of morality

This is a final paper for Evolutionary psychology lectures of prof. David Buss at Texas University in Austin. Mostly devoted to a question why morality has evolved. 2003-07-03, id(169), Psychologie, Teologie, English, ja(1), priorita(0),

Nesmrtelná šimpanzí duše

Proč je otázka rodu člověk tak provokativní? Máme začít křtít šimpanze? Prodáme jim alespoň vagón plechovek Coca-coly? Proč Hitler neposílal šimpanze do plynových komor? Odpověď na tyto a podobné otázky přináší tento krátký článek. 2003-07-02, id(167), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Psychologická oposita

Oposita neboli slova opačného významu se chovají trochu jinak v psychologii a v lingvistice. Tento článek je dvou párech psychologických oposit v partnerských vztazích. 2003-06-26, id(165), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Kristovo "fyzikální" průkopnictví podruhé

Jsou myšlenky, které sveřepě obhajuju. Proč? Libí se mi, protože mi zapadají do širších souvislostí. U tohoto tématu oběti jsem ještě o těch širších souvislostech nehovořil, ale všeho do času. (Reakce na diskusi na Christnetu a předchozí článek.) 2003-06-26, id(166), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Umění rodičovství

Být dobrým rodičem je umění, kterému není rovno. Pár postřehů okoukaných od šikovných rodičů přináší tento článek. 2003-06-22, id(164), Rodina, ja(1), priorita(0),

Osudy rozervanců

Otázka "Čí jsi?" je vcelku jednoduchá pro dítě, ale složitější pro dospělého, který si svou identitu hledá a rozhoduje se pro ni. Osudy těch nerozhodných rozervanců jsou naznačeny v tomto článku. 2003-06-12, id(163), Rozchody, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Sv. Jeroným o poustevnících

Sv. Jeroným, můj patron, byl velmi vzdělaný a vynikající překladatel Bible z řecké Septuaginty do latinské Vulgáty, na druhé straně to byl asi cholerik a naboženský fanatik. Nicméně jeho hagiografie (svatopisectví) je opravdu zábavná četba. Docela jsem se nasmál, když jsem to četl. 2003-06-10, id(162), Teologie, Autobiografie, ja(2), priorita(0),

Zabili jste své dítě, nebo vám běhají po bytě parohy?

Nechtěné děti versus potraty? Ale ano, existuje řešení... (Ohlas v rádiu) 2003-05-15, id(161), Psychologie, Rodina, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

The Role of Laws and Quality Psychological Testing in the Adoptions Procedure in the Czech Republic

Lenka Fořtová is a student of Anglo-American college in Prague. She wrote this work for one of her courses, and she exploited quite a lot of my work. I am so grateful to her, as I need not to translate it into English, when I want to give you an overview what was my dissertation about. 2003-05-12, id(160), Rodina, English, ja(2), priorita(0),

Wisconsin sorting card test

An Excel file for evaluation and administering of the Wisconsin sorting card test, and another file for computing the chronological age of an client. 2003-04-14, id(158), Psychologie, Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Wisconsin sorting card test

An Excel file for evaluation and administering of the Wisconsin sorting card test, and another file for computing the chronological age of an client. 2003-04-14, id(707), Psychologie, English, Testy a Hry, ja(1), priorita(0),

Zápasy s Bohem

Někdy mám pocit, že důležité biblické pasáže jsou neprávem opomíjeny při liturgických čteních. Je to mimo jiné i motiv až drzého zápasu s Bohem, při tom je to jedna z nejdůležitějších bran ke zralé víře. 2003-04-13, id(157), Teologie, ja(1), priorita(0),

Daisy Mrázková: Hálo, Jácíčku

Pohádky pro děti z knihy Daisy Mrázková: Hálo, Jácíčku. 2003-04-11, id(156), Beletrie, ja(2), priorita(0),

Seznam písní pro zobcovou flétnu

Seznam písní pro zobcovou flénu pro osvěžení mé děravé paměti. 2003-04-07, id(154), Muzika, Opravit, ja(1), priorita(0),

Kristovo "fyzikální" průkopnictví

Po delším čase opět ryze teologický článek na téma, o čem bylo vlastně Kristovo zmrtvýchvstání. 2003-04-07, id(155), Teologie, ja(1), priorita(0),

Louis Vierne: Pieces de Fantaisie - Naiades

Nepříliš známý francouzský pozdně romantický skladatel Louis Vierne a notový part Najád z Fantazijních kusů pro velké varhany, čtvrtá suita. 2003-04-01, id(153), Muzika, Opravit, ja(2), priorita(0),

Pojďte, holky, do obory

Dětská píseň pro připomenutí či pobavení. 2003-03-23, id(152), Muzika, ja(1), priorita(0),

Mazatlan Mexico 3/2003

Výlet do Mazatlandu na pláž během spring break 2003. 2003-03-17, id(151), Autobiografie, ja(5), priorita(0),

Neutěšená situace v Bohnicích

Na některých pavilonech v Bohnicích vládne opravdu neutěšená situace. Malý příspěvek do diskuse na http://www.psychopomoc.cz/. 2003-03-16, id(150), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Různé hlášky, citáty, básničky

Prostě různé hlouposti pro připomenutí lidí a dob dávno minulých... :-) 2003-03-11, id(142), Ostatní, Opravit, ja(1), priorita(0),

Hercegovina - stará vojenská píseň

Hercegovina nebo Texas, zkrátka jedna velká lautrrovina... :-) 2003-03-01, id(146), Muzika, ja(1), priorita(0),

Hudba ze hry Hospoda na mytince

Pisene z Hospody na mýtince od Jary Cimrmana nemusim predstavovat, ale ne kazdy ma noty pro klavir, ze? :-) 2003-03-01, id(147), Muzika, ja(1), priorita(0),

Josef Kainar: Míval jsem klobouk

Josef Kainar byl vynikající basník i muzikant i bolševik. Bohužel... 2003-03-01, id(149), Muzika, ja(1), priorita(0),

Reaction to an ambivalent object

Ambivalent object is everybody who we love and hate at the same time. The theory of a reaction to an ambivalent objects explains pair assymetry, say "the more he loved her the more she hated him", etc. Presentation covers three main parts of the theory: Preferencial curves, manipulations, and fantasy figures. 2003-02-07, id(145), Psychologie, English, Moje knihy, ja(1), priorita(0),

Eye-tracking research of commercials

I had a presentation of ways of eye-tracking research on commercials at University of Texas with explanation of coding, curves analysis, and time levels, which are necessary for success in such a research. 2003-01-31, id(144), English, Reklama, ja(5), priorita(0),

Rozšíření teorie detekce signálu v psychologii reklamy

Detekce signálu a Bayesova pravděpodobnost je geniální teorie, která ale není jednoduše převeditelná do paměťových testů při testování atraktivity výrobků. Tak doufám, že tento článkem bude někomu k užitku. 2003-01-02, id(1674), Psychologie, Reklama, Nadčasové, Matematika, ja(1), priorita(0),

PF2003

PF2003 2003-01-01, id(1574), PF, ja(1), priorita(0),

Jon Fosse: Jméno

Divadelní hra norského dramatika Jona Fosse je vynikající ilustrací toho, o co jde v teorii reakce na ambivalentní objekt. Poznámky v průběhu hry vysvětlují, co se mezi jednotlivými postavami děje z pohledu psychologie. 2002-12-18, id(143), Rodina, Beletrie, ja(1), priorita(0),

Neschopnost navázat partnerský vztah

Článek pro AD, který dále rozvíjí téma, co způsobuje neschopnost navázat vztah. 2002-11-26, id(141), Psychologie, Rozchody, Seznamování, ja(1), priorita(0),

Profil radikála - extrémisty

Extrémní hnutí jsou alarmující a děsí veřejnost. Překvapivě však představují líheň, kde se klubou ideologie, které budou ovládat v budoucnu veřejné mínění. Průvodním jevem je i utrpení, kterým tito lidé prošli ve svých rodinách. Proto je těžké se na ně podívat nezaujatýma očima. Zkusme to však, možná si uvědomíme nové souvislosti. (MFDnes) 2002-11-21, id(138), Policie, ja(1), priorita(0),

Who is who?

Who is who in the Oval office? Who is the president speaking with? Is Condi the best friend of him? Did the Chinese right to choose Hu as a leader of their country? Will Arafat object to eat rise? What has George got in his mug finally? Hard to say, but take a small hint. :-) 2002-11-21, id(139), English, ja(5), priorita(0),

Co se děje v Africe, jmenovitě v Ugandě, ještě přesněji v Kikube (5. díl)

Tak Alex už je zároveň v Africe i v časopise. To pokrok! 2002-11-21, id(140), Rodina, ja(1), priorita(0),

Policie musí znát psychologii davu

Umění pořádat i zvládat demonstrace patří ke kultuře vyspělých demokracií. Demonstranti i policisté v České republice se ˝svému řemeslu˝ teprve učí. Zdá se, že muži v uniformách jsou pozornějšími žáky než jejich protivníci. (článek pro Lidovky) 2002-11-18, id(137), Policie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Oční kamera ve výzkumu reklamních materiálů

Odborný článek o oční kameře a vysvětlení základů kódování. Vyšlo v Psychologie pro ekonomickou praxi. 2002-11-15, id(136), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Rodinné generálky

Často se na mě obracejí rodiče s problémy se svými dospívajícími dětmi. Někdy se jedná díky mé předchozí praxi o adoptivní rodiče, ale jejich problémy jsou velmi podobné zkušenostem biologických rodičů s hyperaktivními dětmi. 2002-11-11, id(135), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Sdílený Internet v domácí síti

Pokud máte doma více počítačů propojené do sítě a chtěli byste moci zároveň brouzdat po Internetu za jedny peníze. Bude se Vám hodit tento návod. 2002-10-18, id(133), Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

Co se děje v Africe, jmenovitě v Ugandě, ještě přesněji v Kikube (4. díl)

"Oooo, Afrika, to je domov můj, Oooo, Afrika, lodí jsem připlul!" Babalet možná lodí připlul, ale ten můj klučina prý ještě neopustil rodnou vísku. Hlavně, že se našly pastelky... 2002-09-27, id(130), Rodina, Archiv, Opravit, ja(1), priorita(0),

Inu, řeč vyšší diplomacie podruhé

Vybruslit jde z jakekoliv otazky... :-) 2002-09-25, id(128), Ftipy, Audio, ja(1), priorita(0),

Pseudovědecká demagogie a konkubinát

Není dobré zneužívat vědecké závěry k demagogickému obhajování morálních doporučení. Mohlo by se stát, že jiní použijí stejnou demagogii proti nám. 2002-09-23, id(126), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Sourozenecká rivalita

Při uklízení jsem narazil na tuto starší práci do školy. Žádný zázrak, ale je užitečné vědět, jaký vliv má na člověka pouhý fakt, že je prvorozený či bejamínek. 2002-09-19, id(124), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Petr Šlechta - Psychologie

Petr Šlechta je nadějný experimentální psycholog, proto jeho stránky stojí za zhlédnutí - kožní odpor, asociační experiment, sociometrie ap. 2002-09-18, id(123), Archiv, Opravit, ja(2), priorita(0),

Jak se mění výchova a vztah k dětem během posledních sta let

Výchova dětí je ovlivněna především posunem životní úrovně nad hranici hladu a technickým rozvojem. 2002-09-17, id(120), Rodina, ja(1), priorita(0),

Masturbace aneb je přesoleno!

Matrubace je omleté téma na katolických diskusních fórech, ale stále se nedaří skloubit protikladná hlediska sexuologie a teologie. Proč? 2002-09-17, id(121), Teologie, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Nekřič hop, dokud jsi nepřeplaval!!!

Jo, 4. července 2002 to bejvaly časy, to jsme si ještě mysleli, že poručíme větru, dešti, povodni. :-) 2002-09-17, id(122), Ftipy, ja(2), priorita(0),

Titulní strany jsou víceúčelové

Článek pro Marketing&Media o návrzích titulních stran. 2002-09-10, id(118), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Toto není Jerom!!!

V Týdnu si ze mně dělají legraci... 2002-09-09, id(116), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Posttraumatická stresová porucha v příkladech

O posttraumatické stresové poruše se hodně hovoří v souvislosti s povodněmi a událostmi 11. září, zde je několik příkladů zpravidla menší intenzity, které jsou více typické pro Českou republiku. 2002-09-03, id(115), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Povodně - Indiáni už tři měsíce štípou dříví

Zcela zakonitě se objevila fáze hledání viníka, nicméně vše je nutno vidět ze širší peerspektivy. 2002-08-22, id(106), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Povodně - Rezervy a meze lidské psychiky

Článek pro LN o zákonitostech, které ovlivňují lidské prožívání během povodní. 2002-08-21, id(102), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Povodně - Muži, ženy a evoluce, o povodních ani nemluvě

Článek pro LN o přirozených skolech mužů a žen, které se zřetelněji objevily při povodních. 2002-08-21, id(103), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Povodně - Bůh by se na to nemohl dívat

Námitka vlůči křesťanům "kdyby byl Bůh, tak by se na to nemohl dívat a musel by pomoci" má zřejmě své kouzlo, protože by jinak nebyla tak často omílaná. 2002-08-21, id(104), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Povodně - Anglické stránky s návody

Zajímavé anglicky psané články a instrukce do dělat před, při a po různých katastrofách. 2002-08-16, id(1270), Psychologie, English, ja(2), priorita(0),

Povodně - Článek pro MFDnes

Jaké psychické reakce je možno očekávat během a po povodních... 2002-08-14, id(100), Psychologie, Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

John Douglas: Lovec duší

Populárně napsaná kniha o seriových vrazích věrně vypovídá o jejich psychice psychopatů a zároveň i o charakterech agentů FBI. Vřele doporučuji tuto ukázku jako ilustraci toho, co jsem popsal ve své disertačce o ambivalentních objektech. 2002-08-09, id(99), Psychologie, Psychopatie, ja(2), priorita(0),

Oční kamera

Oční kamera (Eye tracker) je u nás první v republice pro využití v psychologii reklamy. Je pravda, že homepage není mou prvořadou prioritou, ale přesto už na ní je řada zajímavých populárních článků. 2002-08-08, id(96), Reklama, ja(1), priorita(0),

Zážitkový kurz - Skutečná pohádka

Zážitkové kurzy jsou velmi kultivovanou zábavou, která zpravidla překoná očekávání. Těžko představitelné pro někoho, kdo je nezažil. Sám si vzpomínam, jak jsem byl vůči nim skeptický, když mi o nich lidé před lety vyprávěli. A co Bůh nechtěl, stal jsem se na nich instruktorem. :-) 2002-08-08, id(97), Psychologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Výběr mých velkých prací

Ne, že bych byl moc pracovitý, to ne, ale přesto jsem již napsal řadu větších prací, které jsem uspořádal na tuto stránku. Je to výběr z psychologie, teologie, geologie a jiných věd. 2002-08-08, id(98), Psychologie, Teologie, Moje knihy, ja(1), priorita(0),

Náhradní rodinná péče (adopce, pěstounství)

Bývalé stránky oddělení Náradní rodinné péče, kde se vyšetřovali zájemci o adopce, pěstounství a hostitelství, obsahují několik zajímavých článků. 2002-08-07, id(92), Rodina, ja(1), priorita(0),

Reakce na ambivalentní objekt - teoretická část disertační práce

Teorie reakce na ambivalentní objekt je má největší psychologická práce. Přes složitý název je podstata jednoduchá: Ambivalentní jsou ti, kdo nás zároveň silně přitahují a silně odpuzují, například ten, kterého milujeme, ale nedá se s ním žít. Tato teoretická část obsahuje tři velké teorie: Teorii preferenčních křivek, teorii manipulací a teorii fantazijních postav. 2002-08-07, id(93), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Náhradní rodinná péče - praktická část disertační práce

Praktická část disertační práce představuje aplikaci teorie na ambivalentní objekt do oblasti diagnostiky žadatelů o adopce a pěstounskou péči. Tato část obsahuje i uvedení do problematiky diagnostiky těchto žadalů. Pokud budete potřebovat, zde neleznete i přílohy. 2002-08-07, id(94), Psychologie, Rodina, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Psychologie člověka v poli katolické morálky - 2. diplomová práce

Tato diplomová práce je přehledová studie o vlivu katolického morálního myšlení na prožívání a chování lidí. Obsahuje modely odpadu od víry, sexuální závislosti duchovních osob a celibátu, ontogenetické fáze vývoje víry, vliv psychických chorob (např. depresí) na víru ap. 2002-08-07, id(95), Psychologie, Teologie, Moje knihy, ja(1), priorita(1),

Questionnaire of manipulative behavior

This questionnaire is a part of my thesis on reactions at an ambivalent object. Following questions rose from the hypothesis of this model, but I have found they are quite similar with so called Machiavellian score. For the comparison with it, I translated the all 37 questions of the Czech version. 2002-08-05, id(90), Psychologie, English, ja(1), priorita(0),

Martin Ryšavý: Duše v muzeu

Zvláštní pohled na sibiřský šamanismus od scénáristy a etnografa Martina Ryšavého. Víra v magické síly je, zdá se, vyčerpávající řehole. 2002-07-31, id(2), Psychologie, Teologie, ja(2), priorita(0),

Proč se vyplácí poctivost při vyplňování psychologických testů?

Často se mě lidé ptají, jak by měli vypovídat při psychologických testech. Universální odpověď neexistuje, ale přesto je obecně lépe odpovídat po pravdě (alespoň pokud jste na vyšetření u mě :-)). Některé důvody jsou shrnuty v tomto článku. 2002-07-30, id(3), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Letní lásky versus neschopnost navázat partnerský vztah

Lehkovážná promiskuita není jistě nic obdivuhodného, ale její opačný extrém - neschopnost navázat plnohodnotný vztah je v křesťanské morálce více opomíjen, protože při něm nejsou porušena přikázání týkající sexu. Polemizující teologický článek. 2002-07-13, id(6), Rozchody, Sex a Nevěra, ja(1), priorita(0),

Vliv dlouhodobé politické kariéry

Dlouhá politická kariéra vede samozřejmě k profesionální deformaci. Ta může však může být větší či menší podle toho, jak jsou nastaveny podmínky pro kariérový růst v rámci strany a jak funguje volební systém. 2002-07-10, id(7), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Na kopečku stála, plakala...

Někdy známé jako "Čiže su to koně ve dvoře..." 2002-07-07, id(38), Muzika, ja(1), priorita(0),

Byla princezna Diana fackovacím panákem?

Mocná reakce veřejného mínění na tragickou smrt princezny Diany zaskočila řadu lidí. Ten soucit je o to paradoxnější, když uvážíme, že Diana se zabila proto, že závodila s novinaři - sama opilá s opilým řidičem a zdrogovaným partnerem. Ale při bližším pohledu zřejmě ani tento jev nevybočuje z logiky psychických zákonitostí. 2002-06-28, id(114), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Oznamovací povinnost a psychologie

Série článků a reakcí na téma oznamovací povinnost, povinná či profesní mlčenlivost, zpovědní tajemství a neschopnost některých z MCSSP. 2002-06-24, id(10), Psychologie, Rodina, ja(1), priorita(0),

Psychopatie neboli poruchy osobnosti v populárním článku

Myšlení psychopatů je těžko pochopitelné, protože na první pohled se nijak neodlišují od normálních lidí. 2002-06-24, id(11), Psychopatie, ja(2), priorita(0),

Rozšíření teorie detekce signálu v psychologii reklamy

Připravit kvalitní paměťový test není hračka, tím spíš by i vyhodnocení mělo být na úrovni, aby podávalo spolehlivé výpovědi nejen o testovaných osobách, jak je zvykem v klinických oborech, ale i o testovaném materiálu, což je prvořadým cílem psychologie reklamy. Tento článek je modifikací teorie detekce signálu do prostředí testování reklamních materiálů. 2002-06-19, id(12), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Podivuhodný svět Lucie Jandové

Tady je stránka mé bývalé drahé tříčtvrtiny - astrologie, vlastní tvorba, programové večery a tak... Žili jsme spolu bez přestávky od 30.9.2000 1:00 do 23.2.2003 19:52, tj. neuvěřitelné dva roky, čtyři měsíce, 23 dní, 18 hodin a 52 minut, plus mínus tak maximálně hodinu. To je ale přesnost, že? :-) 2002-06-12, id(84), Archiv, Opravit, ja(5), priorita(0),

Frank O'Connor: Seine Braut

Sehr schöne (wahrscheinlich autobiographische) Erzählung vom einem Kind, beim suchen Identität auf seinem Lebensweg. Wir können Manipulationen, und verschiedene Verneidung Funktionen sehen. 2002-06-10, id(69), Rodina, Deutsch, Beletrie, ja(2), priorita(0),

Reactions to an ambivalent object

The basic terms of the theory of reactions at an ambivalent object. 2002-06-10, id(71), Psychologie, English, ja(1), priorita(0),

Abused and neglected children based on the theory of an ambivalent object

I started to work on a theory of reactions at an ambivalent object after my first thesis. This is an article from one conference. 2002-06-10, id(72), Psychologie, Rodina, English, ja(1), priorita(0),

Development and prognosis of religious conversions

My M.A. thesis was on religious psychology, mostly oriented on moral aspects of catholic teaching. This part is about phases of a people who disaffiliate from church with deep internal conflict and crisis. It use to be a case of priests, monks, etc. 2002-06-10, id(73), Teologie, English, ja(1), priorita(0),

Psycho-physical problem

I met psychology first in a form of thomistic metaphysical psychology, which is based upon psycho-physical problem of soul existence. It was quite demanding to start think in terms of contemporary empirical psychology, but I am convinced that the first contact with sophisticated system of medieval psychology was quite inspiring. Here is a small remnant of this period. 2002-06-10, id(74), Psychologie, Teologie, ja(1), priorita(0),

Curriculum vitae

2002-06-10, id(75), English, Autobiografie, ja(5), priorita(0),

Exorcismus, šamanismus a esoterická diagnostika teologů

Aleš Vyhnal ve svém článku popisoval, jak stávající papež vymítal Ďábla z dvanáctileté dívky. Některé reakce mě vyprovokovaly k odpovědi. 2002-06-08, id(13), Teologie, Esoterika, ja(1), priorita(0),

Jak baron Prašil oslovuje velikého Sultána

Inu řeč vyšší diplomacie... :-) 2002-06-05, id(39), Ftipy, Audio, ja(2), priorita(0),

Stanislav Vašina: Cesty jinam a zpět

Bohatě rozvitá stránka s ukázkami z různých esoterických nauk a hlubinné psychologie, s osobním svědectvím o schizofrenních atakách a jedním cowboyským románem. 2002-06-05, id(76), Psychologie, ja(2), priorita(0),

ThDr. Jiří Skoblík

Jeden z mých "velkých učitelů" - profesor morální teologie, díky kterému jsem byl schopen napsat diplomku a další odborné práce z morální teologie a psychologie. 2002-06-05, id(77), Teologie, ja(2), priorita(0),

Změřte si reakční čas

2002-06-05, id(78), Psychologie, Testy a Hry, ja(2), priorita(0),

Laický pohled na Benešovy dekrety

Pokud by vás zajímalo, co si myslím o Benešových dekretech... 2002-05-31, id(14), Politické komentáře, ja(1), priorita(0),

Jaroslav Ježek: Když se usmívala

Prvni strana, Druha strana
Málo známá, ale přesto krásná píseň od JJ na slova Vladislava Vančury. 2002-05-28, id(40), Muzika, ja(2), priorita(0),

Jaroslav Ježek: Bugatti step

Prvni strana, Druha strana, Treti strana
Pamatujte však, že není těžké to zahrát, ale nasadit takové tempo, ve kterém to zahrajete bez mnoha chyb. 2002-05-28, id(42), Muzika, ja(2), priorita(0),

Tři fugy od J. S. Bacha

a moll 1. strana, a moll 2. strana, Es dur 1. strana, Es dur 2. strana, d moll 1. strana, d moll 2. strana
Lehké fugy a moll, Es dur pro varhany a d moll pro piano. 2002-05-28, id(43), Muzika, ja(2), priorita(0),

Jaroslav Ježek: Bugatti step

First page, Second page, Third page
Whenever I play this nice jazzpiano piece to foreiners they got surpriced, and say: "Gee, we did not know there is so good jazz music from a Czech composer." You know every Czech pianist tries to play this. Jaroslav Ježek is so called Czech Gershwin. Please try and you hear yourself. 2002-05-25, id(70), Muzika, ja(2), priorita(0),

Pozvánka do Skutečné pohádky

Inzerát, Ples
Abych zúročil znalosti z Oční kamery čas od času navrhnu nějakou reklamu. Tady je to pozvánka na zážitkový kurz Skutečná pohádka. 2002-05-24, id(62), Reklama, ja(1), priorita(0),

Zákaz tabákové reklamy je zcela na místě

Jako odborník přes psychologii reklamy cítím jistou odpovědnost za to, aby se výzkumy psychologie nezneužívaly na cílevědomému a systematickému vytváření návyků u dětí. Proto jsem trochu zaloboval ve prospěch zákazu tabákové reklamy, aby ten zákon prošel senátem. 2002-05-13, id(15), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Politické manipulace podle komunistů

Tento malý článek mě opravdu fascinoval tím, že jsem si uvědomil, jak jsem stále naivní. Dokonalá politická manipulace: Sebereme pár bohatým, koupíme si za to hlasy většiny a tu pak porobíme a vyvlastníme. Apropos nejsou to v dnešních dnech právě komunisté, kteří navrhují 20 % daň z luxusu? Byli bychom velcí hlupáci, kdybychom jim na stejnou písničku skočili potřetí. 2002-04-29, id(16), Psychologie, ja(2), priorita(1),

Aplikace na kodování videa

Tzv. kódování behaviorálního toku (coding of behavioral stream) je standardní technika používaná v psychologii při výzkumu nevědomého chování. Například pohybu očí u oční kamery, reagování rodičů na děti ap. Profesionální programy stojí desetitisíce, ale na běžnou práci či výzkum při diplomce bohatě vystačíte s tímto programem. 2002-04-29, id(67), Reklama, ja(1), priorita(0),

František List: Sen lásky 3

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana, 6. strana, 7. strana,
Toto je můj oblíbený List. Potřeboval jsem si ho zkopírovat, tak jsem ho sem rovnou hodil. Poprvé jsem se s ním setkal před lety na představení mima Hübnera, který měl komponovaný pořad z pantomimických etud na téma Titanik. Tam klavírista hrál tohoto Lista a Hübner hrál posluchače, který se příšerně nudí, a tak předváděl pumprnágle. Myslel jsem, že umřu smíchy. Tak jsem si alespoň našel noty... 2002-04-26, id(45), Muzika, ja(2), priorita(0),

Gdys mas f chalup je olchestrijon!

Prvni strana, Druha strana
Ze známého seriálu opět upraveno pro prsty dětí volšové a ústa dědů kolozubé. :-) 2002-04-17, id(47), Muzika, ja(1), priorita(0),

Výzkum šikany na českých školách

Před časem jsem se podílel na statistickém vyhodnocení dat výzkumu šikany na českých školách. Tady je krátká anotace na toto téma. 2002-04-15, id(19), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Postavte si doma kostelní varhany

Bydlíte v 2 + 1 - sušák? Myslíte si, že mít doma navíc kostelní varhany je přepych, který jde mimo vás? Omyl! Můžete, a to takové, které i vaší náročné a zadané ženě udělají radost. :-)) 2002-03-29, id(20), Muzika, ja(1), priorita(1),

Bezmoc vůči drogám

Ve vztahu k šířícím se drogám pociťují občané převážné bezmoc. Ani policie nemá právo zasáhnout, pokud si někdo na veřejnosti píchá drogu. Dospělí nad třicet let už jsou vůči drogám vcelku imunní, ne však děti, adolescenti a mladí dospělí. Ty by před všudypřítomným tlakem medií propagující drogy měl chránit nový zákon. 2002-03-28, id(21), Závislosti a drogy, ja(1), priorita(0),

Slyšeli jste o zážitkových kurzech?

Představy lidí o zážitkových kurzech jsou někdy opravdu kuriózní. Je to dáno tím, že si je nedokáže představit ten, kdo je nezažil. Kdysi jsem si napsal deníček z jednoho takového kurzu, ale teď vám přináším střízlivější pokus o uchopení jejich podstaty... :-) 2002-03-26, id(22), Psychologie, ja(1), priorita(0),

Obranné reakce vůči manipulacím obchodníků

Tématu manipulací se věnuji již delší dobu, tento článek se na manipulace dívá z obchodního hlediska. 2002-03-26, id(23), Psychologie, Psychopatie, ja(2), priorita(0),

What shall we do with the drunken sailor

O této písni jsem napsal hezkou povídku. 2002-02-03, id(48), Muzika, ja(1), priorita(0),

Tisíc mil

Export do formatu Midi 2002-02-03, id(49), Muzika, ja(1), priorita(0),

Na chodbě se oběsila hlava

Export do formátu Midi
Brnenská surrealistická kapela "Něco, co hýbe ušima" a její nezapomenutelný evergreen: Na chodbě se oběsila hlava, byla schizofrenická a tmavá... :-)) 2002-01-29, id(50), Muzika, ja(2), priorita(0),

Nástroje General MIDI

Pro malé deti je užitečné mít překlad anglických názvů hudebních nástrojů používaných v normě General midi. V nasledujicím souboru je navíc i tabulka nastrojů GM po skupinách, ale pouze anglicky. 2002-01-22, id(52), Muzika, ja(2), priorita(0),

Tři oříšky pro Popelku

První strana, Druhá strana
Tři oříšky pro Popelku, i zde s odporným exportem do MIDI. 2002-01-10, id(53), Muzika, ja(1), priorita(0),

Recepty na různá dobrá jídla

Přidal jsem si teď dva recepty, takže pokud má někdo zájem... Například mám tam recepty, jak si doma upéct chléb. 2002-01-09, id(27), Ostatní, ja(1), priorita(7),

Manéž Boleslava Polívky

Ten samý soubor vyexprotovaný jako MIDI soubor, který si můžete přehrát, ale varuji - má to odporný zvuk. 2002-01-07, id(54), Muzika, ja(1), priorita(0),

Mach a Šebestová

2002-01-07, id(55), Muzika, ja(1), priorita(0),

Texty různých písní

Například Bára Basiková, Dan Bárta, David Koler, Jan Werich ap. 2002-01-07, id(56), Muzika, ja(2), priorita(0),

Tanec Anitry (Edward Grieg)

První strana, Druhá strana
Toto jsem stáhnul v midi souboru, líbilo se mi to, tak jsem si to exportoval do not. 2002-01-05, id(57), Muzika, ja(2), priorita(0),

Holubí dům (Schelinger)

2002-01-05, id(58), Muzika, ja(1), priorita(0),

Znám já jeden krásný zámek

2002-01-05, id(59), Muzika, ja(1), priorita(0),

Když jsem k vám chodíval...

2002-01-05, id(60), Muzika, ja(1), priorita(0),

Píseň strašlivá o Golemovi, kterak chtíčem byl jat a jak to s ním dopadlo z písně každý vyrozumí

Dovolte mi bych suše předpokládal, Golema že všichni znáte tů... 2002-01-05, id(61), Muzika, ja(1), priorita(0),

PF2002

PF2002
Nadešel opravdu zajímavě symetrický rok. 2002-01-01, id(1571), PF, ja(1), priorita(0),

Historie oční kamery

Oční kamera prošla dlouhým vývojem a dnes už se z ní stává běžně používaný nástroj psychologie reklamy. 2001-12-31, id(672), Reklama, ja(1), priorita(0),

Oční kamera v marketingu

Oční kamera prošla dlouhým vývojem a dnes už se z ní stává běžně používaný nástroj psychologie reklamy. 2001-12-31, id(673), Reklama, ja(1), priorita(0),

Dívat se neznamená vidět

Článek o oční kameře pro týden 2001-12-31, id(674), Reklama, ja(1), priorita(0),

Kapela Rock'n'Roll Angles

Pro pobavení jsem vám opsal něco o naší kapele Rock'n'Roll Angel, která zrušila Amforu 8.3.1992, kam přišel i Béďa od F. R.Čecha. Prostě, Amfora je když... :-) (Teď dokonce vydali i desku.) 2001-11-17, id(30), Muzika, ja(1), priorita(0),

Historie psychiatrie podle O. Vinaře

Oldřich Vinař velmi zajímavě píše o pozadí a smyslu elektrošoků, lobotomie a převratných změnách v psychiatrii za posledních sedmdesát let. 2001-11-09, id(31), Psychologie, Nadčasové, ja(2), priorita(0),

K registrovanému partnerství homosexuálu

I když je problematika homosexuality složitá, přesto se nedomnívám, že by byl třeba zákon, který by byl formulován pouze na homosexuální menšinu. To, co potřebuji homosexualové, potřebují stejným dílem i jiné skupiny obyvatel. Tedy nemá cenu zavádět nový právní institut registrovaného partnerství. 2001-10-31, id(32), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Apel na vládu, aby stáhla žalobu na Respekt

Žaloba na týdenník Respekt (www.respekt.cz) je něco, co mě v poslední době velmi popudilo, proto jsem považoval za povinnost se ozvat. 2001-10-31, id(33), Archiv, ja(1), priorita(0),

Dvě reakce na petici proti válce

Dvě reakce na petici proti válce v Afgánistánu. Diskuse na Internetu. 2001-10-30, id(34), Archiv, ja(2), priorita(0),

Dědictví z pravěku

Interview pro Lidové noviny. Když jsem psal článek o oční kameře, tak se mnou můj spolužák Martin Uhlíř hned udělal rozhovor. :-) 2001-10-30, id(35), Psychologie, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Dívat se neznamená vidět

Než začnete vymýšlet reklamu, mějte na paměti, kolik času Vaší reklamě bude věnovat Váš zákazník. 2001-09-10, id(722), Reklama, ja(1), priorita(0),

Článek o oční kameře

Oční kamera je moje lopata, kterou si vydělávám na živobytí. 2001-09-08, id(36), Reklama, ja(1), priorita(0),

Vítejte u Jeroma v Myslivně

Myslivna býval rozhlasový program, který jsem měl na Radiu Jelení. 2000-10-13, id(86), Psychologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Znělky z rádia Jelenní

Znělky pořadu Myslivna na rádiu Jelenní měly své kouzlo. Možná, že pobaví i vás... 2000-09-26, id(129), Muzika, Audio, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Úvaha při PF 2000

Je těžké akceptovat "ne" druhého člověka, zvláště když nám to přinese problémy. 2000-04-04, id(268), PF, ja(1), priorita(0),

PF2000

PF2000 2000-01-01, id(1566), PF, ja(1), priorita(0),

Nemusíme si nechat všechno líbit

Drzost tabákových firem opravdu nezná mezí. Zde je jedna ukázka z jejich repertoáru. 1999-11-05, id(107), Psychologie, Reklama, ja(1), priorita(0),

Sny - brána do přítomnosti

Otázka jak vykládat sny je velmi stará. Já mám svůj způsob, který mi vyhovuje. Z větší části vzatý z etnografie a teologie - z výkladů mýtů. 1999-10-07, id(591), Psychologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Netříděná sbírka mých článků

Pouze pokud máte chuť se prohrabávat mými staršími články, přibližně rovným dílem jak z oblasti psychologie, tak teologie. 1999-08-05, id(89), Opravit, ja(2), priorita(0),

Deníček z cest roku 1998 - Arbor vitae a Ecotopie

Nostalgie? 1998-12-23, id(714), Archiv, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Výchovný styl mužů a žen

Různost pohlaví je základem pestré a zároveň vnitřně bohaté rodiny. Zajímavé je, že sami většinou ani netušíme, jaké jsou naše přednosti, ani čím náš partner našim dětem nejvíce prospívá, proto je mimořádně důležité brát svého partnera takového, jaký je, a vážit si pro zdánlivě nepodstatné maličkosti. 1998-12-23, id(766), Rodina, ja(1), priorita(0),

Prázdniny 1998 o dvou slokách

Prázdniny roku 1998 se skládaly ze dvou formotvorných událostí. První byl kurz Užitečného života Arbor vitae. Druhou byl pobyt v Německu na Ecotopii. Je mi jasné, že je to spíš osobní vzpomínka na tu dobu, která pro jiné nemá velkou hodnotu. 1998-08-06, id(1465), Archiv, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Global a local street party z pohledu policejní psychologie

Psychologie policie je zajímavá praktická aplikace nejrůznější psychologických odvětví. Měl jsem tu čest se v Hrdlořezské policejní škole seznámit s psychologií davu. 1998-07-19, id(1460), Psychologie, Policie, ja(1), priorita(1),

Jarkův krutý a mstivý Bůh - kdo to je?

Sebenenávist není problém jen Petra Urbana, ale i Jarka Nohavici. Toto jsem napsal už v roce 1997... Tak možná se to bude hodit. 1997-10-12, id(1093), Psychologie, Muzika, ja(1), priorita(1),

Moje uplně první homapage

Tato stránka je z dob studií na FF, je na ní pár zajímavých článků, ale již není dále aktualizovaná. 1997-09-09, id(87), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Zamyšlení nad Vademecum pro zpovědníky

Počátky tématu, které jsem pak zevrubně rozebral v knize Křesťanství, vztahy a sex 1997-08-08, id(1476), Teologie, ja(1), priorita(0),

Aximatizace morální terminologie

Rozpracovaná jedna kapitola z diplomové práce.

Na pozadí morální teologie můžeme tušit přesnou axiomaticky budovanou terminologii, která nám umožňuje myslet čistě bez zbytečného balastu. Myslím, že hodně novátorský přístup, ale málokdo to je schopen pochopit, protože kdo dnes ví, jak fungují axiomatické teorie? :-( 1997-06-21, id(783), Teologie, Nadčasové, ja(1), priorita(0),

Jeroným Klimeš: Symbiotický dualismus a súčasná psychológia.

Filosofický koncept, který jsem vymyslel a následně opustil. Zde je jen z osobních důvodů - vzpomínka na hezké chvíle strávené na Slovensku. Veľká vďaka do Liptovského Mikuláša! :-) 1996-12-26, id(1548), Teologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Sliby dané Bohu

Sliby dané Bohu v nějaké nouzi či ohrožení života trápí mnoho věřících, viz například film Samotáři. Je třeba o nich mít jasnou představu. 1996-08-06, id(1466), Teologie, ja(1), priorita(0),

Ustanovení v církvi

Církevní ustanovení je institut, který je téměř zapomenutý. Mohl by však, jako systémové řešení, pomoci překonat řadu problémů. 1996-07-30, id(1), Teologie, ja(1), priorita(1),

Psychologie člověka v poli katolické morálky (diplomová práce)

Moje diplomka pojednávala o pár zajímavých tématech pastorální psychologie - celibátní selhání, fáze odpadu od víry, odchody z řádu, vliv depresí na víru, vývojová stádia víry atd. 1996-06-08, id(680), Psychologie, Teologie, Nadčasové, Autobiografie, ja(1), priorita(1),

Psychologická východiska kázání

Jak si vymýšlejí neexistujícího protivníka ateisté

Hloupá kázání jsou mé trauma od dětství. Psát na ně kritiku je asi jako dělat demonstrace proti počasí. Naštěstí v tom nejsou faráři sami. Dokáže to i sedmispáč Špaček! 1995-08-08, id(1474), Teologie, ja(1), priorita(0),

Je symbiotický dualismus přijatelné řešení psychofyzického problému pro současnou psychologii?

Symbiotický dualizmus byla teorie, kterou jsem se dřív zabýval. Od té doby se mi v hlavě tak nějak sama rozpustila. Dnes co se týka lidské duše duše zastávám to, co jsem popsal v knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Každopádně musím poctivě přiznat, že ze základních křesťanských dogmat mám o důkazu nesmrtelnosti lidské duše a její podstatě nejvágnější představu. Osobně tuším, že se čeká na nové přírodovědné objevy.
Každopadně tento článek vyšel i slovensky (Klimeš Jeroným: Symbiotický dualizmus a súčasná psychológia. Metodické centrum, Bánská Bystrica, 1996). 1995-08-06, id(1463), Teologie, Archiv, ja(1), priorita(0),

Frustrační teorie partnerského vztahu a otázka jáství

Zde je delší verze téhož článku.

Tendence k opakování je Freudův termín, který velmi dobře vysvětluje řadu partnerských karambolů. Partnera si vybíráme, protože je
a) podobný někomu z rodičů,
b) podobný někomu ze sourozenců,
c) podobný nejproblematičtějšímu člověku z našeho dětství,
d) je evolučně prototypální,
e) podobný nám.
A-E je správně, ale tento článek pojednává pouze o C. Na okraj - první odborný článek, který jsem v oboru partnerské psychologie publikoval. 1995-03-18, id(683), Psychologie, Rozchody, ja(1), priorita(1),

Nepoctivý správce a nedostatek kněží

Dva velmi staré články o celibátu, které se zabývají nebezpečním z prodlení, pokud se nedostatek kněží nezačne řešit včas. Řekněme si na rovinu, že za nedostatek kněží nesou odpovědnost především biskupové. 1993-08-08, id(1471), Teologie, Celibát, ja(1), priorita(0),

Rasismus

Rasismus kupodivu nevznikl kdysi ve starověku či středověku, ale úzce souvisí s novodobými přírodovědnými klasifikacemi. 1992-06-28, id(274), Psychologie, Rasismus, Romové, ja(1), priorita(0),

Úvod do spekulativní psychologie

Těsně po začátku studia psychologie jsem víceméně pro sebe napsal tuto práci - shrnutí metafyzické, axiomatické či spekulativní psychologie. Je to ještě z dob, kdy jsem nebyl ovlivněn evolučními teoriemi. 1991-07-31, id(283), Psychologie, Teologie, Archiv, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Taktika a metody komunistických stran

Památečný článek z počátku Sametové revoluce. 1989-12-01, id(601), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky

Toto jsou zcela první články, které jsem oficiálně publikoval v samizdatu v roce 1989, pár měsíců před Sametovou revolucí. Byly to články: O výuce náboženství, aneb o víře a lži a dále Výchova a sex. 1989-09-30, id(863), Teologie, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Metodologie vyhledávání vody pro výlučně pitné účely s příkladem aplikace v Káraném

Moje první diplomová práce na téma balené vody. Dnes je naprosto běžná, ale tehdy to začínalo. 1989-05-06, id(1464), Geologie a přírodověda, Autobiografie, ja(1), priorita(0),

O vzniku smlouvy

Starý článek z dob bolševika. Zajímavá substituční metoda výkladu mýtů, i když ne u každého symbolického textu je funkční a vhodná. 1989-01-01, id(328), Teologie, ja(1), priorita(0),

Dát děti na náboženství, aneb o víře a lži

Toto byl můj první či druhý publikovaný článek v životě. Bylo to v samizdatových novinách Augustina Navrátila Křesťanské obzory. Podepsal jsem se celým jménem. Sám se divím, že jsem vůbec dostudoval. Myslím, že jsem měl štěstí, kdy jsem se narodil. Tenkrát jsem vcelku na jisto počítal s tím, že skončím v kotelně jako disident. Přišlo mi to jako vcelku nevýhnutné. 1987-01-01, id(311), Teologie, ja(1), priorita(0),

Výchova a sex

Tento článek vznikl asi na geologii, ještě za normalizace. Tady můžete vidět, kde a jak jsem se naučil psát články. 1986-12-23, id(658), Autobiografie, ja(1), priorita(0),

Štěstí

Prastarý článek z dob gymnasiálních? 1983-12-23, id(655), Psychohygiena, Autobiografie, ja(1), priorita(0),


0 dalších webových stránek, odkazů a kontaktů