Události a názory

Vážení a milí,

Nejprve upozorňuji, že mám nový email: jeronym.klimes@rectech.cz

tuto stránku jsem nazval z vděku a na počest stejnojmenného programu Svobodné Evropy, který mě v dětství formoval.

Moje webové stránky tvoří přes 3000 mých článků a nahrávek, takže bez vyhledávání se v nich těžko zorientujete.
Obecné doporučení pro nově příchozího čtenáře: Nastavte si jeden ze klíčů, který Vás zajímá, a k němu řazení podle priority, popřípadě příznak nadčasové, například Priorita & Rozchody.

Zde je vysvětlen význam jednotlivých klíčů

Váš Jeroným Klimeš


Aktuální kontakty               Objednejte si aktuality


Partneři a rozchody

Výchova dětí,
adopce, pěstouni,
Romové v NRP


Teologie


Lymfom a rakovina


Přednášky, televize,
rozhlas (mp3, videa)


Muzika, klavír

Můj notový archiv
Moje knihy
Nejzajímavější články
Psychologie
Komentáře
Matematika
Programy
Obrázky
Ostatní
Ftipy


English


Deutsch


Francaise


Russian


Slovak

Klíče: Příznaky: Rok: Autor:

Sv. Tomáš Akvinský vysvětluje, proč byla druhá světová válka

Ježto tedy Bůh jest všeobecným opatřujícím celého jsoucna, k jeho prozřetelnosti patří, aby dopouštěl, že jsou některé nedostatky v některých zvláštních věcech, aby se nepřekáželo dokonalému dobru celého vesmíru. Kdyby se totiž zabránilo všem zlům; mnohá dobra by chyběla vesmíru: neboť by nebylo života lva, kdyby nebylo zabíjení živočichů; ani by nebylo trpělivosti mučedníků, kdyby nebylo pronásledování tyranů. Proto praví Augustin v Enchir.: "Všemohoucí Bůh by nikterak nenechával nějaké zlo ve svých dílech, kdyby nebyl tak všemohoucí a dobrý, že dobře učiní také ze zla."
(I q. 22 a. 2 ad 2 http://summa.op.cz)


Předchozí nestárnoucí moudra

 


Hebrejsko-český slovník


Buy for your English speaking friends this book on breakups.

Úryvek z Nového zákona na dnešní den


profile for xerostomus on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

Dotazník: Jak vidíte budoucnost církve Vy?

Toto je vyhodnocení dotazníku, který jste možná před časem již vyplnili, za což děkuji. :-) jk 2009-01-12, id(304), Teologie, Homosexualita, Celibát, ja(1), priorita(1),

Pedofilie je prý dovolená od 20:00?

Článek spíš o tom, co jsou schopni poslanci schválit, než o pedofilii. 2008-12-23, id(606), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Lebka třináctiletého Jana Křtitele

Pobavil mě výrok mé kožní: "No jo, oni sexuologové považují za normální kde co, ale my dermatologové si s tím pak užijeme svý." 2007-11-23, id(507), Rodina, Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Mým pedofilům!

Milí pedofilové, my to všechno víme, ale prosím vás naše děti vynechejte! 2007-11-23, id(508), Psychologie, Homosexualita, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

Že by gayům ve Vatikánu zatli tipec?

Postoj Vatikánu se vůči svěcení homosexuálů za posledních padesát let dramaticky otočil. Za mého dětství začal být velmi tolerantní a kolem roku 2006 - po otřesných zkušenostech s nimi - zase začal být velmi netolerantní. Já se Vatikánu ani nedivím. 2006-08-08, id(1475), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Kdybych byl výrobce desiluzí, měl bych více štěstí

Odpověď na reakci p. Šístka na můj článek v Lidových novinách ohledně zákazu světit homosexuály na kněze. 2006-02-04, id(313), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Tabu konverzní terapie homosexuality

Když se vám nelíbí, že máte nadváhu, tak se jedná o egodystonní obezitu. To je v pořádku. S tím můžete být nespokojeni. Když se vám nelíbí, že jste homosexuál, tak se jedná o egodystonní homosexualitu. Jste prý nemocný a máte se jít léčit, protože se svou homosexualitou MUSÍTE být spokojeni!!! 2005-12-27, id(1072), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Převratná vatikánská personalistika

Druhá verze tohoto článku

Jakoby se zdálo, že Vatikán má stále stejně nekompromisní přístup k homosexuálním kněžím, ale není to pravda. Pamatuji doby, kdy církevní praxe byla vůči nim velmi shovívavá. Bohužel Vatikán udělal s homosexuály otřesnou zkušenost, tak se tiše změnil i jeho postoj k nim. 2005-12-15, id(305), Teologie, Homosexualita, Celibát, ja(1), priorita(0),

Je možno změnit homosexuální orientaci?

I v psychologii (přesněji české psychologii) jsou tabu, o kterých se nesmí mluvit. Tím je například reparativní terapie homosexuální orientace, kterou před pár lety schválila jako eticky oprávněnou APA (Asociace amerických psychologů). 2005-12-15, id(306), Psychologie, Teologie, Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Kdybych byl výrobce desiluzí, měl bych více štěstí

Vatikán po otřesných zkušenostech s gay kulturou mezi knězi zapověděl svěcení aktivních homosexuálů na kněze. Byl to obrat po velmi dlouhém období tolerance a praxe povolávání homosexuálů do duchovního stavu.
Špatné zkušenosti Vatikanu s gay by měli být i pro nás mementem, jak moc je dobré této menšině dát možnost řídit tento stát. 2005-03-13, id(2043), Teologie, Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Co je nám do toho, kdo s kým spí?

Příspěvek k registrovanému partnerství homosexuálů. 2004-07-20, id(211), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

Sexuální zneužívání kněží

Příspěvek do jedné publikace o problému sexuální závislosti u kněží v České Republice. 2004-03-24, id(210), Psychologie, Teologie, Homosexualita, Celibát, Psychopatie, ja(1), priorita(0),

K registrovanému partnerství homosexuálu

I když je problematika homosexuality složitá, přesto se nedomnívám, že by byl třeba zákon, který by byl formulován pouze na homosexuální menšinu. To, co potřebuji homosexualové, potřebují stejným dílem i jiné skupiny obyvatel. Tedy nemá cenu zavádět nový právní institut registrovaného partnerství. 2001-10-31, id(32), Homosexualita, ja(1), priorita(0),

 
 
 

Předchozí odkazy   <   -   -   -   >   dalších webových stránek, odkazů a kontaktů